klasyrane 8 klas fynal koryhyran 1 (PDF)
File information


Author: egrigorova

This PDF 1.5 document has been generated by Microsoft® Office Excel® 2007, and has been sent on pdf-archive.com on 05/04/2017 at 10:26, from IP address 217.18.x.x. The current document download page has been viewed 342 times.
File size: 153.86 KB (3 pages).
Privacy: public file
File preview


ДОПЪЛНИТЕЛЕН ПРОТОКОЛ
за класиране на ученици от възрастова група 2 (учебно съдържание за 8. клас) на Областния кръг на
олимпиадата по физика
Днес, 03.04.2017 г., Националната комисия за провеждане на Олимпиадата по физика разгледа постъпилото писмо с изх. № 0462-035 /
31.03.2017 г. от МОН и доклад с изх. № РУО1-6100/30.03.2017 г. от РУО - София-град относно допуснати неточности при засекретяване на
писмените работи на учениците от възрастова група 2 (учебно съдържание за) 8. клас на Областния кръг на олимпиадата, както и предприетите
действия по установяване на действителните автори на неправилно засекретените класирани работи. Комисията счита, че представените в двата
документа обстоятелства безспорно доказват, че работа с фикт. № 2202483 принадлежи на Борис Панайотов от 9. клас на СМГ, а работа с фикт.
№ 2202461 принадлежи на Васил Николов от 8. клас на ПЧМГ. В тази връзка учениците Елисавета Георгиева и Игнес Симеонова от 9. клас на
СМГ, които вследствие на допуснатата при засекретяването грешка фигурират под тези номера в класирането от 20.03.2017 г., не се допускат до
участие в Наионалния кръг, защото техните действителни работи, с номера съответно 2202482 и 2202477, не носят нужния брой от 20 точки, за
да бъдат арбитрирани от Националната комисия. Националната комисия предлага ученицците Борис Панайотов и Васил Николов да бъдат
включени в списъка с участницци на Националния кръг на олимпиадата по физика, съответно на 1. и на 6. място, като им бъдат признати
следните резултати.

Областна комисия
зад. 1 Зад. 2 Зад. 3
№ Фикт. № Име
1 2202483
6 2202461

Борис Панайотов
Васил Николов

НАЦИОНАЛНА КОМИСИЯ
Председател:
Виктор Иванов

Училище

Град

СМГ
ПЧМГ

София
София

клас
9 10.00
8 10.00

Нацционална комисия

Общ зад. 1 Зад. 2 Зад. 3
брой
точки
9.25 10.00 29.25 10.00 9.25 10.00
7.00 10.00 27.00 10.00 7.00 10.00

Общ
брой
точк
и
29.25
27.00


Download klasyrane 8-klas fynal koryhyran-1klasyrane_8-klas_fynal_koryhyran-1.pdf (PDF, 153.86 KB)


Download PDFShare this file on social networks     

Link to this pagePermanent link

Use the permanent link to the download page to share your document on Facebook, Twitter, LinkedIn, or directly with a contact by e-Mail, Messenger, Whatsapp, Line..
Short link

Use the short link to share your document on Twitter or by text message (SMS)
HTML Code

Copy the following HTML code to share your document on a Website or Blog
QR Code to this page


QR Code link to PDF file klasyrane_8-klas_fynal_koryhyran-1.pdf


This file has been shared publicly by a user of PDF Archive.
Document ID: 0000578588.
Report illicit content