CHÍNH SÁCH ĐẠI LÝ.xlsx DAI LY .pdf

File information


Original filename: CHÍNH SÁCH ĐẠI LÝ.xlsx - DAI LY.pdf

This PDF 1.4 document has been generated by Google Sheets / , and has been sent on pdf-archive.com on 25/04/2017 at 11:22, from IP address 171.249.x.x. The current document download page has been viewed 343 times.
File size: 57 KB (1 page).
Privacy: public file


Download original PDF file


CHÍNH SÁCH ĐẠI LÝ.xlsx - DAI LY.pdf (PDF, 57 KB)


Share on social networksLink to this file download pageDocument preview


CHÍNH SÁCH ĐẠI LÝ BAMACARE
STT
1
2
3
4
5

Số lượng tối
thiểu (chai)
5
10
25
50
100
>200 chai

Giá niêm yết (vnđ)

206,000

Tổng tiền ĐL thu
(vnđ)
1,030,000
2,060,000
5,150,000
10,300,000
20,600,000

GIÁ/1 chai (vnđ)

% Hoa hồng

155,000
150,000
146,000
142,000
138,000
vui lòng liên lạc

24.76%
27.18%
29.13%
31.07%
33.01%

Số tiền Đại Lý trả
(vnđ)
775,000
1,500,000
3,650,000
7,100,000
13,800,000

THƯỞNG CUỐI THÁNG
Mua hàng

Thưởng
(vnđ)

Hoặc Tặng ( chai)

giá 1 chai (vnđ)

% Chiết khấu

từ 10 triệu
từ 30 triệu
từ 50 triệu
từ 80 triệu
từ 120 triệu

200,000
900,000
2,000,000
4,000,000
6,600,000

1
6
14
30
50

200,000
150,000
142,857
133,333
132,000

2.0%
3.0%
4.0%
5.0%
5.5%

LIÊN HỆ
Mobile:
(gặp dược sĩ Trang)
0938.092.146
Facebookhttp://facebook.com/bamacare.vn
Website:
bamacare.vn

Lợi đại lý
(vnđ)
255,000
560,000
1,500,000
3,200,000
6,800,000

Tỷ suất lợi
nhuận DL (%)
32.90%
37.33%
41.10%
45.07%
49.28%


Document preview CHÍNH SÁCH ĐẠI LÝ.xlsx - DAI LY.pdf - page 1/1


Related documents


ch nh s ch i l xlsx dai ly
10 dang tich phan dai hoc
day hoc nghe spa cham soc da phun xam tham my noi mi 2
vit executive summary vietnamese
finish 02 footprinting reconnaissance
finish 09 social engineering 8

Link to this page


Permanent link

Use the permanent link to the download page to share your document on Facebook, Twitter, LinkedIn, or directly with a contact by e-Mail, Messenger, Whatsapp, Line..

Short link

Use the short link to share your document on Twitter or by text message (SMS)

HTML Code

Copy the following HTML code to share your document on a Website or Blog

QR Code

QR Code link to PDF file CHÍNH SÁCH ĐẠI LÝ.xlsx - DAI LY.pdf