Hudiksvalls TR B 2486 16 Aktbil 23 FUP 3.pdf


Preview of PDF document hudiksvalls-tr-b-2486-16-aktbil-23-fup-3.pdf

Page 123294

Text preview


Tilläggsprotokoll
till 5000-K1588038-16

Arkiv/Åkl. ex

Enhet

Åklnr

AM-165402-16
Signerat av

Signerat
datum
HUDIKSVALLS
TINGSRÄTT

R1

Polisregion Mitt, Grova brott 2 PO Gävleborg
Handläggare (Protokollförare)

Datum
INKOM:

Utredare Maria Lindgren

2017-04-12

2017-03-20
MÅLNR: B 2486-16
AKTBIL: 23

Bitr. handläggare

Inspektör Jon Linälv
Undersökningsledare

Kammaråklagare Christer Sammens
Polisens diarienummer

5000-K1588038-16
Förtursmål

Beslag

Målsägande vill bli underrättad om tidpunkt för huvudförhandlingen

Nej

Ja

Ersättningsyrkanden

Tolk krävs

Misstänkt (Efternamn och förnamn)

Personnummer

Persson, Simon Rolf Einar

19961024-8818

Brott

Delgiven information om förenklad delgivning vid ett personligt möte genom att skriftlig information överlämnats

Underrättelse om utredning enligt RB 23:18
Underrättelsesätt, misstänkt

Underrättelse
utsänd

Yttrande
senast

Underrättelse
slutförd

Försvarare

Nyman, Jan, förordnad 2016-12-23
Underrättelsesätt, försvarare

Resultat av underrättelse mt

Utredningsuppgifter/Redovisningshandlingar
Diarienr
Uppgiftstyp

Resultat av underrättelse försv

Sida

Karta
5000-K1588038-16 Karta Kartbild....................................................................................................... 1
Flygfoto
Fotografi(er) Översiktsbilder Hudiksvall/Råbo m.m. från luften......................... 3
Platsundersökningsprotokoll
Undersökningsprotokoll Brottsplatsundersökning Norra Råbovägen 2............... 9
Undersökningsprotokoll Brottsplatsundersökning Norra Råbovägen 4...............44
Protokoll Platsundersökning S Råbo.v 25............................................................ 61
5000-K1599562-16 Undersökningsprotokoll Platsundersökning.........................................................65
5000-K1588038-16 Undersökningsprotokoll Sök efter kniv intill brottsplats..................................... 77
Undersökningsprotokoll blodbildsanalys
Undersökningsprotokoll Blodbildsanalys. Brottsplatsen, Norra Råbovägen 2.... 80
Undersökningsprotokoll Hammare
Undersökningsprotokoll Hammare 2016-5000-BG127650-12......................... 101