POR 215 .pdf

File information


Original filename: POR 215.pdf

This PDF 1.6 document has been generated by / iText1.3.1 by lowagie.com (based on itext-paulo-154), and has been sent on pdf-archive.com on 12/05/2017 at 10:26, from IP address 195.76.x.x. The current document download page has been viewed 205 times.
File size: 83 KB (2 pages).
Privacy: public file


Download original PDF file


POR 215.pdf (PDF, 83 KB)


Share on social networksLink to this file download pageDocument preview


Parlamento de Navarra. REGISTRO ENTRADA 2154 11-05-2017 hora 13:00 9-17/POR-00215

NAFARROAKO PARLAMENTUKO MAHAIARI

EH BILDU NAFARROA parlamentu-taldeari atxikitako foru parlamentari Dabid Anaut
Peñak, Legebiltzarreko Erregelamenduan xedatuaren babesean, honako AHOZKO
GALDERA egin nahi du OSOKO BILKURAN, Nafarroako Gobernuko Lehendakariak
erantzun dezan.

Nafarroako Gobernuak Nafarroako administrazio publikoetan euskararen erabilera
arautzen duen dekretu-zirriborroa aurkeztu du berriki Administrazioko Mahai
Orokorrean. Azkeneko zirriborro horretan, azkeneko hilabeteotan ezagutu ditugunekin
alderatuta, badaude aldaketa esanguratsu batzuk, dekretuaren edukiari eta irismenari
eragiten diotenak.

Zein dira dekretuaren zirriborro ezberdinetan, eta bereziki apirilaren
azkeneko astean Administrazioko Mahai Orokorrean aurkeztutako azkeneko
bertsioan, egin diren aldaketak erabakitzeko eta testuan txertatzeko
irizpideak eta arrazoiak?

Iruñean, 2017ko maiatzaren 11n.

EH BILDU NAFARROA PARLAMENTU-TALDEA


Document preview POR 215.pdf - page 1/2

Document preview POR 215.pdf - page 2/2

Related documents


por 215
pes 64
por 226
moc 162
por 118
pei 300

Link to this page


Permanent link

Use the permanent link to the download page to share your document on Facebook, Twitter, LinkedIn, or directly with a contact by e-Mail, Messenger, Whatsapp, Line..

Short link

Use the short link to share your document on Twitter or by text message (SMS)

HTML Code

Copy the following HTML code to share your document on a Website or Blog

QR Code

QR Code link to PDF file POR 215.pdf