Hudiksvalls TR B 2486 16 Aktbil 21, mask FUP 1 (PDF)
File information


This PDF 1.5 document has been generated by / iText 2.1.7 by 1T3XT, and has been sent on pdf-archive.com on 13/04/2017 at 15:52, from IP address 194.71.x.x. The current document download page has been viewed 21853 times.
File size: 84.99 MB (1000 pages).
Privacy: public file
File preview


HEMLIG
2017-04-12

HUDIKSVALLS TINGSRÄTT
B 2486-16
Aktbilaga 21

HEMLIG

Förundersökningsprotokoll

Åklnr

AM-165402-16
Signerat av

Maria Lindgren

Arkiv/Åkl. ex

Enhet

Signerat
datum
HUDIKSVALLS
TINGSRÄTT

Polisregion Mitt, Grova brott 2 PO Gävleborg

R1
2017-04-11
08:59

Handläggare (Protokollförare)

Datum
INKOM:

Utredare Maria Lindgren

2017-04-12

2017-03-20
MÅLNR: B 2486-16
AKTBIL: 21

Bitr. handläggare

Inspektör Jon Linälv
Undersökningsledare

Kammaråklagare Christer Sammens
Polisens diarienummer

5000-K1588038-16

5000-K1599562-16

Målsägande

Målsägandebiträde/Stödperson/Särskild företrädare

Bylin, Linda
Falinger, Ann-Sofi
Fohlin List, Inger
List, Kjell
List, Malin
List, Nina
Nilsson, Andreas
Nilsson, Sören
Nilsson, Vanja
Westner, Carine

Wiesel, Per, förordnad 2016-12-30

Wiesel, Per, förordnad 2016-12-30

Förtursmål

Beslag

Nej

Finns

Ersättningsyrkanden

Målsägande vill bli underrättad om tidpunkt för huvudförhandlingen

Ja
Tolk krävs

Finns
Misstänkt (Efternamn och förnamn)

Personnummer

Persson, Simon Rolf Einar

19961024-8818

Brott

Mord
Delgiven information om förenklad delgivning vid ett personligt möte genom att skriftlig information överlämnats

Underrättelse om utredning enligt RB 23:18
Underrättelsesätt, misstänkt

Underrättelse
utsänd

Yttrande
senast

Underrättelse
slutförd

Försvarare

Nyman, Jan, förordnad 2016-12-23
Underrättelsesätt, försvarare

Resultat av underrättelse mt

Utredningsuppgifter/Redovisningshandlingar
Diarienr
Uppgiftstyp

Resultat av underrättelse försv

Sida

Anmälan K 1588038-16
5000-K1588038-16 Anmälan ............................................................................................................... 1
Bilaga: Ursprunglig anmälan

Sammanfattning
Simons förehavanden 20161222-20161223........................................................ 6

HEMLIG
Kartor
Karta Kartbild....................................................................................................... 16
Flygfoton
Fotografi(er) Översiktsbilder Hudiksvall/Råbo m.m. från luften.........................18
Brottsdagen
Samtal till SOS alarm från målsägande List
PM Samtal till SOS alarm från List......................................................................24
Samtal från polisen till SOS alarm
PM Samtal från Polisen till SOS alarm................................................................ 29
Händelserapport
Händelserapport Händelserapport FUP................................................................ 35
Vanjas fasta telefon- sista samtalet till 112
Tjänsteanteckning Undersökning av Vanjas fasta trådlösa telefon...................... 77
Avrapportering från polispersonal
PM 520310........................................................................................................... 78
Avrapporteringspm ..............................................................................................82
Förhör med vittne, Thurfjell, Lars Peter Förste polis på plats Peter Thurfjell..... 84
Bilaga: Karstskiss och bild

Erfarenhetsberättelse Morden Råbo 22/12 2016.................................................. 89
PM Uppgifter från polispatrull 26-5120.............................................................. 93
PM PM kompletterat av första polispatrull.......................................................... 95
Avrapporteringspm ..............................................................................................96
Förhör med annan, Wexell, John Erik Henrik Andra patrull på plats i
97
samband med mord...............................................................................................
Avrapporteringspm ..............................................................................................99
PM .......................................................................................................................101
Avrapporteringspm Avrapporterings PM PA J. Puonti........................................102
PM Uppgift under insatsen...................................................................................104
Tjänsteanteckning Redogörelse för husrannsakan Kyrkvägen 3A.......................105
Avrapporteringspm ..............................................................................................107
PM .......................................................................................................................108
PM Lämnande av dödsbud...................................................................................109
PM Meddelande av dödsbud................................................................................110
Väderförhållanden
PM Väderförhållanden den 22-23 december 2016..............................................111
Eftersök av gärningsman
PM Spårsök initialt 2016-12-22..........................................................................112

HEMLIG
Bilaga: Karta hundspårning

Karta Översiktskarta, spårning dubbelmordet i Råbo..........................................115
Hundinsats ...........................................................................................................117
Karta över hundinsats...........................................................................................119
PM Hundspårning Råbosjön.................................................................................121
Hundinsats K1588038-16....................................................................................122
Hundinsats ...........................................................................................................123
Bilaga: Siernborgs hundsök

Hundinsats Fynd av blod, Silja bhpl.....................................................................125
PM Hundinsats/kriminalsök.................................................................................126
Promemoria Insatsbeskrivning från NI.................................................................128
Avrapporteringspm Iakttagelse av hkp.................................................................130
Beslag
Beslagsprotokoll, 2016-5000-BG127552...........................................................132
Bilaga: Batterier
Bilaga: Karta och beskrivning av fyndplats
Bilaga: TekPro

Eftersök av mordvapen
Undersökningsprotokoll Sök efter kniv intill brottsplats.....................................142
Platsundersökning/saksök med patrullhund 20170103........................................145
PM Hundinsats/kriminalsök.................................................................................147
PM Hundinsats/kriminalsök.................................................................................149
Bilaga: Kartbild.

PM Hundinsats/kriminalsök mm..........................................................................153
Bilaga: Blodlega

Resan från Bergsjö till Hudiksvall den 22 december
Förhör med vittne, Olsson, Thor Marcus Åkte buss med Simon in till Hudik.....157
Simon besöker försäkringskassan och Cinema 3
PM Simons besök vid Försäkringskassan den 22/12............................................
159
PM Försäkringskassan utskick 161215................................................................160
Bilaga: Kundbrev
Bilaga: Läkarintyg från Psyk. Hudik.

Förhör med vittne, Engstrand, Karin Johanna Förhör personal på Bion..............164
Förhör med vittne, Engstrand, Karin Johanna Förhör 2 med vittnet Johanna......167
Förhör med vittne, Engstrand, Karin Johanna Vittnet Johanna Engstrand..........168
Förhör med vittne, Cedendahl, Hannah Michelle Förhör med vittnet
170
Michelle................................................................................................................
Förhör med vittne, Cedendahl, Hannah Michelle Förhör 2 med vittnet
174
Michelle................................................................................................................
Förhör med vittne, Cedendahl, Hannah Michelle ................................................175

HEMLIG
Resan från Hudiksvall mot Råbo den 22 december
Förhör med vittne, Bayramzadeh, Shapour Förhör busschaufför........................177
Förhör med vittne, Bayramzadeh, Shapour Förhör med vittnet Sharpour...........179
Förhör med vittne, Burman, Eva Marie ...............................................................183
Förhör med vittne, Jung, Olaf Vittnet Olaf. Iakttagelse av gående person..........185
Förhör med vittne, Jung, Olaf Vittnet Olaf Bergsjövägen förhör 2.....................187
Bilaga: Kartskiss
Bilaga: Utdrag från Olafs färdskrivare

Förhör med vittne, Jung, Eva Lena Madelene Vittnet Lena i bil.........................192
Förhör med vittne, Jung, Eva Lena Madelene Vittne Bergsjövägen Lena Jung..194
Bilaga: Lenas skiss

Förhör med vittne, Juhl, Per Arne Olov Vittne, bilist Bergsjövägen...................197
Förhör med vittne, Juhl, Per Arne Olov Vittne Bergsjövägen Per Juhl...............199
Bilaga: Juhls kartskiss

Förhör med vittne, Sjödin, Karl Oskar Taxichauffören Sjödin............................202
Förhör med vittne, Sjödin, Karl Oskar ................................................................204
Förhör med vittne, Sjödin, Karl Oskar Utpekande av Simon...............................205
Bilaga: Bild Simon Persson

PM Taxichaufför Oskar Sjödin, tillägg utpekande av MT...................................207
PM Märka ut på karta över taxiresan....................................................................208
Bilaga: Skiss

Vittnen Silja och Välsta
Förhör med vittne, Frisk, Per Johan Person sittande vid avfart mot
210
Strömsbruk efter E4..............................................................................................
Bilaga: Sittande person Välsta

Förhör med vittne, Nordström, Bente Synnøve Vittne Bente Nordström,
213
Välsta HPL...........................................................................................................
Bilaga: Vittnets eget fordon

Förhör med vittne, Carlsson, Peter Carl Björn Vittne Peter Carlsson, Välsta 217
HPL.......................................................................................................................
Bilaga: Vittnets egna fordon

Förhör med vittne, Rosenqvist, Maria Charlotte iakttagelser Silja avfart E4.......221
Bilaga: Skiss

Förhör med vittne, Ljusberg, Maja Karolin Maja tog uppliftare..........................223
Förhör med vittne, Ljusberg, Maja Karolin Ljusbergs identifiering av sin
226
passagerare............................................................................................................
Bilaga: Bild/Foto

Kontroll av misstänkt person på Akm Hudiksvalls sjukhus 23 december
Avrapporteringspm Samtal med Simon Persson på akuten Hudiksvall...............229
Fotografi(er) Foton på mt kläder vid vårdtillfälle 161223...................................230

HEMLIG
Beslag
Beslagsprotokoll avseende Persson, Simon Rolf Einar,
234
2016-5000-BG127650........................................................................................
Simon Perssons förehavanden den 21 december
Tjänsteanteckning Svar från BABS kortköp Helsinge jakt och fritid..................244
Bilaga: Kortuppgifter BABS m.m.

PM Gällande köpt på Helsinge Jakt & Fritid 161221..........................................246
Bilaga: Bild/Foto

Förhör med vittne, Granath, Anna Elsie Vittnet Anna Granath...........................251
Förhör med vittne, Öster, Jan Magnus Förhör 1 med butiksbiträdet Jan.............256
Förhör med vittne, Öster, Jan Magnus Förhör 2 med Jan....................................258
Förhör med vittne, Öster, Jan Magnus Vittnet Jan kompletterande förhör..........260
Bilaga: Bilder och skiss från butiken

Förhör med vittne, Fernlund, Emma Kristina Förhör 1 med butiksbiträdet
268
Emma....................................................................................................................
Bilaga: Bild/Foto
Bilaga: Skiss

Förhör med vittne, Fernlund, Emma Kristina ......................................................276
Förhör med vittne, Norlin, Nils Ola Nils Ola Norlin kund Helsinge jakt och 279
fritid......................................................................................................................
Förhör med vittne, Norlin, Eva Maria Eva Norlin kund Helsinge jakt och
281
fritid......................................................................................................................
Förhör med vittne, Mickelsson Nilsson, Karin Ann-Sofie Kund helsinge Jakt 283
och fritid Ann-Sofie Nilsson................................................................................
Tiden innan händelsen - hösten 2016
Förhör med vittne, Christoffersson Olsson, Pernilla Margareta ..........................285
Förhör med annan, Larsson, Eva Margareta ........................................................287
Förhör med vittne, Larsson, Kajsa Veronika Kurator ungdomsmott. Veronika 288
Larsson..................................................................................................................
Förhör med vittne, Raudonikiene, Giedre ...........................................................294
Förhör med vittne, Andersson, Linda Mikaela Psyk Hudik Skötare Mikaela 296
Andersson.............................................................................................................
Förhör med vittne, Unge, Frida Cecilia ...............................................................300
Förhör med vittne, Thorén, Anna Lina Maria .....................................................303
Förhör med annan, Kristjansson, Einar Överläkare som iakttagit Simon u
306
vårdtid...................................................................................................................
Tjänsteanteckning Varvets hälsocentral...............................................................309
Förhör med vittnen
Förhör med vittne, Berglin, Elsy Margareta ........................................................310

HEMLIG
Förhör med vittne, Blank, Pär Jon Vittnet Pär Blank...........................................311
Förhör med boende Råbovägen
Förhör med vittne, Mill, Nils Roger Boende på Södra Råbyvägen.....................312
Förhör med vittne, Ytterström, Karl Arne Förhör 1 med stugägaren Karl
315
Arne Ytterström....................................................................................................
Förhör med vittne, Ytterström, Elvy Elisabeth Förhör 1 med Elisabeth..............316
Förhör med vittne, Westman, Erik Mikael Vittne Mikael stugägare Råbo
318
m.m.......................................................................................................................
Förhör med vittne, Eriksson, Kjell Tage K20. Vittne Tage Eriksson..................319
Förhör med vittne, Eriksson, Astrid K21. Vittne Astrid Eriksson.......................320
Förhör med vittne, Östblom, Elisabeth Birgitta K22. Elisabeth Östblom............321
Förhör med vittne, Westman, Erik Markus Badtunna Råbo................................322
Förhör med Simon Perssons vänner
Förhör med vittne, Termond, Jazzley ..................................................................323
Bilaga: Fotograferat meddelande från Jazzleys telefon

Förhör med vittne, Östlund Qvist, Carl Einar Simons kamrat Östlund-Qvist.....327
Förhör med vittne, Östlund Qvist, Carl Einar .....................................................330
Förhör med vittne, Östlund Qvist, Carl Einar Einar Qvist kompletterande
332
förhör....................................................................................................................
Förhör med vittne, Östlund Qvist, Carl Einar Simons kompis Einar Qvist
334
kompletterande förhör..........................................................................................
Bilaga: Logg från biografens dator

Förhör med vittne, Granath, Anna Elsie Anna Granath.......................................337
Förhör med vittne, Fyhr, Hanna Marie Förhör 1 med Hanna...............................340
Förhör med vittne, Östlund Qvist, Jon Edvin Förhör 1 med Edvin......................
343
Förhör med vittne, Hörnqvist, John William Kompis med Simon.......................347
Förhör med vittne, Åstrand, Adam Ruben Kompis med Simon..........................348
Förhör med vittne, Hedenfeldt, Per Anders Kompis med Simon.........................349
Förhör med vittne, Febbo, Evelyn Förhör 1 med Evelyn.....................................350
Bilaga: Meddelande som Evelyn fick av Simon 161024

Förhör med vittne, Brokmann Sundström, Thomina Maria Walli Förhör 1
354
med Thomina........................................................................................................
Förhör med vittne, Lindström, Karin Angelica Förhör 1 med Angelica..............357
Bilaga: Simons sista meddelande till Angelica.

Förhör med vittne, Lindström, Karin Angelica Kompleterande förhör med
364
Angelica................................................................................................................
Förhör med vittne, Lindström, Karin Angelica ...................................................366
Förhör med vittne, Lindström, Karin Angelica ...................................................368
Förhör med vittne, Forslin, Alice Sofia Vän med Simon.....................................371

HEMLIG
Förhör med vittne, Hörnqvist, John William .......................................................373
Förhör med vittne, Östlund Qvist, Jon Edvin Kompletterande förhör Edvin 374
Qvist......................................................................................................................
Förhör med vittne, Krantz, Anna Matilda Kompis med Simon...........................375
Bilaga: Snapshot konversation Matilda-Simon

Förhör med vittne, Krantz, Anna Matilda Matilda Krantz kompletterande
381
förhör....................................................................................................................
Förhör med vittne, Strindlund, John Filip Petrus ................................................383
Knivkonfrontationer
PM Fotokonfrontation knivar...............................................................................385
Bilaga: Fotokollage knivar.

PM Knivkonfrontation..........................................................................................396
Bilaga: Bild/Foto

PM William Hörnqvist Fotokonfrontation knivar................................................407
Bilaga: Kollage 2 över knivar

Förhör med vittne, Krantz, Anna Matilda Knivkonfrontation..............................419
Bilaga: Bild/Foto

Foto kniv
Undersökningsprotokoll Protokoll över fotoarbete Kniv.....................................431
Förhör med Simon Perssons anhöriga
Förhör med annan, Persson, Signe Maria Helen .................................................436
Förhör med vittne, Ström Persson, Carola Maria Helen Mamma till misstänkt 439
Simon....................................................................................................................
Bilaga: Sms-konversation Simon och mamma 22/12

Förhör med vittne, Ström Persson, Carola Maria Helen .....................................442
Förhör med vittne, Ström Persson, Carola Maria Helen Simons mamma
444
Carola....................................................................................................................
Förhör med vittne, Ström Persson, Carola Maria Helen Simons mamma
446
Carola kompletterande förhör...............................................................................
Förhör med vittne, Persson, Hans Einar ..............................................................447
Förhör med vittne, Persson, Hans Einar Simons pappa Hans Persson
450
kompletterande förhör..........................................................................................
Förhör med vittne, Persson, Sara Maria Gabriella Simons halvsyster
452
Gabriella Persson..................................................................................................
Förhör med vittne, Rosvall, Lars Jimmy Jimmy Rosvall Simons systers
455
sambo....................................................................................................................
Förhör med vittne, Nyström, Elsa Marina Julia Förhör med Simons kussin 457
Julia.......................................................................................................................

HEMLIG
Förhör med målsägande
Förhör med annan, Nilsson, Sören Förhör med den avlidne kvinnans make.......460
Förhör med vittne, Nilsson, Pär Fredrik Andreas Vittnet Andreas (mä Vanjas 461
son).......................................................................................................................
Förhör med vittne, Fohlin List, Inger Viktoria Inger List nr 1............................463
Förhör med vittne, Fohlin List, Inger Viktoria Förhör 2 med Inger List.............467
Bilaga: Bild/Foto

Förhör med misstänkt
PM Förhörssammanfattning misstänkt Simon Persson........................................471
Bilaga: karta Råbo

Förhör med misstänkt, Persson, Simon Rolf Einar MT förhör 1.........................477
PM Förhörssammanfattning Simon Persson förhör 2..........................................582
Bilaga: kartskiss över säkrade blodspår

Förhör med misstänkt, Persson, Simon Rolf Einar Simon förhör 2.....................588
Bilaga: kartskiss över säkrade blodspår

PM Simon Persson förhörssammanfattning förhör 3...........................................647
Bilaga: Kjell List
Bilaga: Vanja Nilsson

Förhör med misstänkt, Persson, Simon Rolf Einar Förhör 3 MT.........................
658
Bilaga: Foton Kjell List
Bilaga: Foton Vanja Nilsson

PM Förhörssammanfattning Förhör 4 Mt Simon.................................................792
Förhör med misstänkt, Persson, Simon Rolf Einar Förhör 4 mt Simon...............798
Bilaga: Bild/Foto

Förhör med misstänkt, Persson, Simon Rolf Einar Kompleterande förhör
859
med Simon............................................................................................................
Förhör med misstänkt, Persson, Simon Rolf Einar Misstänkt Simon
864
kompletterande förhör..........................................................................................
Kontoutdrag / Ekonomi
Kontoutdrag Kontoutrag Simon Persson..............................................................865
Kontoutdrag Kontohistorik Swedbank.................................................................867
Tjänsteanteckning ................................................................................................883
PM Efterforskning av bussresor m.m...................................................................884
Bilaga: Förfrågan till X-trafik
Bilaga: Korttransaktioner Simon dec 2016
Bilaga: Svar från X-trafik

Analysbesked Simon Persson
Analysresultat Analysbesked Simon...................................................................891


Download Hudiksvalls TR B 2486-16 Aktbil 21, mask - FUP 1Hudiksvalls TR B 2486-16 Aktbil 21, mask - FUP 1.pdf (PDF, 84.99 MB)


Download PDFShare this file on social networks     

Link to this pagePermanent link

Use the permanent link to the download page to share your document on Facebook, Twitter, LinkedIn, or directly with a contact by e-Mail, Messenger, Whatsapp, Line..
Short link

Use the short link to share your document on Twitter or by text message (SMS)
HTML Code

Copy the following HTML code to share your document on a Website or Blog
QR Code to this page


QR Code link to PDF file Hudiksvalls TR B 2486-16 Aktbil 21, mask - FUP 1.pdf


This file has been shared publicly by a user of PDF Archive.
Document ID: 0000582500.
Report illicit content