Stanowisko Klubu Nowoczesna .pdf

File information


Original filename: Stanowisko-Klubu-Nowoczesna.pdf
Author: Małgorzata Pocztowska;Andrzej Urbanowicz

This PDF 1.7 document has been generated by Foxit Software Inc. / Foxit PDF Creator w wersji 7.3.4.0308, and has been sent on pdf-archive.com on 03/04/2017 at 16:20, from IP address 213.135.x.x. The current document download page has been viewed 257 times.
File size: 96 KB (1 page).
Privacy: public file


Download original PDF file


Stanowisko-Klubu-Nowoczesna.pdf (PDF, 96 KB)


Share on social networksLink to this file download pageDocument preview


STANOWISKO KLUBU POSELSKIEGO .NOWOCZESNA
NOWOCZESNA
W KWESTII OBECNYCH REGULACJI DOT. SZCZEPIONEK
I PRAKTYKI PRZETARGOWEJ MINISTERSTWA ZDROWIA
Klub Poselski .Nowoczesna stoi na stanowisku, że obecne regulacje dot. stosowania
szczepień względem dzieci, oraz sposób organizacji szczepień,
szczepień jak również pozyskiwanie
szczepionek na potrzeby szpitali i przychodni jest daleki od właściwego sposobu
uregulowania tych kwestii. Głównie
Głównie z uwagi na dopuszczenie możliwości sprowadzania
szczepionek ze źródeł nie gwarantujących najwyższej jakości produktu.
Obecnie znamienne i stale rosnące jest zjawisko zyskiwania popularności postawy
antyszczepionkowej
zczepionkowej u rodziców dzieci w wieku kwalifikujących
ących je na dane zabiegi. Wynika
ono z często nagłaśnianych i rzekomo powtarzających się w nieokreślonej liczbie
przypadków, szeregu powikłań związanych ze stosowaniem szczepionek. Klub
Poselski .Nowoczesna mając na względzie zdrowie i życie małoletnich
letnich pa
pacjentów, jak co
równie ważne, szanując autonomiczny wybór rodziców, co do sposobu leczenia ich dzieci
postuluje:


Uregulowanie problematyki szczepień pacjentów w taki sposób
sposób, by z jednej
strony były one domyślnym i standardowym sposobem postepowania
zmierzającego
ającego do zapobieżenia występowania chorób, przy jednoczesnym
pozostawieniu możliwości na wyraźne i stwierdzone pisemnym
oświadczeniem rodzica – odstąpienie od stosowania szczepień wobec
danego dziecka.Obwarowanie procedur pozyskiwania szczepionek do sz
szpitali i przychodni,
takimi wymogami co do jakości, by wyeliminować ryzyko podawania
szczepionek pochodzących z niepewnych źródeł oraz nieprzebadanych wedle
najwyższych europejskich standardów. Przy czym procedury przetargowe
winny stawiać za najwyższe kryterium
kryterium pozyskiwania szczepionek, nie cenę,
ale jakość produktu i pewność co do rzetelności dostawcy.

Jednocześnie w związku z pojawiającymi się ostatnio doniesieniami medialnym, dotyczącymi
rozstrzygnięcia przetargów na szczepionki na korzyść niepewnych dostawców, przy
jednoczesnym kierowaniu się kryterium ceny oraz potencjalnie innymi niejasnymi
przesłankami, Klub Poselski .Nowoczesna
.Nowoczesna wyraźnie potępia tego typu praktyki oraz apeluje
o niepowielanie tego typu błędów w przyszłości. Zdaniem klubu, działania takie niepotrzebnie
wzmacniają postawy nieufności wobec szczepień. Niezależnie jednak od stanowiska
obecnych władz w tej sprawie, klub poselski .Nowoczesna
Nowoczesna zaproponuje nowy, precyzyjny
i skuteczny sposób organizacji procedur przetargowych w tym zakresie.

Wiejska 4/6/8, 00-902 Warszawa
tel. (+48 22) 694 28 16

Biuro Poselskie Marka Rucińskiego Posła na Sejm RP
Ratajczaka 44, 61-728 Poznań
marek.rucinski@nowoczesna.org
@nowoczesna.org
+48 516 794 228

51
www.marekrucinski.pl

Marek Ruciński


Document preview Stanowisko-Klubu-Nowoczesna.pdf - page 1/1


Related documents


stanowisko klubu nowoczesna
biuletyn kukiz 15
sklad szczepionek 1
20170210 anmi sw ii anmi v 1 0
statut
statut

Link to this page


Permanent link

Use the permanent link to the download page to share your document on Facebook, Twitter, LinkedIn, or directly with a contact by e-Mail, Messenger, Whatsapp, Line..

Short link

Use the short link to share your document on Twitter or by text message (SMS)

HTML Code

Copy the following HTML code to share your document on a Website or Blog

QR Code

QR Code link to PDF file Stanowisko-Klubu-Nowoczesna.pdf