Thomas Tegenfeldt förundersökning sexköp (PDF)
File information


Title: Thomas Tegenfeldt sexköp

This PDF 1.3 document has been generated by / PDFill: FREE PDF Writer and Tools, and has been sent on pdf-archive.com on 14/04/2017 at 00:24, from IP address 178.73.x.x. The current document download page has been viewed 999 times.
File size: 1.03 MB (17 pages).
Privacy: public file
File preview


Förundersökningsprotokoll

Åklnr

Signerat av

Marie Näslund

Polismyndighet

Stockholms län

Signerat datum

Arkiv/Åkl. ex

Enhet

2012-12-04 09:42

1KS/M Sektion mot människohandel
Handläggare (Protokollförare)

Datum

Inspektör Marie Näslund

2012-12-04

Undersökningsledare

Inspektör Marie Näslund
Polisens diarienummer

0201-K361635-12
Förtursmål

Beslag

Målsägande vill bli underrättad om tidpunkt för huvudförhandlingen

Nej

Nej

Ersättningsyrkanden

Tolk krävs

Misstänkt (Efternamn och förnamn)

Personnummer

Tegenfeldt, Stig Thomas

19571119-8639

Brott

Köp av sexuell tjänst
Underrättelse om utredning enligt RB 23:18
Underrättelsesätt, misstänkt

Underrättelse
utsänd

Muntlig

Yttrande
senast

Underrättelse
slutförd

2012-12-04

Försvarare

Önskas ej
Underrättelsesätt, försvarare

Resultat av underrättelse mt

Resultat av underrättelse försv

Ej erinran
Utredningsuppgifter/Redovisningshandlingar
Diarienr
Uppgiftstyp

Sida

Anmälan

0201-K361635-12

Anmälan..............

..................

l

Bilaga: Ursprunglig anmälan

Förhör vittne

Förhör med vittne, Andrei, Eleonora Andrada
Förhör misstänkt

Förhör med misstänkt, Tegenfeldt, Stig Thomas
Tvångsmedel

Husrannsakan avseende Tegenfeldt, Stig Thomas,.............................................

9

Kroppsbesiktning avseende Tegenfeldt, Stig Thomas,....................................... 11
Personalia

Bilaga skäligen misstänkt, Tegenfeldt, Stig Thomas
Personalia, Tegenfeldt, Stig Thomas........................

13
14

Signerad av

Brottsanmälan

Signerad datum
Polismyndighet

Stockholms län
Enhet

Diarienr

1 City Polismästardistrikt

0201-K361635-12

Anmält datum

Registreringsdatum

Överförd från RAR

2012-11-28

2012-11-28

2012-11-29

Brottsbeskrivning

Brottskod

Köp av sexuell tjänst

4024

Brottsplatsadress

Områdeskod

OMENA HOTELL, RUM 512, TORSGATAN 10

21D0100801120131

Status

Händelse inträffad mellan

Händelse inträffad

FU/Utredning pågår

- -

:

-------2012-11-28

Aktör

Roll

Andrei, Eleonora
Tegenfeldt, Stig Thomas

Vittne
Misstänkt

Involverad personal

Funktion

Hjort Per

Handläggare (RAR)

Hjort Per

FU-ledare (RAR)

Häggström Simon

Uppgiftslämnare

Häggström Simon

Anmälningsupptagare

Fritext grundanmälan

Spanare från Prostitutionsgruppen i patrull 30-3613 med Pa. Häggström
och Pa. Tvilling samt Socialsekreterare Christiansson från
Socialtjänstförvaltningens Prostitutionsenhet arbetade aktuell tidpunkt i
Stockholm i syfte att hitta och rapportera köpare av sexuella tjänster.
BROTTET
Tegenfeldt är misstänkt för KÖP AV SEXUELL TJÄNST genom att olovligen ha
skaffat sig en tillfällig sexuell förbindelse mot ersättning. Detta genom
att ha betalat Andrei 2000 svenska kronor för att få ha sex med henne i form
av oralsex och samlag.
HÄNDELSE
Genom inre och yttre spaning framkommer det att Andrei befinner sig på
aktuellt hotell och där säljer sexuella tjänster från sitt hotellrum
tillsammans med sin väninna. Med hjälp av hotellpersonal lyckas spanama
lokalisera Andrei till rum 512 varvid spaning inleds.
Efter ca. 1 timmes spaning observerar Pa. Häggström hur Andreis väninna
lämnar hotellrummet. I samband med detta så ansluter Tegenfeldt till
hotellrummet varvid Andrei öppnar och Tegenfeldt går in.
Spanama ställer sig utanför hotellrumsdörren och inledningsvis hörs en
konversation och efter det hörs rinnande vatten som om någon duschar/tvättar
sig.
Efter ytterligare en stund hörs ingenting alls varvid spanama misstänker
att den sexuella akten påbörjats. Då spanama misstänker att Tegenfeldt
köper sex av Andrei beslutas om husrannsakan.
När spanama kommer in i hotellrummet observeras Andrei och Tegenfeldt i

sängen. Båda är helt nakna och de har i samband med att de hör poliserna
kommer in på hotellrummet kastat sig bort från varandra. Tegenfeldt har en
kraftigt erigerad penis.
POLISOPERATIVA ÅTGÄRDER
-Beslut om husrannsakan 2012-11-28 kl. 20.35 av Pa. Häggström - fara i
dröjsmål.
-Tegenfeldt gripen 2012-11-28 kl. 20.35 av Pa. Häggström. Tegenfeldt
identifierad på plats. Gripandet hävt 2012-11-28 kl. 20.40 av Pa. Häggström.
-FU inledd 2012-11-28 kl. 21.19 av Insp. Hallberg.
-Beslut om topsning (DNA) 2012-11-28 kl. 21.19 av Insp. Hallberg.
-Vittnesförhör med Andrei.

A N M A L A N

ARKIVEXEMPLAR
2012-11-29 10.38
02 01-K3 61635-12
Sida: 1

Polismyndigheten i
Stockholms län

Anm.upptagande p-mynd: STOCKHOLMS LÄN
Dnr: 0201-K 3 61635-12
Enhet: 1/NNA
Myndigh e t s k o d : 02 01
Dnr annan p-mynd:
Anmälningsdatum: 2012-11-28 kl: 22.11 Anmäln i n g s s ä t t : Polisman i tjänst
Upptagen av:
Pa Simon Häggström
Inskriven av:
Pa Simon Häggström
Inskriven:
2012-11-28 kl: 22.11
H a n d l . p-mynd: STOCKHOLMS LÄN
Enhet:
1/NNA
SAMMANDRAG
M Å LS ÄGANDE:

MISSTÄNKT:
TEGENFELDT,

ANMALARE:

THOMAS

ÖVRIGT:
Fritext

VITTNE:
ANDREI, ELEONORA
UTPEKAD JURIDISK PERSON:

BILAGOR:
2 x förhör. Husrannsakansprotokoll. Kroppsbesiktningsprotokoll.
D NA-protokoll. Internetannons.
BROTT/HÄNDELSE
Köp av sexuell tjänst
OMENA HOTELL, RUM 512, TORSGATAN 10, STOCKHOLM
t.o.m. Onsdag 2012-11-28 kl 20.35
ANDREI, ELEONORA

1.40
Brottskod
4024

Vittne

FRITEXT
Spanare från Prostitutionsgruppen i patrull 3 0-3613 med P a . Häggström
och Pa. Tvilling samt Socialsekreterare Christiansson från
Socialtjänstförvaltningens Prostitutionsenhet arbetade aktuell tidpunkt i
Stockholm i syfte att hitta och rapportera köpare av sexuella tjänster.
BROTTET
Tegenfeldt är misstänkt för KÖP AV SEXUELL TJÄNST genom att olovligen ha
skaffat sig en tillfällig sexuell förbindelse mot ersättning. Detta genom
att ha betalat Andrei 2 0 00 svenska kronor för att få ha sex med henne i form
av oralsex och samlag.
HÄNDELSE
Genom inre och yttre spaning framkommer det att Andrei befinner sig på
aktuellt hotell och där säljer sexuella tjänster från sitt hotellrum
tillsammans med sin väninna. Med hjälp av hotellpersonal lyckas spanarna
lokalisera Andrei till rum 512 varvid spaning inleds.
Efter ca. 1 timmes spaning observerar Pa. Häggström hur Andreis väninna
lämnar hotellrummet. I samband med detta så ansluter Tegenfeldt till
hotellrummet varvid Andrei öppnar och Tegenfeldt går in.
Citypolisen
Box
106 75 STOCKHOLM
Tfn: 114 14
E-post:

Besöksadress:

Kungsholmsgatan 43

Handläggande enhet: Människohandel
Handläggare: Inspektör Per Hjort

A N M Ä L A N

ARKIVEXEMPLAR
2012-11-29 10.38

Polismyndigheten i
Stockholms län

0201-K361635-12
Sida: 2

Spanarna ställer sig utanför hotellrumsdörren och inledningsvis hörs en
konversation och efter det hörs rinnande vatten som om någon duschar/tvättar
sig.
Efter ytterligare en stund hörs ingenting alls varvid spanarna misstänker
att den sexuella akten påbörjats. Då spanarna misstänker att Tegenfeldt
köper sex av Andrei beslutas om husrannsakan.
När spanarna kommer in i hotellrummet observeras Andrei och Tegenfeldt i
sängen. Båda är helt nakna och de har i samband med att de hör poliserna
kommer in på hotellrummet kastat sig bort från varandra. Tegenfeldt har en
kraftigt erigerad penis.
POLISOPERATIVA ÅTGÄRDER
-Beslut om husrannsakan 2012-11-28 kl. 20.35 av P a . Häggström - fara i
dröj s m å l .
-Tegenfeldt gripen 2012-11-28 kl. 20.35 av P a . Häggström. Tegenfeldt
identifierad på plats. Gripandet hävt 2012-11-28 kl. 20.40 av P a . Häggström.
-FU inledd 2012-11-28 kl. 21.19 av Insp. Hallberg.
-Beslut om topsning (DNA) 2012-11-28 kl. 21.19 av Insp. Hallberg.
-Vittnesförhör med Andrei.

VITTNE
A N D R E I , ELEONORA Kön:

K

BESLUT OM FÖRUNDERSÖKNING
Datum: 2012-11-28
Beslut av:
Förundersökning inleds
Citypolisen
Box
106 75 STOCKHOLM
Tfn: 114 14
E-post:

Inspektör Jonas Hallberg

Besöksadress:

Kungsholmsgatan 43

Handläggande enhet: Människohandel
Handläggare: Inspektör Per Hjort

Förhör
Signerat datum
Polismyndighet

Stockholms län
Enhet

Diarienr

1/NNA Näpo Klara

0201-K361635-12

Hörd person

Personnummer

Andrei, Eleonora
Den hörde är

ID Styrkt

Sätt

Vittne

Ja

Känd av polisman// ZT

Ställning till misstänkt - målsägande - vittne

Tolk

Språk

Brottsmisstanke / Anledning till förhöret;

...... .......... .................................................

Angående köp av sexuell tjänst 2012-11-28.
Underrättad om misstanke

Underrättad om rätt till försvarare (best i FUK 12§ iakttagna)

Försvarare/ombud önskas

Försvarare/ombud närvarande

Godtar den försvarare som rätten förordnar

----- :---- -— —
... . . .— 1
Förhörsdatum

Förhör påbörjat

Förhör avslutat

Zanna Tvilling

2012-11-28

20:45

20:59

Förhörsplats

Typ av förhör

Förhörssätt

Rum 512 Omena Hotell Torsgatan 10 Sthlm

RB 23:3

Förhörsvittne

Utskrivet av

Förhörsledare

——

Berättelse

Andrei uppger att mannen (identifierad såsom Tegenfeldt, THOMAS) ringde på det
annonsnummer som hon har på sin annons på internet och frågade vart hon fanns någonstans.
Andrei uppger att hon sa till mannen att hon skickar adressen med ett textmeddelande. Andrei
uppger att mannen ringde igen då han var vid hotellet och att det var då som hon gav honom
koden till dörren samt vilket hotellrumsnummer som hon befann sig i.
På förhörsledarens fråga vad som hände när mannen kom in på hotellrummet svarar Andrei
att de båda tvättade av sig inne badrummet. På förhörsledarens fråga om de gjorde det
tillsammans svarar Andrei att de inte gjorde de tillsammans, Andrei uppger att hon var inne i
badrummet först och därefter gick mannen in. Andrei uppger att därefter så gick de båda till
sängen och i sängen så började mannen ta på hennes kropp.
På förhörsledarens fråga vart på Andrei kropp som mannen tog svarar Andrei att han smekte
henne över kroppen och på brösten och rumpan.
På förhörsledarens fråga om mannen rörde vid Andrei underliv svarar Andrei nej.
På förhörsledarens fråga om Andrei tog på mannens kropp svarar Andrei ja. På
förhörsledaren fråga om Andrei rörde vid mannens penis svarar hon ja.
På förhörsledarens fråga om Andrei gav mannen oralsex svarar Andrei att hon hade hunnit ge
mannen lite oralsex när polisen sprang in på rummet.
På förhörsledarens fråga hur mycket mannen betalade henne samt när han gjorde det svarar
Andrei att han betalade henne 2000 svenska kronor när han kom till hotellrummet. Andrei

Förhör med Andrei, Eleonora; 2012-11-28 20:45 diarienr: 0201-K361635-12

uppger att mannen först hade frågat hur mycket det kostade för samlag och att hon då hade
sagt att det kostade 1500 kronor, Andrei uppger att mannen därefter hade frågat om han
kunde få oralsex utan kondom och Andrei uppger att hon svarade att det gick bra men att det
kostade 500 kronor extra. Förhörsledaren ber Andrei att visa upp de pengarna som hon hade
fått av mannen och Andrei visar då upp totalt 2000 svenska kronor för förhörsledaren.
Förhöret är uppläst och godkänt.

Signerat av

Förhör

Signerat datum
Polismyndighet

Stockholms län
Enhet

Diarienr

1/NNA Näpo Klara

0201-K361635-12

Hörd person

Personnummer

Tegenfeldt, Stig Thomas
Den hörde är

Misstänkt

K

19571119-8639

ID Styrkt

Sätt

Ja

Svenskt körkort av Pa.

Ställning till misstänkt - målsägande - vittne

Simon Häggström.
Delgiven information om att förenklad delgivning kan komma att användas.
Tolk

Språk

Brottsmisstanke / Anledning till förhöret

Underättad om misstanke gällande brottet Köp av sexuell tjänst genom att olovligen ha skaffat sig en
tillfällig sexuell förbindelse mot ersättning. Detta genom att ha betalat pengar till den kvinna som han
hade sexuellt umgänge med när han greps. Detta t.o.m. 2012-11-28 kl. 20.35 på hotell Omena,
Torsgatan 10 i Stockholm.
Underrättad om misstanke

Underrättad om rätt till försvarare (best i FUK 12§ iakttagna)

Ja

Ja

Försvarare/ombud önskas

Försvarare/ombud närvarande

Godtar den försvarare som rätten förordnar

Ja
Förhörsledare

Förhörsdatum

Förhör påbörjat

Förhör avslutat

Simon Häggström

2012-11-28

20:59

21:08

Förhörsplats

Typ av förhör

Förhörssätt

Torsgatan 10, Omena hotell.

RB 23:3

Förhörsvittne

Utskrivet av

Berättelse

Tegenfeldt ERKÄNNER brottet Köp av sexuell tjänst.
Tegenfeldt är beredd att godta ett eventuellt Strafföreläggande.
Tegenfeldt ombedes att fritt berätta om hur han kom i kontakt med kvinnan och hur det sedan
gick till när han tog sig till kvinnan.
Tegenfeldt berättar att han hittade kvinnan på en eskortsida på internet. Tegenfeldt minns inte
exakt vad sidan hette men han kommer ihåg att den hette någonting i stil med "Escort" och
"Stockholm". Tegenfeldt minns inte heller exakt vad kvinnan hade för namn i annonsen.
Tegenfeldt berättar vidare att han ringde upp det aktuella telefonnumret i annonsen och kom
överens med kvinnan om att träffa henne vid kl. 20.30. Vidare berättar Tegenfeldt att han
sedan ringde igen och frågade om vilken adress han skulle åka till. Han fick då informationen
att han skulle ta sig till adressen Torsgatan 10 och Omena hotell av kvinnan. När Tegenfeldt
kom fram till adressen så ringde han återigen och kvinnan gav hondom då koden för att ta sig
in på hotellet samt rumsnummer. Tegenfeldt gick in på hotellet och upp till aktuellt hotellrum
där kvinnan befann sig.
På frågan om vad som sedan hände inne på hotellrummet svarar Tegenfeldt att först gjorde de
upp om tid och pris samt betalning. De kom överens om att Tegenfeldt skulle betala kvinnan
2000 svenska kronor för 30 minuters sex. Tegenfeldt betalade 4 st. 500-lappar till kvinnan

Förhör med Tegenfeldt, Stig Thomas; 2012-11-28 20:59 diarienr: 0201-K361635-12

varvid han sedan tog av sig kläderna och gick in och tvättade av sig.
Efter detta så började de ha sex med varandra. Kvinnan gav Tegenfeldt oralsex och i samband
med detta kom poliserna.
På frågan om det var meningen att Tegenfeldt och kvinnan även skulle ha samlag med
varandra om poliserna inte kommit in på hotellrummet så svarar Tegenfeldt ja.
På frågan om Tegenfeldt träffat kvinnan tidigare svarar Tegenfeldt nej.
På frågan om Tegenfeldt använde kondom så svarar han nej men att det var meningen att de
skulle använda kondom under samlaget.
Uppläst och Godkänt.


Download Thomas Tegenfeldt förundersökning sexköpThomas Tegenfeldt förundersökning sexköp.pdf (PDF, 1.03 MB)


Download PDFShare this file on social networks     

Link to this pagePermanent link

Use the permanent link to the download page to share your document on Facebook, Twitter, LinkedIn, or directly with a contact by e-Mail, Messenger, Whatsapp, Line..
Short link

Use the short link to share your document on Twitter or by text message (SMS)
HTML Code

Copy the following HTML code to share your document on a Website or Blog
QR Code to this page


QR Code link to PDF file Thomas Tegenfeldt förundersökning sexköp.pdf


This file has been shared publicly by a user of PDF Archive.
Document ID: 0000582867.
Report illicit content