Hudiksvalls TR B 2486 16 Aktbil 22 FUP 2 .pdf

File information


Original filename: Hudiksvalls TR B 2486-16 Aktbil 22 - FUP 2.pdf

This PDF 1.5 document has been generated by / iText 2.1.7 by 1T3XT, and has been sent on pdf-archive.com on 13/04/2017 at 15:52, from IP address 194.71.x.x. The current document download page has been viewed 5940 times.
File size: 38.4 MB (548 pages).
Privacy: public file


Download original PDF file


Hudiksvalls TR B 2486-16 Aktbil 22 - FUP 2.pdf (PDF, 38.4 MB)


Share on social networksLink to this file download pageDocument preview


Tilläggsprotokoll
till 5000-K1588038-16

Arkiv/Åkl. ex

Enhet

Åklnr

AM-165402-16
Signerat av

Signerat
datum
HUDIKSVALLS
TINGSRÄTT

R1

Polisregion Mitt, Grova brott 2 PO Gävleborg
Handläggare (Protokollförare)

Datum
INKOM:

Utredare Maria Lindgren

2017-04-12

2017-03-20
MÅLNR: B 2486-16
AKTBIL: 22

Bitr. handläggare

Inspektör Jon Linälv
Undersökningsledare

Kammaråklagare Christer Sammens
Polisens diarienummer

5000-K1588038-16
Förtursmål

Beslag

Nej

Finns

Ersättningsyrkanden

Målsägande vill bli underrättad om tidpunkt för huvudförhandlingen

Ja
Tolk krävs

Misstänkt (Efternamn och förnamn)

Personnummer

Persson, Simon Rolf Einar

19961024-8818

Brott

Delgiven information om förenklad delgivning vid ett personligt möte genom att skriftlig information överlämnats

Underrättelse om utredning enligt RB 23:18
Underrättelsesätt, misstänkt

Underrättelse
utsänd

Yttrande
senast

Underrättelse
slutförd

Försvarare

Nyman, Jan, förordnad 2016-12-23
Underrättelsesätt, försvarare

Resultat av underrättelse mt

Utredningsuppgifter/Redovisningshandlingar
Diarienr
Uppgiftstyp

Resultat av underrättelse försv

Sida

Undersökningsprotokoll telefon
5000-K1588038-16 Protokoll 2016065889 U015 Mobiltelefonundersökning..................................... 1
Rapport tömning av den misstänktes telefon........................................................ 3
Bilaga: Chattlogg 20161222--23
Bilaga: Kontaktbok

Kommunikationsanalys utifrån misstänktes mobiler...........................................235
Vanja Nilssons bärbara telefon
PM Vanja Nilssons fasta telefon..........................................................................259
Beslagsprotokoll avseende Persson, Simon Rolf Einar, 2017-5000-BG9138....260
Undersökningsprotokoll dator
Fotografi(er) 2016065889 U020 Fotodokumentation..........................................262
Protokoll 2016065889 U020 Datamedieundersökning........................................263
Protokoll 2016065889 U018 Datamedieundersökning........................................265
PM över textdokument i den misstänktes dator....................................................267
PM över bilder/video i den misstänktes dator......................................................271
Bilaga: Crome Cache Records 22 dec 2016

Promemoria genomgång över slagningar den 22 december 2016
Simons sökningar dator MASKAD......................................................................484
Beslag dator /hårddisk mm
Beslagsprotokoll avseende Persson, Simon Rolf Einar,
540
2016-5000-BG127809........................................................................................
Tvångsmedel
Husrannsakan avseende Persson, Simon Rolf Einar, ..........................................544
Personalia
Bilaga skäligen misstänkt, Persson, Simon Rolf Einar........................................546

Protokoll 2016065889 U015 Mobiltelefonundersökning, 2017-02-15 12:46 diarienr: 5000-K1588038-16

1

Region Mitt
Forensiska sektionen, Gävleborg
Box 1104
824 13 HUDIKSVALL

Datum

Diarienummer

2017-02-15

K1588038-16
5203/65889-16

Protokoll över mobiltelefonundersökning
Inledande uppgifter
Undersökningen
Christer Sammens
begärd av:
Anledning till
undersökningen:

Anmälan om mord

Handläggare:
Medundersökare:

IT-forensiker Henrik Holmgren

Plats och tider för
undersökningen:

Undersökningen påbörjades den 27 december 2016 kl. 09:00

Undersökningen
avser beslag:

2016-5000-BG127650-15

Beskrivning av material
2016-5000-BG127650-15
Mobiltelefon

Beslaget består av en mobiltelefon och ett sim-kort. Kortplatsen för externt minneskort
var tom vid undersökningstillfället. När mobiltelefonen lämnades in för undersökning
var den försatt i flygplansläge. Mobiltelefonen var låst med en telefonkod.
Samsung Galaxy A5 2016 (SM-A510F)
IMEI 352937088162141
Mobiltelefonens datum och tid kontrollerades mot fröken ur:
Mobiltelefon 27 december 2016 klockan 15:55
Fröken ur
27 december 2016 klockan 15:55
Sim-kort

Telenor
ICCID 89460850007004989287
Telefonnummer 0708-152554
Abonnent Carola Ström Persson, 671118-7523. Användare Simon Persson.
Undersökningsmetoder
Mobiltelefonen skickades till NFC den 28 december 2016.

Protokoll 2016065889 U015 Mobiltelefonundersökning, 2017-02-15 12:46 diarienr: 5000-K1588038-16

2

Materialförteckning
Gods
Materialmärkning
5203/6588916/G027

Beslagsnr

Beskrivning

Platsbeskrivning

Tillvarataget av

2016-5000BG127650-15

Mobiltelefon Samsung - Svart med
plånboksfodral

Låg i den misstänktes
Simon Perssons vänstra
främre byxficka Akutmottagningen
Hudiksvalls Sjukhus

Thomas
Lindholm
Elisabeth
Englin

Rapport tömning av den misstänktes telefon , 2017-03-29 13:44 diarienr: 5000-K1588038-16

3

Rapport Telefontömning
Genomgången av: Analytiker Sara Manner
Beslag verkställt: 2016-12-23 kl. 11:00.
Beslag från Person och Plats: Simon Persson 961024-8818 på akutmottagningen i
Hudiksvall
Beslagsnummer: 2016-5000-BG127650 föremålspunkt nr.15
Modell: Samsung SM-A510F Galaxy A5 2016
IMEI-nummer: 352937088162141
Vilket SIM-kort/adress satt i telefonen vid beslag: 46708152554
Knuten till person: Simon Persson 961024-8818, beslagtagen direkt från person.
Kontaktbok
Kontaktboken ses i sin helhet som bilaga i DurTvå till denna redovisning.

Samtal
Inga SMS finns i mobiltelefonen för aktuell period 20161222---23.

SMS
Inga SMS finns i mobiltelefonen för aktuell period 20161222---23.

MMS
Inga MMS finns i mobiltelefonen för aktuell period 20161222---23.

Rapport tömning av den misstänktes telefon , 2017-03-29 13:44 diarienr: 5000-K1588038-16

4
Chattar/Applikationer
Chattar för aktuell period 20161222--23 ses i sin helhet som bilaga i DurTvå till denna
redovisning. Nedan redovisas de chattar som är av intresse för utredningen samt som har ett
innehåll som kan ses. De chattar som saknar sebart innehåll har inte kunnat analyseras, främst
rör detta sig om kommunikation via Snapchat, vilket inte lagras i telefonen.

Rapport tömning av den misstänktes telefon , 2017-03-29 13:44 diarienr: 5000-K1588038-16

5

Rapport tömning av den misstänktes telefon , 2017-03-29 13:44 diarienr: 5000-K1588038-16

6

Rapport tömning av den misstänktes telefon , 2017-03-29 13:44 diarienr: 5000-K1588038-16

7


Related documents


hudiksvalls tr b 2486 16 aktbil 22 fup 2
hudiksvalls tr b 2486 16 aktbil 23 fup 3
hudiksvalls tr b 2486 16 aktbil 21 mask fup 1
forundersokningsprotokoll
thomas tegenfeldt forundersokning sexkop
attunda tr b 6126 15 dom 2015 12 23

Link to this page


Permanent link

Use the permanent link to the download page to share your document on Facebook, Twitter, LinkedIn, or directly with a contact by e-Mail, Messenger, Whatsapp, Line..

Short link

Use the short link to share your document on Twitter or by text message (SMS)

HTML Code

Copy the following HTML code to share your document on a Website or Blog

QR Code

QR Code link to PDF file Hudiksvalls TR B 2486-16 Aktbil 22 - FUP 2.pdf