PEI 300 .pdf

File information


Original filename: PEI 300.pdf
Author: Amezketa Ibero, Olaia (Asistente Grupo EH Bildu Nafarroa)

This PDF 1.4 document has been generated by Writer / OpenOffice.org 3.4, and has been sent on pdf-archive.com on 28/04/2017 at 14:09, from IP address 195.76.x.x. The current document download page has been viewed 693 times.
File size: 58 KB (1 page).
Privacy: public file


Download original PDF file


PEI 300.pdf (PDF, 58 KB)


Share on social networksLink to this file download pageDocument preview


Parlamento de Navarra. REGISTRO ENTRADA 1850 25-04-2017 hora 16:37 9-17/PEI-00300

NAFARROAKO PARLAMENTUKO PRESIDENTEARI

EH Bildu Nafarroa parlamentu-taldeari atxikitako foru parlamentari Dabid
Anaut
Peña
jaunak/andreak,
Legebiltzarreko
Erregelamenduan
xedatuaren babesean, honako INFORMAZIO ESKARI hau aurkezten
dio Nafarroako Gobernuari.

Nafarroako Gobernuak badauzka “Ríos Ega-Urederra” izeneko ES2200024
Batasunaren Garrantzizko Lekuko emari ekologikoa zehazteko egindako
azterlanak
Txosten horien kopia eskatzen dugu.

El Gobierno de Navarra dispone de estudios realizados para determinar el
caudal ecológico en el LIC ES2200024 “Ríos Ega-Urederra”.
Se solicita copia de dichos estudios.
Iruñean, 2017ko apirilaren 25ean

EH BILDU NAFARROA PARLAMENTU-TALDEA


Document preview PEI 300.pdf - page 1/1


Related documents


pei 300
pei 139
pei 138
pei 544
por 118
moc 162

Link to this page


Permanent link

Use the permanent link to the download page to share your document on Facebook, Twitter, LinkedIn, or directly with a contact by e-Mail, Messenger, Whatsapp, Line..

Short link

Use the short link to share your document on Twitter or by text message (SMS)

HTML Code

Copy the following HTML code to share your document on a Website or Blog

QR Code

QR Code link to PDF file PEI 300.pdf