Hudiksvalls TR B 2486 16 Aktbil 23 FUP 3.pdf


Preview of PDF document hudiksvalls-tr-b-2486-16-aktbil-23-fup-3.pdf

Page 1 234294

Text preview


Undersökningsprotokoll Pb UML422
Undersökningsprotokoll Fordonsundersökning UML422....................................107
Undersökningsprotokoll kläder
Undersökningsprotokoll Vanja spårsäkring, beslag kläder mm rättsmedicin......118
Undersökningsprotokoll Kjell spårsäkring, beslag kläder mm rättsmedicin........120
Undersökningsprotokoll Klädundersökning Simons kläder och dunjacka...........122
Undersökningsprotokoll misstänkt
Undersökningsprotokoll spårsäkring på mt Persson akuten Hudiksvalls sjukh...139
Undersökningsprotokoll Simon Perssons väska
Undersökningsprotokoll Svart väska tillhörande Simon Persson........................141
Foton misstänkts kläder och skor
Fotografi(er) Foton på mt kläder vid vårdtillfälle 161223...................................150
Fotografi(er) Fotografier på misstänktes skor......................................................154
Foto misstänkts handskada
Fotografi(er) Foto.................................................................................................161
Skospår
Undersökningsprotokoll Skospår N Råbovägen 4................................................164
Fotografi(er) Foton på Skosulor egen personal....................................................169
Spårsäkring längs flyktväg mot Välsta
Protokoll Spårsäkring längs misstänkt flyktväg...................................................180
Protokoll över DNA analys
Delredovisning 2, DNA, Utlåtande M (mtrlförteckning) 2017-03-09
192
underskriven.........................................................................................................
Jämförelse av handdukar
Protokoll Jämförelse av handdukar......................................................................217
Analysbegäran samt analyssvar angående påverkan
Analysbegäran RMV............................................................................................220
Analysresultat Analysbesked Simon...................................................................221