Lila ap jwe boul Kreyòl PDF .pdf

File information


Original filename: Lila ap jwe boul-Kreyòl-PDF.pdf

This PDF 1.5 document has been generated by cairo 1.9.5 (http://cairographics.org), and has been sent on pdf-archive.com on 13/04/2017 at 20:14, from IP address 69.201.x.x. The current document download page has been viewed 664 times.
File size: 23.1 MB (16 pages).
Privacy: public file


Download original PDF file


Lila ap jwe boul-Kreyòl-PDF.pdf (PDF, 23.1 MB)


Share on social networksLink to this file download pageDocument preview


Lila ap jwe boul

Christina Doret
Kreyòl

Lila ap jwe boul

Ilistrasyon: Audeva Joseph

Kreyòl
Haiti

Copyright © 2017, Christina Doret

http://creativecommons.org/licenses/by-nd/4.0/
You are free to make commercial use of this work. You may not
make changes or build upon this work without permission. You
must keep the copyright and credits for authors, illustrators, etc.

 

Maten an, Lila leve bonè. Li benyen, li met

rad sou li, li penyen tèt li. Lè li fini, li soti
deyò. Nan lakou a, li jwenn manman li kap bay
poul yo 

manje. Li salye li epi, lè manman li

fini, yo toulède tounen antre. Yo fè manje
ansanm, yo manje epi yo netwaye kay la.

1

Manman Lila di li konsa:
- Ou mèt al jwe ak lòt timoun yo wi siw vle.
Kòm Lila te gentan fin konn leson li, li te
gentan fè devwa li, li soti. Lila kouri al bò
teren an kote tout lòt timoun yo.

 

Tifi yo ap jwe marèl, yap sote kòd epi ti

mesye yo ap jwe foutbòl. Lila kanpe yon moman
lap gade yo. Li anvi al eseye tou.

2

 

Lila deplase kite zanmi li yo ki tap tann li

pou yo kòmanse fè lago. Li al pale ak Jozèf ki
se kapitèn ekip foutbòl katye a. Jozèf fè kòlè
paske se lè sa a li ta pral fè yon gòl. Men li
vinn kote Lila kan mèm. Lila dil konsa:
- Jozèf, eske wap dakò poum antre nan ekip
la?
 

Jozèf gade Lila epi li ri.

3

Li di Lila:
- Tifi pa konn nan jwe foutbòl! Al sote kòd
oubyen jwe marèl tande!
 

Lila pa di anyen. Li ale lakay li san li pa di

zanmi li yo orevwa.

4

 

Lè Lila rive lakay li, li jwen manman li ap

lave rad. Li pran yon ti chèz ba, li chita kote
li men nan machwè. Kòm manman Lila konn
pitit li byen, li mande li:
- Lila, kisaw genyen?
Lila reponn li:
- Mwen anvi aprann jwe foutbòl men Jozèf pa
vle aksepte mwen nan ekip la.

5


Related documents


lila ap jwe boul kreyo l pdf
program cupa romaniei la karting
dokumentacija za zam
4 ms feeder cup melk 2015 gesamtwertung 18 19 07 2015
zod c 1 12 2016 mk
assistant 4154616363 1681045784 0

Link to this page


Permanent link

Use the permanent link to the download page to share your document on Facebook, Twitter, LinkedIn, or directly with a contact by e-Mail, Messenger, Whatsapp, Line..

Short link

Use the short link to share your document on Twitter or by text message (SMS)

HTML Code

Copy the following HTML code to share your document on a Website or Blog

QR Code

QR Code link to PDF file Lila ap jwe boul-Kreyòl-PDF.pdf