İmtahan nəticə vərəqi (8 ci siniflər).pdf


Preview of PDF document mtahan-n-tic-v-r-qi-8-ci-sinifl-r.pdf

Page 1 234103

Text preview


İmtahan nəticə vərəqi
İmtahan: BərdəSınaq3

Tarix: 25.12.2016
BDCBACCCAC

BCBDBAEBDE
Ad: AYBƏNİZ

Azərbaycan dili

Soyad: VƏZİRLİ
Riyaziyyat

İş nömrəsi: 1500005
Məktəb: 009
Sinif: 8

Fizika

Variant:

BAL

303,75

YER

2

BCBDEAEBDE

Biologiya

++++-+++++

++++-+++++

CABEDBCEBA

AADBDACACB

CABEDBCEBA

Tarix

DA BD E CD

++++++++++

-+ ++ - +-

AACEDCABEA

ECDBCEBCEC

DACBDBABEA

Coğrafiya

AADBCDBCEC

-++-+-++++

--+++-++++

CEADEBCADB

ABCDCDCEAB

Kimya

C ED

AE

- --

--

Xarici dil

ADCDCDCEAA
+-+++++++-

Həyat bilgisi

İnformatika

Azərbaycan
Riyaziyyat
dili

BDCBCCCCAC

Fizika

Kimya

Biologiya

Tarix

Coğrafiya İnformatika

Həyat bilgisi

Xarici dil

CƏMİ

Sual sayı

10

10

10

10

10

10

10

0

0

10

80

DOĞRU

9

10

7

0

9

4

7

0

0

8

54

SƏHV

1

0

3

5

1

3

3

0

0

2

18

XALİS

8,75

10

6,25

0

8,75

3,25

6,25

0

0

7,5

50,75