PDF Archive

Easily share your PDF documents with your contacts, on the Web and Social Networks.

Share a file Manage my documents Convert Recover PDF Search Help Contactanasayfa.xyz .pdf


Original filename: anasayfa.xyz.pdf

This PDF 1.4 document has been generated by , and has been sent on pdf-archive.com on 01/05/2017 at 01:30, from IP address 85.99.x.x. The current document download page has been viewed 1053 times.
File size: 42 MB (904 pages).
Privacy: public file
Download original PDF file

Document preview


www.Anasayfa.xyz

Ekim 18, 2016

Bebeğimin Genetik Bir Hastalığa Yakalanma Riski Nedir?
by www.Anasayfa.xyz

Genetik hastalıklar kişinin DNA kodlarında bulunan, önlem alınmazsa olumsuz sonuçlar doğurabilecek
rahatsızlıklardır. Anne karnında bebek henüz fetüs halindeyken bebeğin sistemine kodlanan bu hastalıklar
bazı gebelikler için risk oluşturur. Bu riski anlayabilmek için prenatal tanı uygulanmaktadır.

Prenatal Tanı Kimlere Uygulanır?
İleri anne (35 ve üstü) ve ileri baba yaşı (55 ve üstü)
Tekrarlayan düşük geçmişi
Ailede kalıtımsal hastalık riski
Ebeveynlerden herhangi birinin krozomal translokasyon taşıması
Annede anksiyete
gibi geçmişleri olan ebeveynler için genetik hastalık riski vardır ve prenatal tanı yöntemlerinin
uygulanması uzmanlarca önerilmektedir.
Prenatal Tanı Yöntemleri:
Herhangi bir risk taşımayan yani noninvazif ve belirli oranda risk taşıyan invazif olarak iki çeşit pretanal
tanı yöntemi vardır. Belirli bir oranda risk taşıyan doğum öncesi tanı yöntemleri şu şekilde sıralanabilir:
fetal doku biyopsisi, amniyosentez ve kordosentez. Hiçbir risk taşımayan doğum öncesi tanı yöntemleri
ise ultrason ve manyetik rezonans görüntülemesi ve anne karnında biyokimyasal değerlendirme olarak
sayılabilir.

www.anasayfa.xyz/bebegimin-genetik-bir-hastaliga-yakalanma-riski-nedir/

www.Anasayfa.xyz

Ekim 20, 2016

Bebeğin başına gelebilecek kazalar ve alınacak tedbirler.
by www.Anasayfa.xyz

Çocuk ayaklanıp oda içerisinde dolaşmaya başlayıncaya kadar fazla kazalara maruz kalmaz. Bu gibi küçük
bekeklerin başına gelebilecek kazalardan birincisi şudur: Şayet çocuk annenin uyuduğu yatakta
uyutulursa anne açocuğa gece meme verirken uykuya dalıp çocuğun üstüne dönebilir, çocuk nefes
alamaz, boğulur. Bunun için çocuk daima ayrı bir yatakta anne ayrı bir yatakta olmalıdır.
Kazalardan bir tanesi çocuğun yüksekten düşürülmesidir. Çocuk kucakta iken dikkatsizlikle yere
düşürülür, yada beşiğin ipleri sağlam olmadığından, beşik iyi kurulmadığından çocuk yine yere düşer.
Düşme neticesinde bazen birşey olmazsa da bazen de ömrünün sonuna kadar sakat kalabilir.
Bu sakatlık kemiklerin kırılmasından ziyade çocuğun beyninin zedelenmesinden ileri gelir, çünkü küçük
yaşlarda dikkatli bir tedavi ile kemik kırıkları çabuk iyileşsede sakatlanan beynin zarar gören beynin
düzelmesi zordur.
Kazalardan bir diğeri yanmalardır. Çocuk ocağın, sobanın, mangalın yakınında yatırılırsa ocaktan yada
mangaldan sıçrayan bir kıvılcım çocuğun yüzüne gözüne isabet ederek az çok bir zarar verebilir. Bu
durumlarda çocuk ağlayacağından ötürü hemen kurtarılabilirse de kalıcı sakatlıklar olabilir.

Fakat bazen böyle olmaz, çocuğun kundağı, bezleri tutuşur, odanın dışında birşey ile uğraşan anne bunun
farkına varmaz. Çocuk ancak bezler tutuştuktan sonra ağlamaya başlar, fakat iş işten geçmiştir. Çocuğun
üstüne kaynar su dökülmeside tehlikelidir.
Kazalardan biri, kedi, köpek gibi hayvanlar yüzünden olur, bunlar çocuğun ellerini oynatttığını, gözlerini
açıp kapayıp sesler çıkardığını görünce saldırıp bebeğin gözünü çıkarabilirler. Yanaklarını, kollarını ısırarak
ciddi zararlar verebilir. Onun için bebeklerin bulunduğu odalarda büyük insanlar bulunduğu vakitte bile

kedi, köpek olması doğru değildir. Çünkü bir dakikalık bir dalgınlıkla kaza olabilir çocuk zarar görebilir.
Bebeğin 3-4 yaşlarındaki kardeşleri de bebek için tehlikeli olbilirler. Akılları ermedğinden oyun olsun diye
bebeğin ağzına iğne, para, boncuk ve fasulye tanecikleri gibi şeyler tıkıştırdıkları, bunların nefes borusunu
tıkadığı ve sonucunda ölümler olduğu görülüyor. Bunlara ameliyat yapmak güç olduğundan kurtulmaları
kolay olmaz.
Bebeklere hırkaları, gömlekleri giydirilirken dikkatsizlik edilirse parmakları kırılabilir. Parmağın ucu kolun
bir yerine takılır, anne bunun farkına varmazsa kolu geçirmek için zorlar, bu esnada parmak tersine döner
ve kırılır.
Buna meydan vermemek için çocuğa kollu birşey giydirileceği zaman evvela anne kolun ağzından kendi
elinin iki parmağını geçirmeli, çocuğun elini bu parmakların arasına alıp muhafaza ettikten sonra elbisenin
kolunu çocuğun koluna geçirmelidir.
Çocuk büyüyüp yürümeye başlayınca daha fazla kazalara maruz kalır.
Açık pencerelerden, merdivenlerden düşer, başını, gözünü sivri dolap, masa köşelerine çarparak işin
derecesine göre az çok büyük tehlikeler geçirir, sakat kalabilir.
Yerde, dolaplarda, ötede beride ne bulursa ağızlarına tıkmaya pek meraklı olduklarından para, düğme,
iğne gibi şeyler yutarak boğulmaları yada her evde bulunan bir takım ilaçları yutarak zehirlenmeleri
ihtimali vardır. Çocuk bildiğimiz aspirini bile fazla miktarda yutarak ölebilir. Onun için aspirin vb. en
zararsız görülen ilaçlar bile çocukların yetişemeyeceği raflarda daha iyisi kilitli dolaplarda saklanmalıdır.
İlaçları saklamakla iş bitmez. çocuğun bir yerden düşüp sakat kalmaması, herhangi bir şeyi yutarak nefes
borusunun tıkanmaması ve boğulmaması için çocuğu bıkmadan üşenmeden daima göz önünde
bulundurmak lazımdır.
Ocak, mangal, soba gibi çocuğun yanabileceği yerlerin etrafına çocuğun boyundan bir karış daha yüksek
bir tahta parmaklık koymak mutlaka gereklidir.
Parmaklığın aralıkları çocuğun başının geçemeyeceği kadar dar, kollarının bacaklarının sıkışamayacağı
kadar geniş olmalıdır.

www.anasayfa.xyz/bebegin-basina-gelebilecek-kazalar-ve-alinacak-tedbirler/

www.Anasayfa.xyz

Ekim 20, 2016

Bebeğin dişleri nasıl çıkar?
by www.Anasayfa.xyz

İlk dişler 6 ıncı ile 8 inci aylar arasında çıkmaya başlar. Birinci yaşın sonunda çocuğun; 4 tanesi yukarda, 4
tanesi aşağıda olmak üzere 8 adet kesici dişi vardır. Dişler bazen 1-2 ay erken yada bir kaç ay geç çıkabilir.
İlk dişlerin çıkması fazla gecikirse bir sağlık kuruluşuna gidilerek çocuğun muayene edilmesi faydalıdır.
Çünkü bazen dişlerin gecikmesi kemik hastalığından ileri gelebilir. Şayet böyle ise geç kalınmadan
tedaviye başlanarak kemikleri kuvvetlendirmek gerekir.

Çocuğun diş çıkarma zamanında görülen yüksek ateş, ishal, kusma, havale, boğaz ağrıları, öksürük gibi
hastalıklar çok aşırı bir öneme sahip değidir, fazla endişe etmeniz gerekmez. “Diştendir bişe olmaz.”
denildiği oluyor. Diş çıkması zamanında bebeğin salyası artar, bebek biraz huysuzlaşır; belki biraz iştahı
azalır.
Çok nadir olarak bebeğin ağzında ufak tefek bazı yaralar olabilir bu yaralar daha ziyade diş çıkmasını
sözde kolaylaştırmak için diş etlerinin öteberi ilaçlara batırılmış bezlerle yada parmaklarla
ovulmasındandır. Bazen dişin çıkmasını kolaylaştırmak için diş etlerini yarmayı tavsiye edenler vardır.
Bütün bunlar gereksizdir ve zararlıdır. Diş çıkması zamanında katiyen diş etlerine dişlere birşey
sürülmemelidir. İlk azı dişleri çıktıktan sonra bebeğin dişlerini temizlemeye başlanmalıdır. Bu dişler
çıkıncaya kadar bebeğin ağzını temizlemek için birşey yapmaya gerek yoktur.
Güya bebekleri hastalıklardan korumak için memeden önce ve sonra ağızlarını sabunlu suya, karbonatlı
suya batırılmış tülbentlerle silmek lazımdır diyenler varsa da bu tavsiyeler kesinlikle zararlıdır, doğru
değildir.
Bebeğin ağzı ancak ilk azı dişleri çıktıktan sonra temizlenmeye başlanmalıdır. Dişler yumuşak bir fırça ile
yukardan aşağı, aşağıdan yukarı olmak üzere hafifçe fırçalanır. Bu sayede dişlerin arasında kalan yemek

kırıntıları çıkarılır.
Sabah ve akşam fırşalanır. Çocuklara şeker, çikolata, tatlı yedirdikten sonra mutlaka ağızlarını
çalkalatmak lazımdır.
Yapılmazsa dişlerin arasında kalan tatlı parçaları mikropların etkisiyle zararlı bir hal alarak dişlerin
çürümesine neden olur.

www.anasayfa.xyz/bebegin-disleri-nasil-cikar/

www.Anasayfa.xyz

Ekim 20, 2016

Bebeğin hayatını tehdit eden salgın hastalıklar nelerdir?
by www.Anasayfa.xyz

Bulaşıcı hastalıklar mikrobu, gerek çocuklara gerek yetişkinlerin vücuduna bir kaç yoldan girebilirler. Bu
yolları bilir ve hastalıkların bu yollardan geçmemesini temin edersek hastalığa yakalanmayız. Çünkü bazen
karşımızdakinin hasta olduğunu bilmediğimiz için almamız gereken tedbirleri almakta geç kalırız,
hastalıktan kaçamayız. Salgın hastalık zamanlarında çok dikkatli davranmak lazımdır.
Bulaşma yollarının birincisi deridir. Sıtma, şarbon, frengi ve yılancık deriden geçer. Bebeği sıtmadan
korumak için sivrisineklerden korumak lazımdır. Şarbon ise, koyunlardan, keçilerden, atlardan, eşeklerden
insana geçer. Böyle hayvanlara el değidirildikten sonra bebeklere dokunulursa bunların derileri ince ve çok
nazik olduğundan çocuklar kolayca hastalığa yakalanır.

Bebek Hastalıkları
Hastalık vaktinde tedavi edilmezse çocuğu öldürebilir. Çocuğu korumak için meme verileceği yada
çocuğun bezleri değiştirileceği zaman çocuğa el değdirmeden önce eller sabunla iyice yıkanmalıdır.
Şarbonda yüz yada vücudun herhangi bir yeri kızarır, şişer ortasında yanık gibi kara bir kabuk olur.
Frengi hastalığı da deriden geçebilir. Şayet çocuğun annesi yada babası hasta ise çocuk duğuştan frengili
olur, fakat sağlam anne babalardan doğan çocuklara frengi dikkatsizlik yüzünden bulaşır. Frengili hastalar
sağlam çocukları öperse, hastaların kullandıkları kaşık, çatal, bardak vb. iyice temizlenmeden çocuklar
bunları kullanırsa hastalık geçebilir.
Çocuk olsun, yetişkin olursa hastalar vaktinde tedaviye başlarsa bir kaç ay sonra artık etraflarına hastalık
bulaştırmazlar. Fakat bir kaç aylık tedavi kafi değildir. Bu kadar kısa bir tedavi ağızdaki yada vücudun

başka yerlerindeki yaraları kapatırsa da vücuttaki gizli mikropları öldüremez. Onun için hastaların bir kaç
sene tedavi görmesi şarttır.
Sağlam çocukları frengiden yada başka bir hastalıktan korumak için onların hiç kimse tarafından
öpülmesine izin verilmemeli, kullandıkları tabak kaşık bardakları kullanmadan önce her defasında
temizlenmelidir. Hasta olan büyükler ve çocuklar vakit kaybetmeden tedavi görmeye başlamalıdır.
Tedavi görmeyen frengili anne babadan doğan çocuklar zihinsel özürlü yada sakat olabilir. Frengili çocuk
tedavi görmezse ileride sakat kalır.
Yılancık: Çocuğun başı yada yüzü yada başka bir yeri kızarır, şişer çocukta ateş olur. Derinin, çocuğu tutan
ellerin, çocuğun bezlerinin pis tutulmasından ileri gelir. Çocuğu sık sık yıkamak, bilhassa bacaklarının
arasını temiz ve kuru tutmak, çocuğu yılancıklı hastaların yanına götürmemek lazımdır.
Çocuğun burnu ile oynamamasına, burnunun içini kaşıyıp yara yapmamasına dikkat edilmelidir. Çocuğa
meme verileceği zaman bezleri değiştirileceği zaman anne ellerini sabunla iyice yıkamalıdır. Yılancık
tehlikeli bir hastalıktır, hasta çocukları vakit geçirmeden hastanelere götürüp tedavi ettirilmelidir.

www.anasayfa.xyz/bebegin-hayatini-tehdit-eden-salgin-hastaliklar-nelerdir/

www.Anasayfa.xyz

Ekim 20, 2016

Bebeğin odası ve yatağı nasıl olmalıdır?
by www.Anasayfa.xyz

Bebek Odası ve Bebek yatağı Nasıl Olmalıdır ?

Oda aydınlık, bol havalı olmalıdır. Bebek iyi uyusun diye yada yazın odaya sıcak girmesin diye perdeleri
kapatmak doğru değildir. Çocuğun yatağı yada beşiği odanın kuytu bir yerinde değil, aydınlık bir yerinde
olmalıdır, fakat güneşin doğrudan doğruya bebeğin gözüne gelmemesine dikkat edilmelidir.
Odada toz tutacak fazla eşya bulunmamalıdır. Duvarlara halı asmak iyi değildir, çünkü toz tutar. Bebeğin
odası temizleneceği zaman süpürge ile yerdeki bütün tozların havaya dağılmamasına dikkat edilmelidir.
Temizlik yapıldığı zaman beşiğin yada yatağın üzeri ince bir kumaş ile örtülmelidir, böylece bebek
tozlardan korunmuş olacaktır.
Bebek odası sık sık havalandırılmalıdır. Günde yalnız bir defa havalandırılıp uzun müddet
havalamdırılmamasından ise kısa zamanlar içerisinde havalandırılıp (10-15 dakika) bir çok kez
havalandırmak daha iyidir. Oda fazla sıcak tutulursa, bebek sıcağa alıştırılırsa sık sık hastalanır, oda belli
olmayacak derecede sıcak, yani sıcak ile serin arası olmalıdır.
Çocuk ve annenin yatağı ayrı olacaktır. Çocuk kesinlikle annesi ile beraber aynı yatakta uyumamalıdır.


Related documents


anasayfa xyz
di teli fiyatlar ve di teli hakknda merak ettikleriniz
mustafa k c kakarsu biyomedikal m hendisli i nedir
arap kizi kremi nedir arap1631
hasta karyolasi imalatcilari
hasta yataklari radikal medikal


Related keywords