Hudiksvalls TR B 2486 16 Aktbil 23 FUP 3 (PDF)
File information


This PDF 1.5 document has been generated by / iText 2.1.7 by 1T3XT, and has been sent on pdf-archive.com on 13/04/2017 at 15:52, from IP address 194.71.x.x. The current document download page has been viewed 4890 times.
File size: 143.41 MB (294 pages).
Privacy: public file
File preview


Tilläggsprotokoll
till 5000-K1588038-16

Arkiv/Åkl. ex

Enhet

Åklnr

AM-165402-16
Signerat av

Signerat
datum
HUDIKSVALLS
TINGSRÄTT

R1

Polisregion Mitt, Grova brott 2 PO Gävleborg
Handläggare (Protokollförare)

Datum
INKOM:

Utredare Maria Lindgren

2017-04-12

2017-03-20
MÅLNR: B 2486-16
AKTBIL: 23

Bitr. handläggare

Inspektör Jon Linälv
Undersökningsledare

Kammaråklagare Christer Sammens
Polisens diarienummer

5000-K1588038-16
Förtursmål

Beslag

Målsägande vill bli underrättad om tidpunkt för huvudförhandlingen

Nej

Ja

Ersättningsyrkanden

Tolk krävs

Misstänkt (Efternamn och förnamn)

Personnummer

Persson, Simon Rolf Einar

19961024-8818

Brott

Delgiven information om förenklad delgivning vid ett personligt möte genom att skriftlig information överlämnats

Underrättelse om utredning enligt RB 23:18
Underrättelsesätt, misstänkt

Underrättelse
utsänd

Yttrande
senast

Underrättelse
slutförd

Försvarare

Nyman, Jan, förordnad 2016-12-23
Underrättelsesätt, försvarare

Resultat av underrättelse mt

Utredningsuppgifter/Redovisningshandlingar
Diarienr
Uppgiftstyp

Resultat av underrättelse försv

Sida

Karta
5000-K1588038-16 Karta Kartbild....................................................................................................... 1
Flygfoto
Fotografi(er) Översiktsbilder Hudiksvall/Råbo m.m. från luften......................... 3
Platsundersökningsprotokoll
Undersökningsprotokoll Brottsplatsundersökning Norra Råbovägen 2............... 9
Undersökningsprotokoll Brottsplatsundersökning Norra Råbovägen 4...............44
Protokoll Platsundersökning S Råbo.v 25............................................................ 61
5000-K1599562-16 Undersökningsprotokoll Platsundersökning.........................................................65
5000-K1588038-16 Undersökningsprotokoll Sök efter kniv intill brottsplats..................................... 77
Undersökningsprotokoll blodbildsanalys
Undersökningsprotokoll Blodbildsanalys. Brottsplatsen, Norra Råbovägen 2.... 80
Undersökningsprotokoll Hammare
Undersökningsprotokoll Hammare 2016-5000-BG127650-12......................... 101

Undersökningsprotokoll Pb UML422
Undersökningsprotokoll Fordonsundersökning UML422....................................107
Undersökningsprotokoll kläder
Undersökningsprotokoll Vanja spårsäkring, beslag kläder mm rättsmedicin......118
Undersökningsprotokoll Kjell spårsäkring, beslag kläder mm rättsmedicin........120
Undersökningsprotokoll Klädundersökning Simons kläder och dunjacka...........122
Undersökningsprotokoll misstänkt
Undersökningsprotokoll spårsäkring på mt Persson akuten Hudiksvalls sjukh...139
Undersökningsprotokoll Simon Perssons väska
Undersökningsprotokoll Svart väska tillhörande Simon Persson........................141
Foton misstänkts kläder och skor
Fotografi(er) Foton på mt kläder vid vårdtillfälle 161223...................................150
Fotografi(er) Fotografier på misstänktes skor......................................................154
Foto misstänkts handskada
Fotografi(er) Foto.................................................................................................161
Skospår
Undersökningsprotokoll Skospår N Råbovägen 4................................................164
Fotografi(er) Foton på Skosulor egen personal....................................................169
Spårsäkring längs flyktväg mot Välsta
Protokoll Spårsäkring längs misstänkt flyktväg...................................................180
Protokoll över DNA analys
Delredovisning 2, DNA, Utlåtande M (mtrlförteckning) 2017-03-09
192
underskriven.........................................................................................................
Jämförelse av handdukar
Protokoll Jämförelse av handdukar......................................................................217
Analysbegäran samt analyssvar angående påverkan
Analysbegäran RMV............................................................................................220
Analysresultat Analysbesked Simon...................................................................221

Fotodokumentation Simon Perssons bostad
Fotografi(er) Fotodokumentation mt bostad.........................................................223
Undersökningsprotokoll över kniv
Undersökningsprotokoll Protokoll över fotoarbete Kniv.....................................237
Obduktionsprotokoll
Utvidgat preliminärt obduktionsbesked................................................................242
Utvidgat preliminärt obduktionsbesked................................................................243
Utvidgad rättsmedicinsk obduktion......................................................................244
Utvidgad rättsmedicinsk Obduktion Vanja..........................................................263
Rättsintyg Simon Persson
Rättsmedicinsk kroppsundersökning Simon Persson...........................................282
Personalia
Bilaga skäligen misstänkt, Persson, Simon Rolf Einar........................................291

Karta Kartbild, 2017-03-13 09:15 diarienr: 5000-K1588038-16

1

Karta Kartbild, 2017-03-13 09:15 diarienr: 5000-K1588038-16

2

Fotografi(er) Översiktsbilder Hudiksvall/Råbo m.m. från luften, 2017-03-13 15:16 diarienr: 5000-K1588038-16

3

Översiktsbilder fotograferade av kriminaltekniker Per Ringqvist
2017-01-12
Sammanställt av Insp Jon Linälv

Centrala Hudiksvall

Fotografi(er) Översiktsbilder Hudiksvall/Råbo m.m. från luften, 2017-03-13 15:16 diarienr: 5000-K1588038-16

4

Pilen visar ingången till biograf Cinema 3 Drottninggatan 1, Hudiksvall

Vy över Råbosjön. Pilen visar var Råbovägen 2-4 ligger

Fotografi(er) Översiktsbilder Hudiksvall/Råbo m.m. från luften, 2017-03-13 15:16 diarienr: 5000-K1588038-16

5

Vy över Råbo. Vägen är NorraRåbovägen i riktning mot Råbo. Pilen visar taket på Norra
Råbovägen 2.

Norra
Råbovägen 4

Pb UML422

Norra
Råbovägen 2

Visar infarten till Råbovägen 2-4 från Norra Råbovägen.

Fotografi(er) Översiktsbilder Hudiksvall/Råbo m.m. från luften, 2017-03-13 15:16 diarienr: 5000-K1588038-16

6

Norra
Råbovägen 4

Norra
Råbovägen 2

PB UML422

Norra Råbovägen 2-4

Norra
Råbovägen 2
entré
Nora
Råbovägen4
entré


Download Hudiksvalls TR B 2486-16 Aktbil 23 - FUP 3Hudiksvalls TR B 2486-16 Aktbil 23 - FUP 3.pdf (PDF, 143.41 MB)


Download PDFShare this file on social networks     

Link to this pagePermanent link

Use the permanent link to the download page to share your document on Facebook, Twitter, LinkedIn, or directly with a contact by e-Mail, Messenger, Whatsapp, Line..
Short link

Use the short link to share your document on Twitter or by text message (SMS)
HTML Code

Copy the following HTML code to share your document on a Website or Blog
QR Code to this page


QR Code link to PDF file Hudiksvalls TR B 2486-16 Aktbil 23 - FUP 3.pdf


This file has been shared publicly by a user of PDF Archive.
Document ID: 0000582502.
Report illicit content