İmtahan nəticə vərəqi (8 ci siniflər).pdf


Preview of PDF document mtahan-n-tic-v-r-qi-8-ci-sinifl-r.pdf

Page 123103

Text preview


İmtahan nəticə vərəqi
İmtahan: BərdəSınaq3

Tarix: 25.12.2016
BDCBACCCAC

BCBDBAEBDE
Ad: VÜSAL

Azərbaycan dili

Soyad: ŞİRİNBƏYLİ
Riyaziyyat

İş nömrəsi: 1500199
Məktəb: 003
Sinif: 8

Fizika

Variant:

BAL

348,75

YER

1

Kimya

BCBDBD BD

Biologiya

+++++- ++

++++--++++

CABEDBCEBA

AADBDACACB

CABEDBCEBA

Tarix

DADBDACACB

++++++++++

-+++++++++

AACEDCABEA

ECDBCEBCEC

AACEDCABEA

Coğrafiya

EAABCEBCEC

++++++++++

+--+++++++

CEADEBCADB

ABCDCDCEAB

CBBDE CA C

Xarici dil

+--++ ++ -

AACDCABEAE
+-+++--++-

Həyat bilgisi

İnformatika

Azərbaycan
Riyaziyyat
dili

BDCBCBCCAC

Fizika

Kimya

Biologiya

Tarix

Coğrafiya İnformatika

Həyat bilgisi

Xarici dil

CƏMİ

Sual sayı

10

10

10

10

10

10

10

0

0

10

80

DOĞRU

7

10

10

5

8

9

8

0

0

6

63

SƏHV

1

0

0

3

2

1

2

0

0

4

13

XALİS

6,75

10

10

4,25

7,5

8,75

7,5

0

0

5

59,75