Sztuczna .pdf

File information


Original filename: Sztuczna.pdf
Author: Sylwia K

This PDF 1.5 document has been generated by Microsoft® Word 2013, and has been sent on pdf-archive.com on 25/04/2017 at 21:47, from IP address 77.255.x.x. The current document download page has been viewed 395 times.
File size: 5.9 MB (4 pages).
Privacy: public file


Download original PDF file


Sztuczna.pdf (PDF, 5.9 MB)


Share on social networksLink to this file download pageDocument preview


Wstęp do Sztucznej Inteligencji
Sylwia Kaleta
Grupa 21
Piątek, 915

Sprawozdanie nr 1

Funkcja nr 7: CROSS-IN-TRAY FUNCTION

Zadany przedział: [-4, 4]

Wykres funkcjii w zadanym przedziale
function wynik = SylwiaKaleta( x )
%SYLWIAKALETA Summary of this function goes here
%
Detailed explanation goes here
wynik=-0.0001.*(abs(sin(x(:,1)).*sin(x(:,2)).*exp(abs(100sqrt(x(:,1).^(2)+x(:,2).^(2))./pi)))+1).^0.1
end
Zadana funkcja zapisana w MatLabie
Porównując otrzymany wykres funkcji z wykresem zamieszczonym w pliku „Funkcje Testowe 3D” dochodzimy
do wniosku, że funkcja została zapisana poprawnie.
Z wykresu możemy odczytać, że minimum funkcji będzie wynosiło ok. -2.

Poszukiwanie ekstremów za pomocą narzędzia optimtool.
Zgodnie z tym, co robiliśmy na zajęciach, wartości ekstremów wyznaczam przy wykorzystaniu graficznego
interfejsu optimtool.

1. Poszukiwanie ekstremów za pomocą algorytmu GA:
Population:
Type: Double vector
Size: 100
Creation function: constraint dependent
Initial population: default
Initial scores [0, 0]

Selection: Rulette
Reproduction: Crossover fraction 0.9
Mutation: Adaptive fealsible
Crossover: Intermediate 0.9

Initial range [-4;4]
Ustawienia populacji
Minimum o wartości -2.062612
W punkcie: (-1,349; -1,349)
Liczba iteracji: 54
Jak widać znaleziony punkt pokrywa się z tym, który
podany został w instrukcji.

Pozostałe ustawienia
Maksimum: -1*10-4
W punkcie: (0, 0)
Liczba iteracji: 51
Aby odnaleźć maksimum posłużyłam się kodem
funkcji, w którym zmieniłam znak (w ten sposób cały
wykres został „odwrócony” a algorytm ga szukając
minimum, znalazł tak naprawdę moje maksimum, ze
zmienionym znakiem).

Wykres dla minimum

2. Poszukiwanie ekstremów za pomocą algorytmu Patternsearch:
Poll:
Method: GPS Positive basis 2N
Complete poll: off
Polling order: Success
Search:
Complete search: off
Method: GSS Positive basis NP1

Mesh:
Initial size: 0.1
Max size: default
Accelerator: on
Rotate: off
Scale: off
Expansion factor: 2.0
Contraction factor: 0.2

Ustawienia dla algorytmu Patternsearch
Minimum o wartości -2.062612
Maksimum: -1*10-4
W punkcie: (-1,349; -1,349)
W punkcie: (0, 0)
oraz (1,35; 1,35)
Liczba iteracji: 7
Liczba iteracji: 29
Znalezione ekstrema (jak widzimy pokrywają się z tymi znalezionymi w poprzednim przypadku, jednak zostały
odnalezione znacznie wcześniej)

Wykres dla minimum

3. Poszukiwanie ekstremów za pomocą algorytmu Simulannealbnd:

Annealing parameters:
Annealing function: Boltzman annealing
Reannealing interval: 2000
Temperature update function: Linear temperature
update
Initial temperature: default

Hibrid function:
fminsearch

Acceptance criteria:
Acceptance probability function: Simulated annealing
acceptance
Ustawienia dla algorytmu Simulannealbnd
Minimum o wartości - 2.04538
Maksimum o wartości 1*10-4
W punkcie: (1,73; 1,472)
W punkcie: (0; 0)
Liczba iteracji: 2093
Liczba iteracji: 2000
Znalezione ekstrema (jak widzimy liczba iteracji jest znacznie większa niż w przypadku poprzednich algorytmów)

Wykres dla minimum
Z wykresu możemy odczytać, że wartość optymalna została odnaleziona już ok. 200 iteracji, jednak wyżarzanie
trwało nadal w poszukiwaniu lepszego rozwiązania, które nie zostało znalezione.

Wnioski
W ćwiczeniu zostały zastosowane trzy różne algorytmy ewolucyjne:
 Genetic algorithm
 Patternsearch
 Algorytm symulowanego wyżarzania
W każdym z przypadków ekstrema funkcji zostały wyszukane. Jednak różna była dokładność algorytmów oraz
liczba iteracji.
W moim przypadku najszybciej wartości ekstremów znalazł algorytm przeszukiwania według wzorca
(Patternsearch), równie dokładnie ekstremum zostało znalezione przez algorytm genetyczny (GA), jednak
wymagał on większej liczby iteracji.
W przypadku mojej funkcji najgorzej spisał się algorytm symulowanego wyżarzania (Simulannealbnd), gdyż
pomimo wielu prób nie udało mi się sprawić aby znalazł on dokładne rozwiązanie (zawsze był gdzieś obok
niego) oraz wymagał on aż 2000 iteracji.
Ciężko stwierdzić, który algorytm jest lepszy. Wszystko zależy od funkcji, której ekstremów poszukujemy oraz
od tego jak bardzo zależy nam na dokładności, a jak bardzo na czasie. Po przeprowadzonych przeze mnie
testach uważam, że najbardziej optymalny jest algorytm Patternsearch, gdyż znalazł on bardzo dobre
przybliżenie ekstremów, w bardzo krótkim czasie.


Document preview Sztuczna.pdf - page 1/4

Document preview Sztuczna.pdf - page 2/4
Document preview Sztuczna.pdf - page 3/4
Document preview Sztuczna.pdf - page 4/4

Related documents


sztuczna
asd2017 ps0102 zlozonosc
mo rozwiazane
wyk rrc3 5 6
58c143ff21e3d z
ss ogr zadania

Link to this page


Permanent link

Use the permanent link to the download page to share your document on Facebook, Twitter, LinkedIn, or directly with a contact by e-Mail, Messenger, Whatsapp, Line..

Short link

Use the short link to share your document on Twitter or by text message (SMS)

HTML Code

Copy the following HTML code to share your document on a Website or Blog

QR Code

QR Code link to PDF file Sztuczna.pdf