BEN HT15.pdf


Preview of PDF document ben-ht15.pdf

Page 1...3 4 56741

Text preview


Komponenter
1. Extracellulärmatrix

2. Celler

Icke fibrillärt grundmatrix
(Grundsubstans)
Proteoglykaner & Glykoproteiner,
(bryts mestadels ner under mineralisering)

Fibrer

osteoprogenitor
osteoblaster
osteocyter

osteoclaster

kollagena, främst typ I

Oorganisk del
ursprung fagocyterande celler