klasyrane 8 klas fynal koryhyran 1 .pdf

File information


Original filename: klasyrane_8-klas_fynal_koryhyran-1.pdf
Author: egrigorova

This PDF 1.5 document has been generated by Microsoft® Office Excel® 2007, and has been sent on pdf-archive.com on 05/04/2017 at 10:26, from IP address 217.18.x.x. The current document download page has been viewed 342 times.
File size: 150 KB (3 pages).
Privacy: public file


Download original PDF file


klasyrane_8-klas_fynal_koryhyran-1.pdf (PDF, 150 KB)


Share on social networksLink to this file download pageDocument preview


ДОПЪЛНИТЕЛЕН ПРОТОКОЛ
за класиране на ученици от възрастова група 2 (учебно съдържание за 8. клас) на Областния кръг на
олимпиадата по физика
Днес, 03.04.2017 г., Националната комисия за провеждане на Олимпиадата по физика разгледа постъпилото писмо с изх. № 0462-035 /
31.03.2017 г. от МОН и доклад с изх. № РУО1-6100/30.03.2017 г. от РУО - София-град относно допуснати неточности при засекретяване на
писмените работи на учениците от възрастова група 2 (учебно съдържание за) 8. клас на Областния кръг на олимпиадата, както и предприетите
действия по установяване на действителните автори на неправилно засекретените класирани работи. Комисията счита, че представените в двата
документа обстоятелства безспорно доказват, че работа с фикт. № 2202483 принадлежи на Борис Панайотов от 9. клас на СМГ, а работа с фикт.
№ 2202461 принадлежи на Васил Николов от 8. клас на ПЧМГ. В тази връзка учениците Елисавета Георгиева и Игнес Симеонова от 9. клас на
СМГ, които вследствие на допуснатата при засекретяването грешка фигурират под тези номера в класирането от 20.03.2017 г., не се допускат до
участие в Наионалния кръг, защото техните действителни работи, с номера съответно 2202482 и 2202477, не носят нужния брой от 20 точки, за
да бъдат арбитрирани от Националната комисия. Националната комисия предлага ученицците Борис Панайотов и Васил Николов да бъдат
включени в списъка с участницци на Националния кръг на олимпиадата по физика, съответно на 1. и на 6. място, като им бъдат признати
следните резултати.

Областна комисия
зад. 1 Зад. 2 Зад. 3
№ Фикт. № Име
1 2202483
6 2202461

Борис Панайотов
Васил Николов

НАЦИОНАЛНА КОМИСИЯ
Председател:
Виктор Иванов

Училище

Град

СМГ
ПЧМГ

София
София

клас
9 10.00
8 10.00

Нацционална комисия

Общ зад. 1 Зад. 2 Зад. 3
брой
точки
9.25 10.00 29.25 10.00 9.25 10.00
7.00 10.00 27.00 10.00 7.00 10.00

Общ
брой
точк
и
29.25
27.00


Document preview klasyrane_8-klas_fynal_koryhyran-1.pdf - page 1/3

Document preview klasyrane_8-klas_fynal_koryhyran-1.pdf - page 2/3
Document preview klasyrane_8-klas_fynal_koryhyran-1.pdf - page 3/3

Related documents


klasyrane 8 klas fynal koryhyran 1

Link to this page


Permanent link

Use the permanent link to the download page to share your document on Facebook, Twitter, LinkedIn, or directly with a contact by e-Mail, Messenger, Whatsapp, Line..

Short link

Use the short link to share your document on Twitter or by text message (SMS)

HTML Code

Copy the following HTML code to share your document on a Website or Blog

QR Code

QR Code link to PDF file klasyrane_8-klas_fynal_koryhyran-1.pdf


Related keywords