Hudiksvalls TR B 2486 16 Aktbil 23 FUP 3.pdf


Preview of PDF document hudiksvalls-tr-b-2486-16-aktbil-23-fup-3.pdf

Page 1 2 345294

Text preview


Fotodokumentation Simon Perssons bostad
Fotografi(er) Fotodokumentation mt bostad.........................................................223
Undersökningsprotokoll över kniv
Undersökningsprotokoll Protokoll över fotoarbete Kniv.....................................237
Obduktionsprotokoll
Utvidgat preliminärt obduktionsbesked................................................................242
Utvidgat preliminärt obduktionsbesked................................................................243
Utvidgad rättsmedicinsk obduktion......................................................................244
Utvidgad rättsmedicinsk Obduktion Vanja..........................................................263
Rättsintyg Simon Persson
Rättsmedicinsk kroppsundersökning Simon Persson...........................................282
Personalia
Bilaga skäligen misstänkt, Persson, Simon Rolf Einar........................................291