PDF Archive

Easily share your PDF documents with your contacts, on the Web and Social Networks.

Share a file Manage my documents Convert Recover PDF Search Help ContactPotwierdzenie wykonania przelewu .pdf


Original filename: Potwierdzenie wykonania przelewu.pdf

This PDF 1.3 document has been generated by / Ibex PDF Creator 3.8.7/2431 [.NET 1.1]/R, and has been sent on pdf-archive.com on 20/04/2017 at 18:00, from IP address 31.182.x.x. The current document download page has been viewed 6956 times.
File size: 133 KB (1 page).
Privacy: public file
Download original PDF file

Document preview


POTWIERDZENIE WYKONANIA PRZELEWU - DUPLIKAT

mBank S.A.
Bankowość Detaliczna
90-959 Łódź 2, Skrytka Pocztowa 2108

Informacje o transakcji
Nr Rachunku:
Nazwa Banku:
Nadawca:

Winien (Nadawca)
66 1140 2004 0000 3402 7679 8470
mBank Oddział Bankowości Detalicznej
RADOSŁAW MACEWICZ
UL.OFIAR KATYNIA 6B M.55
37-700 PRZEMYŚL

Nr Rachunku:
Nazwa Banku:
Odbiorca:

Ma (Odbiorca)
50 1050 1764 1000 0090 3060 3998
ING Bank Śląski S.A.
OPEN MAKERS LTD

Tytuł operacji:
Rodzaj operacji:
Nr referencyjny operacji:

EGZOTICO 266464
PRZELEW ZEWNĘTRZNY WYCHODZĄCY
76798470-000000006

Data operacji:
Data księgowania:
Kwota przelewu:

2017-04-19
2017-04-19
8,40 PLN

Data wystawienia dokumentu: 2017-04-20
Wygenerowane elektronicznie potwierdzenie przelewu. Dokument sporządzony na podstawie art. 7 Ustawy Prawo
Bankowe (Dz.U.Nr 140 z 1997 roku, poz.939 z późniejszymi zmianami). Nie wymaga podpisu ani stempla.

mBank S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Senatorskiej 18, wpisany do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego
Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP: 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość wg stanu
na dzień 01.01.2016 r. wynosi 168.955.696 złotych.


Document preview Potwierdzenie wykonania przelewu.pdf - page 1/1

Related documents


getem poduszki
potwierdzenie wykonania przelewu
potwierdzenie wykonania przelewu
potwierdzenie wykonania przelewu 1
ekonto 45048120 989
tomek tomm sp ata do altusrisk


Related keywords