BEN HT15.pdf


Preview of PDF document ben-ht15.pdf

Page 1 23441

Text preview


Funktion


Ge stadga och form
Skyddar viktiga organ
Omgärdar benmärgen som bildar blodceller
Mineraldepå
Fungerar som hävarmar på vilka
skelettmusklerna verkar för kroppsrörelser