İmtahan nəticə vərəqi (5 ci sinif) .pdf

File information


Original filename: İmtahan nəticə vərəqi (5-ci sinif).pdf

This PDF 1.7 document has been generated by / Foxit PhantomPDF Printer Version 6.0.4.1129, and has been sent on pdf-archive.com on 27/04/2017 at 21:40, from IP address 158.181.x.x. The current document download page has been viewed 455 times.
File size: 2.7 MB (40 pages).
Privacy: public file


Download original PDF file


İmtahan nəticə vərəqi (5-ci sinif).pdf (PDF, 2.7 MB)


Share on social networksLink to this file download pageDocument preview


İmtahan nəticə vərəqi
İmtahan: AğdamSınaq7

Tarix: 26.04.201
DDCDADCBDD

BBAECEDBEA

Ad: AYTƏN
Azərbaycan dili
Soyad: ABBASZADƏ
İş nömrəsi: 7000021
Məktəb:

Riyaziyyat

Sinif: 5

Tarix

BBAECEDBE

DAC A C DD

+++++++++

+-+ + + ++

CBDDDBACBE

BCCCACBDAC

CBD DB

BE

+++ ++

++

Xarici dil

BCAC CB CC
++-+ ++ -+

Variant: A
CCBEEACBDA

BAL

198,75

YER

1

Həyat bilgisi

ECBCBCCDDB

CCBAE

İnformatika

+++-+

CC ABECBC
-+ -+-+--

Azərbaycan
dili

Riyaziyyat

Həyat bilgisi

Tarix

Xarici dil

İnformatika

CƏMİ

Sual sayı

10

10

10

10

10

10

60

DOĞRU

9

7

4

6

6

3

35

SƏHV

0

0

1

1

2

5

9

XALİS

9

7

3,75

5,75

5,5

1,75

32,75

İmtahan nəticə vərəqi
İmtahan: AğdamSınaq7

Tarix: 26.04.201
DDCDADCBDD

BBAECEDBEA

Ad: AYDAN
Azərbaycan dili
Soyad: ƏZİZLİ
İş nömrəsi: 7000024
Məktəb: 68

Riyaziyyat

Sinif: 5

Tarix

BBAEBEDBEE

DAC A CBDD

++++-++++-

+-+ + ++++

CBDDDBACBE

BCCCACBDAC

CBDADBC BE

Xarici dil

+++-++- ++

BCAA CB CC
++-- ++ -+

Variant: A
CCBEEACBDA

BAL

187,5

YER

2

Həyat bilgisi

CCBAE

A

+++-+

+

ECBCBCCDDB
İnformatika

CCEABEEBCB
-+--+----+

Azərbaycan
dili

Riyaziyyat

Həyat bilgisi

Tarix

Xarici dil

İnformatika

CƏMİ

Sual sayı

10

10

10

10

10

10

60

DOĞRU

8

7

5

7

5

3

35

SƏHV

2

2

1

1

3

7

16

XALİS

7,5

6,5

4,75

6,75

4,25

1,25

31

İmtahan nəticə vərəqi
İmtahan: AğdamSınaq7

Tarix: 26.04.201
DDCDADCBDD

BBAECEDBEA

Ad: DAŞQIN
Azərbaycan dili
Soyad: HƏSƏNZADƏ
İş nömrəsi: 7000101
Məktəb:

Riyaziyyat

Sinif: 5

Tarix

BAECCD C

DECDABAADD

++++-+ -

+-+++---++

CBDDDBACBE

BCCCACBDAC

CDDDDBACBE

BCEDADEA

Xarici dil

+-++++++++

-+---+--

Variant: A
CCBEEACBDA

BAL

168,75

YER

3

Həyat bilgisi

ECBCBCCDDB

CCBAEABEEA

İnformatika

+++-++---+

CCBACAABCB
-++------+

Azərbaycan
dili

Riyaziyyat

Həyat bilgisi

Tarix

Xarici dil

İnformatika

CƏMİ

Sual sayı

10

10

10

10

10

10

60

DOĞRU

5

9

6

6

2

3

31

SƏHV

2

1

4

4

6

7

24

XALİS

4,5

8,75

5

5

0,5

1,25

25

İmtahan nəticə vərəqi
İmtahan: AğdamSınaq7

Tarix: 26.04.201
DDCDADCBDD

BBAECEDBEA

Ad: RAMAL

Tarix

B ECDDB A

Azərbaycan dili
Soyad: MƏMMƏDOV

+ ++-++ +

İş nömrəsi: 7000005

CBDDDBACBE

Məktəb:

Riyaziyyat

Sinif: 5

DBCDA C

D

+-+++ +

+

BCCCACBDAC

C D DBA BE

Xarici dil

+ + +++ ++

BC AECBDAC
++ --+++++

Variant: A
CCBEEACBDA

BAL

163,75

YER

4

Həyat bilgisi

ECBCBCCDDB

A

İnformatika

-

C ADBE B B
- --+- - +

Azərbaycan
dili

Riyaziyyat

Həyat bilgisi

Tarix

Xarici dil

İnformatika

CƏMİ

Sual sayı

10

10

10

10

10

10

60

DOĞRU

6

7

0

6

7

2

28

SƏHV

1

0

1

1

2

5

10

XALİS

5,75

7

0

5,75

6,5

0,75

25,75

İmtahan nəticə vərəqi
İmtahan: AğdamSınaq7

Tarix: 26.04.201
DDCDADCBDD

BBAECEDBEA

Ad: MURAD
Azərbaycan dili
Soyad: ƏLİYEV
İş nömrəsi: 7000222
Məktəb:

Riyaziyyat

Sinif: 5

Tarix

BB ECCDDED

EDCBABDBDD

++ ++-+-+-

-++-+--+++

CBDDDBACBE

BCCCACBDAC

C EDDBCC E

Xarici dil

+ -+++-+ +

BCCC EB BC
++++ -+ -+

Variant:
CCBEEACBDA

BAL

157,5

YER

5

Həyat bilgisi

ECBCBCCDDB

AC AE CE B

İnformatika

-+ -+ +- -

CCCA ECDBB
-+-- -++-+

Azərbaycan
dili

Riyaziyyat

Həyat bilgisi

Tarix

Xarici dil

İnformatika

CƏMİ

Sual sayı

10

10

10

10

10

10

60

DOĞRU

6

6

3

6

6

4

31

SƏHV

3

2

4

4

2

5

20

XALİS

5,25

5,5

2

5

5,5

2,75

26

İmtahan nəticə vərəqi
İmtahan: AğdamSınaq7

Tarix: 26.04.201
DDCDADCBDD

BBAECEDBEA

Ad: NURİYYƏ
Azərbaycan dili
Soyad: XƏLİLOVA
İş nömrəsi: 7000112
Məktəb:

Riyaziyyat

Sinif: 5

Tarix

BBAEC DDAE

D A ADCDD

+++++ +---

+ - +++-+

CBDDDBACBE

BCCCACBDAC

CBEDDBC BE

Xarici dil

++-+++- ++

CCCC CAAAC
-+++ +--++

Variant: A
CCBEEACBDA

BAL

155

YER

6

Həyat bilgisi

ECBCBCCDDB

CCEAE A CD

İnformatika

++--+ - --

CCBDBAABCE
-++-+-----

Azərbaycan
dili

Riyaziyyat

Həyat bilgisi

Tarix

Xarici dil

İnformatika

CƏMİ

Sual sayı

10

10

10

10

10

10

60

DOĞRU

6

7

3

5

6

3

30

SƏHV

3

2

5

2

3

7

22

XALİS

5,25

6,5

1,75

4,5

5,25

1,25

24,5

İmtahan nəticə vərəqi
İmtahan: AğdamSınaq7

Tarix: 26.04.201
DDCDADCBDD

BBAECEDBEA

Ad: SƏMA
Azərbaycan dili
Soyad: ƏLİYEVA
İş nömrəsi: 7000084
Məktəb:

Riyaziyyat

Sinif: 5

Tarix

BCAECEDDCA

AECBCCABDD

+-+++++--+

--+----+++

CBDDDBACBE

BCCCACBDAC

CBDDDBDABE

Xarici dil

++++++--++

DCAAEDABCA
-+--------

Variant:
CCBEEACBDA

BAL

150

YER

7

Həyat bilgisi

ECBCBCCDDB

CCBAEAECAD

İnformatika

+++-++----

CCBAEECBCB
-++---+--+

Azərbaycan
dili

Riyaziyyat

Həyat bilgisi

Tarix

Xarici dil

İnformatika

CƏMİ

Sual sayı

10

10

10

10

10

10

60

DOĞRU

7

8

5

4

1

4

29

SƏHV

3

2

5

6

9

6

31

XALİS

6,25

7,5

3,75

2,5

0

2,5

22,5

İmtahan nəticə vərəqi
İmtahan: AğdamSınaq7

Tarix: 26.04.201
DDCDADCBDD

BBAECEDBEA

Ad: TAYFUN
Azərbaycan dili
Soyad: ƏLƏKBƏRLİ
İş nömrəsi: 7000223
Məktəb:

Riyaziyyat

Sinif: 5

Tarix

DDCDADCBDD

BBAACDD

C

+++-+-+

-

++++++++++

CBDDDBACBE

BCCCACBDAC

C

BE BE

+

+- ++

Xarici dil

DCCB EB A
-++- -+ +

Variant:
CCBEEACBDA

BAL

147,5

YER

8

Həyat bilgisi

C

AEE

+

-+-

ECBCBCCDDB
İnformatika

CCCDB C CB
-+--+ + -+

Azərbaycan
dili

Riyaziyyat

Həyat bilgisi

Tarix

Xarici dil

İnformatika

CƏMİ

Sual sayı

10

10

10

10

10

10

60

DOĞRU

5

4

2

10

4

4

29

SƏHV

3

1

2

0

3

4

13

XALİS

4,25

3,75

1,5

10

3,25

3

25,75

İmtahan nəticə vərəqi
İmtahan: AğdamSınaq7

Tarix: 26.04.201
DDCDADCBDD

BBAECEDBEA

Ad: TƏRLAN
Azərbaycan dili
Soyad: ƏSƏDOVA
İş nömrəsi: 7000104
Məktəb:

Riyaziyyat

Sinif: 5

Tarix

BCDECDDAEC

CBBAA CBDE

+--++-+-+-

----+ +++-

CBDDDBACBE

BCCCACBDAC

CBEDDBDCBE

Xarici dil

++-+++-+++

BCCCADADDB
+++++--+--

Variant: A
CCBEEACBDA

BAL

141,25

YER

9

Həyat bilgisi

DB

A

-+

+

ECBCBCCDDB
İnformatika

CB DBEABCC
-- -+-----

Azərbaycan
dili

Riyaziyyat

Həyat bilgisi

Tarix

Xarici dil

İnformatika

CƏMİ

Sual sayı

10

10

10

10

10

10

60

DOĞRU

5

8

2

4

6

1

26

SƏHV

5

2

1

5

4

8

25

XALİS

3,75

7,5

1,75

2,75

5

0

20,75


Related documents


mtahan n tic v r qi 5 ci sinif
mtahan n tic v r qi 5 ci sinif
mtahan n tic v r qi 5 ci sinif
mtahan n tic v r qi 5 ci sinif 2
mtahan n tic v r qi 5 ci sinif
mtahan n tic v r qi 5 ci sinif

Link to this page


Permanent link

Use the permanent link to the download page to share your document on Facebook, Twitter, LinkedIn, or directly with a contact by e-Mail, Messenger, Whatsapp, Line..

Short link

Use the short link to share your document on Twitter or by text message (SMS)

HTML Code

Copy the following HTML code to share your document on a Website or Blog

QR Code

QR Code link to PDF file İmtahan nəticə vərəqi (5-ci sinif).pdf