İmtahan nəticə vərəqi (8 ci siniflər).pdf


Preview of PDF document mtahan-n-tic-v-r-qi-8-ci-sinifl-r.pdf

Page 1...4 5 678103

Text preview


İmtahan nəticə vərəqi
İmtahan: BərdəSınaq3

Tarix: 25.12.2016
BDCBACCCAC

BCBDBAEBDE
Ad: AYSUN

Azərbaycan dili

Soyad: HÜSEYNLİ
Riyaziyyat

İş nömrəsi: 1201438

BCBDB CBDE

Biologiya

+++++ -+++

+-++-+++++

CABEDBCEBA

AADBDACACB

CA EDB E

++
ECDBCEBCEC

AACEDCABEA
Sinif: 8

Fizika

Variant: A

232,5

YER

6

AC

Tarix

++ +++ +

Məktəb: 041

BAL

BECBBCCCAC

Kimya

E

B A C C

-++ ++ +++

+

+ - + +

CEADEBCADB

ABCDCDCEAB

DAC DC BEA

Coğrafiya

CC DDCEA E

Xarici dil

+- +---+ -

++-++--++Həyat bilgisi

İnformatika

Azərbaycan
Riyaziyyat
dili

ABEDCBEEAE

Fizika

Kimya

Biologiya

Tarix

Coğrafiya İnformatika

Həyat bilgisi

Xarici dil

CƏMİ

Sual sayı

10

10

10

10

10

10

10

0

0

10

80

DOĞRU

8

6

7

3

8

2

4

0

0

6

44

SƏHV

1

0

1

5

2

0

1

0

0

4

14

XALİS

7,75

6

6,75

1,75

7,5

2

3,75

0

0

5

40,5