64500 Kalousek knížečka.pdf


Preview of PDF document 64500-kalousek-kn-e-ka.pdf

Page 123124

Text preview


Miroslav Kalousek a 20 let jeho u
´ˇ
rednick´
ych
a politick´
ych her
Nadaˇcn´ı fond proti korupci