CV Dinisoae (PDF)
File information


Title: CV-Europass-20170410-RO.pdf

This PDF 1.4 document has been generated by Writer / LibreOffice 4.0; modified using iText® 5.5.1 ©2000-2014 iText Group NV (AGPL-version), and has been sent on pdf-archive.com on 10/04/2017 at 20:12, from IP address 95.76.x.x. The current document download page has been viewed 2035 times.
File size: 242.4 KB (2 pages).
Privacy: public file


File preview


Curriculum vitae

INFORMAŢII PERSONALE

LOCUL DE MUNCĂ PENTRU
CARE SE CANDIDEAZĂ

Smart Girls! Conference 2017

EXPERIENŢA PROFESIONALĂ
2016–Prezent

Membru Marketing&IT
Asociația Studenților în Contabilitate și Informatică de Gestiune
Strada Frumoasa, Nr. 31, Et. 2, Sala 33, București (România)
www.ascig.ro
- Realizarea design-ului afișelor si materialelor promoționale pentru proiectele asociației, pentru site și
pentru paginile organizației.

EDUCAŢIE ŞI FORMARE
2011–2015

Profil Economic
Liceul Tehnologic Nicolae Bălcescu, Oltenița (România)
Membru al Firmei de Exercițiu VideoHunter SRL, al cărei obiect de activitate este comercializarea și
vânzarea camerelor de supraveghere de interior și de exterior. Am realizat design-ul materialelor
promoționale, customizarea site-ului,

Facultatea de Contabilitate și Informatică de Gestiune
Academia de Studii Economice, București
▪ Excel - Tehnologia Aplicațiilor Office
▪ Access - Baze de date
▪ MySQL - Gestiunea bazelor de date relaționare
▪ Visual Studio - Limbaje de programare; Dezvoltarea Aplicațiilor Web
COMPETENŢE PERSONALE
Limba(i) maternă(e)

română

Alte limbi străine cunoscute

engleză
spaniolă

ÎNȚELEGERE

VORBIRE

SCRIERE

Ascultare

Citire

Participare la
conversaţie

C1

B2

B1

B1

C1

B1

B1

A2

A2

A1

Discurs oral

Niveluri: A1 și A2: Utilizator elementar - B1 și B2: Utilizator independent - C1 și C2: Utilizator experimentat
Cadrul european comun de referinţă pentru limbi străine

Competenţe de comunicare

10/4/17

- Am promovat în mediul offline proiectele asociației, testându-mi astfel abilitățile de comunicare în

© Uniunea Europeană, 2002-2017 | http://europass.cedefop.europa.eu

Pagina 1 / 2

Curriculum vitae
vederea promovării.

- Am făcut parte din echipa de Treasure Hunt a proiectului COLOR, ocupându-ma de supravegherea
și interacționarea cu participanții pe parcursul evenimentului.
Competenţe
organizaţionale/manageriale

- Mini-coordonator al workshop-ului de Comunicare în Afaceri: am păstrat atmosfera plăcută în
rândul participanților, am întâmpinat trainerul(Ana Maria Marin) și invitatul special(Cornel Ilie).
- Persoana de contact parteneri: Am făcut research de parteneri, urmând a-i contacta, stabili
întâlniri, negocia și încheia în final parteneriate cu aceștia.
- Persoana de contact participanți: Am păstrat contactul cu participanții proiectului, oferindu-le
informații cu privire la ultimele noutăți și modificări ale programului.
- Organizator Open Day BRD: persoana de contact participanți, responsabilă de întâmpinarea
acestora și oferirea documentelor/informațiilor necesare.

Competenţă digitală

AUTOEVALUARE

Procesarea
informaţiei

Comunicare

Creare de
conţinut

Securitate

Rezolvarea de
probleme

Utilizator
experimentat

Utilizator
experimentat

Utilizator
independent

Utilizator
independent

Utilizator
independent

Competențele digitale - Grilă de auto-evaluare

▪ Photoshop&Adobe Illustrator - utilizator expert
- Am realizat design-ul afișul proiectului COLOR, ediția 6 - proiect de dezvoltare personală și
profesionala a studenților - și a materialelor promoționale pentru mediul online si offline,
- Am lucrat la design-ul materialelor promoționale pentru proiecte studențești precum Oratorica,
Practical Accounting Days și Economical Summer College, precum și pentru evenimentul Open Day
BRD.

▪ Excel(pachet Microsoft Office) - utilizator intermediar-expert- Centralizare feedback-uri participanți,
- Evaluare și centralizare formulare de înscriere participanți,
- Centralizare participanți proiecte și informații de contact.

▪ HTML - utilizator începător
- Customizat teme în HTML.

Permis de conducere

10/4/17

B

© Uniunea Europeană, 2002-2017 | http://europass.cedefop.europa.eu

Pagina 2 / 2


Download CV- DinisoaeCV- Dinisoae.pdf (PDF, 242.4 KB)


Download PDFShare this file on social networks     

Link to this pagePermanent link

Use the permanent link to the download page to share your document on Facebook, Twitter, LinkedIn, or directly with a contact by e-Mail, Messenger, Whatsapp, Line..
Short link

Use the short link to share your document on Twitter or by text message (SMS)
HTML Code

Copy the following HTML code to share your document on a Website or Blog
QR Code to this page


QR Code link to PDF file CV- Dinisoae.pdf


This file has been shared publicly by a user of PDF Archive.
Document ID: 0000580611.
Report illicit content