15 Rys 3 Mapa topograficzna .pdf

File information


Original filename: 15_Rys 3_Mapa_topograficzna.pdf
Title: 15_Rys 3_Mapa_topograficzna.cdr
Author: Stasiak.Barbara

This PDF 1.3 document has been generated by PrimoPDF http://www.primopdf.com / Nitro PDF PrimoPDF, and has been sent on pdf-archive.com on 12/04/2017 at 13:34, from IP address 83.27.x.x. The current document download page has been viewed 213 times.
File size: 7.3 MB (1 page).
Privacy: public file


Download original PDF file


15_Rys 3_Mapa_topograficzna.pdf (PDF, 7.3 MB)


Share on social networksLink to this file download pageDocument preview


59/3
60/3
58/3

61/3

57/3
56/3
55/3

62/3

Oś 21

54/3

63/3

53/3
CPTU-1/15,2
52/15

64/15
CPTU-2/15,2

51/3

65/3

50/3

66/3
49/3

67/6
68/8

DPM(48) 48/4
DPM(47) 47/5

46/6

69/11
70/10

DPH(71)

45/6

DPM(45)
44/8
DPL(44)
43/6

42/8

71/14

41/14 SDR21-CPTU
SDR21/15,0
195,60

72/16

40/16SDR16/18,0
196,70

73/17
74/17
SDR14/15,0
195,00

VI-VI

VII-VII
76/17

78/31

80/28

55
54

V-V

SPF12/21,0
194,62

115/28

118/30
113/24
SDR13/27,0

82/26

36/30

SDR10/30,0
DPH-3 202,55

114/29

199,45

35/30
37/31

SDR10-CPTU

34/29
33/29
32/30
31/31

SPF10/30,0
202,18

30/31

112/22

DPH-4
SDR12/32,0
200,90

29/21
28/29

111/18

27/30

456
26/30

457

110/15

24/30

25/30

109/15
SPF9/33,0
203,81

56

23/30

108/16

22/29

DPH(20)

21/30

Oś 18

SDR22/20,0
194,75

83/22

107/13

20/31

SDR17/32,0
203,25
SDR17-CPTU

18/32

19/32
17/27
16/27

106/15

SDR9/18,0
194,30

SPF8/36,0
204,89

15/28

84/15

105/15

14/28

DPH(104)

85/15

Oś 17

38/30

SDR23-CPTU
SDR23/22,0
194,00

81/22

51

SDR8/27,0
198,90

SDR11/23,0
194,50

IV

IV-

79/31

SPF11/25,0
193,73

DPH(39)

SDR15-CPTU116/33
SDR15/18,0
196,70
SDR24/25,0
195,80

SDR7/27,0
194,60

Oś 22

117/30
39/26

77/17
75/16

SPF14/23,0
197,29

13/28SDR18/40,0

104/13

Oś 23

206,60
SDR18-CPTU

DPM(103)
103/7

86/14

12/29

102/6

87/8

80

101/5

1A 88/8

11/30

10/31
100/5

89/7

SPF7/40,0
202,82

DPM(100)

9/30

99/3

90/5

DPM(99)

92/3

-VIII

SDR20-CPTU
SDR20/34,0
208,20

97/3

DPM(92)

8/28

112 VIII

98/3

91/5

98

DPH(11)

7/22

6/21

4/26

2A

93/3

DPH-5

94/3
95/3

52

DPM(4)

5/20

3/21

1(AG-S1)/30
SDR19/32,0
213,50
SDR19-CPTU

SDR3/30,0
211,69

2/29

101

57

96/3

103
5A

Objaśnienia:
- nr otworu wykonanego/głębokość (m p.p.t.)
- nr otworu archiwalnego/głębokość (m p.p.t.)- (Dokumentacja hydrogeologiczna - luty 2012r.)
CPTU-1/15,2
- nr wykonanej sondy statycznej CPTU/głębokość (m p.p.t.)
DPM(4)
- nr sondowania dynamicznego sondą ciężką DPH, średnią DPM lub lekką DPL
DPH(11)
DPL(44)
przy danym otworze geologiczno-inżynierskim
SDR3
- nr otworu archiwalnego wykonanego w ramach Etapu IV wg OPZ (Dokumentacja geologiczno-inżynierska - wrzesień 2011r.)
SDR8-CPTU - nr archiwalnego sondowania CPTU przy archiwalnym otworze nr SDR8 (Dokumentacja geologiczno-inżynierska - wrzesień 2011r.)
- nr archiwalnego sondowania dynamicznego sondą ciężką DPH (Dokumentacja geologiczno-inżynierska - wrzesień 2011r.)
DPH-3
2/29

- planowany przebieg osi 17

1(AG-S1)/30

SPF7
1A
22

„Uzupełniające studium wykonalności
wraz z dokumentacją przetargową dla wariantu XIV
tunelu średnicowego realizowanego w ramach budowy linii
kolejowej w tunelu od stacji Łódź Fabryczna do linii nr 15"
w ramach projektu POliŚ 7.1-76 „Studium wykonalności dla
budowylinii kolejowej w tunelu od stacji Łódź Fabryczna do
linii nr 15"

Zadanie

- nr piezometru archiwalnego wykonanego w ramach Etapu IV wg OPZ (Dokumentacja geologiczno-inżynierska - wrzesień 2011r.)
- nr otworu archiwalnego wykonanego w ramach Etapu I wg OPZ (Dokumentacja geologiczno-inżynierska - maj 2010r.)
- nr studziennego otworu archiwalnego (Inwentaryzacja studni byłego wojewodztwa łodzkiego)

- planowany przebieg osi 18

Zamawiający:

- planowany przebieg osi 21
Wykonawca:
- nr projektowanego
otworu/głębokość (m p.p.t.)
- planowany
przebieg osi 22
CPTU-1/15
- nr projektowanej
- planowany
przebieg osisondy
23 statycznej CPTU/głębokość (m p.p.t.)

1/29

- tereny potencjalnie zagrożone podtopieniami

Podwykonawca:

”BBF” Spółka z o.o.

Autoryzacja:

Nazwisko:

Nr uprawnień:

Opracował:

mgr inż. Agnieszka Walczak-Lisowska:

V - 1747, VII - 1524

Stadium:

Pracownia Geologiczno - Inżynierska
Piotr Janiszewski Sp. J.

Podpis:

Data:
01.2015

UZUPEŁNIAJĄCE STUDIUM WYKONALNOŚCI

Branża:

Geologia
Opracowanie:

Dokumentacja geologiczno - inżynierska
dla określenia warunków geologiczno - inżynierskich

Nazwa rysunku:
Skala:

Fragment Mapy Topograficznej Arkusz 122,21 - Łódź wraz z objaśnieniami.

1: 10 000

Rysunek nr:

3


Document preview 15_Rys 3_Mapa_topograficzna.pdf - page 1/1


Related documents


15 rys 3 mapa topograficzna
regulamin
margozin 2013 14 wrzesie
regulamin
zasady gry 28 10 2014
wykaz maksymalnych pr dko ci poci gi pasa erskie

Link to this page


Permanent link

Use the permanent link to the download page to share your document on Facebook, Twitter, LinkedIn, or directly with a contact by e-Mail, Messenger, Whatsapp, Line..

Short link

Use the short link to share your document on Twitter or by text message (SMS)

HTML Code

Copy the following HTML code to share your document on a Website or Blog

QR Code

QR Code link to PDF file 15_Rys 3_Mapa_topograficzna.pdf