Regulamin.pdf


Preview of PDF document regulamin.pdf

Page 1 2 3 4 5 6

Text preview


bezpieczne miejsce przez personel medyczny.
Zawodnik przyjmuje do wiadomości, że udział w biegu wiąże się z wysiłkiem fizycznym i pociąga
za sobą naturalne ryzyko wypadku, odniesienia obrażeń ciała i urazów fizycznych (w tym śmierci),
a także szkód i strat o charakterze majątkowym. Ponadto, z udziałem w zawodach mogą wiązać się
inne czynniki ryzyka. Zapisując się do udziału w biegu, zawodnik godzi się na wszelkie ryzyko
związane z udziałem w zawodach i startuje w biegu na własną odpowiedzialność.
12. Dyrektor Półmaratonu zastrzega sobie możliwość zmian w regulaminie, o których zobowiązany
jest poinformować wszystkich uczestników w formie komunikatów pisemnych wywieszonych na
tablicy ogłoszeń obok Biura Zawodów, przed rozpoczęciem imprezy.
Zabierzów, 13 czerwca, 2016r.

Sędzia Główny
Edward Stawiarz

Dyrektor Półmaratonu
Ryszard Tyc

6