inkeri 1926 .pdf
File information

This PDF 1.5 document has been generated by / doPDF Ver 8.5 Build 940, and has been sent on pdf-archive.com on 16/05/2017 at 11:15, from IP address 62.240.x.x. The current document download page has been viewed 1937 times.
File size: 431.6 KB (18 pages).
Privacy: public file
Document preview


Laatinut isrgff (at) gmail.com

Alkuperäiset tilastot J. Stupin*

Huomautukset A. Krjukov

kylänevustojen ("сельсовет") nimiä ei käännetty
seurakuntien jako on epämääräinen
nimien suomentaminen: useita lähteitä
"inkeri- " ja "suomi-suomalaisten" jako on alkuperäistilastoista, käytännössä väärin

Lyhennykset:
as. - asema
vlt - valtiontila
pys. - pysäkki
yt - yksinäistila
asut. - asutus

Nimi, venäläinen

Nimi, transliteroitu

Nimi, suomalainen

Yhteensä
taloja

ihmisiä

suomalaisia
inkeriläisiä
suomi-suomalaisia
taloja
ihmisiä
taloja
ihmisiä

Vuole
Волоярвский сельсовет
1
2
3
4
5

д. Волоярви
д. Гавань
д. Носово
д. Няссино
д. Рогозинка

Volojarvi
Gavan'
Nosovo
Nässino
Rogozinka

Vuolejärvi
Kaavani
Nuossuva
Nässi
Rokoskoinkylä

55
31
10
42
32

261
147
33
179
136

47
24
2
31
28

227
117
3
142
124

1
2
2
4

4
9
9
16

Vuolõ

Vuole

Garbalovo
Lavozemäki
Markelovo
Mattilamäki
Peremäki
Nikitolovo
Seppelmäki
Hantulovo

Harpala, vlt
Harpala, sairaala
Lavosenmäki
Markkela
Mattilamäki
Perämäki
Mikittala
Seppelemäki
Hanttula

130

609

100

468

4
14
21
16
19
29
30
20
30

10
26
90
82
82
120
147
83
135

2
3
13
3
14
18
3
10
19

6
10
55
13
59
84
16
42
80

1
4

8
19

Koivikylä
Kyrehaga
Lehtusõ
Sofolovo

Koivukylä
Kyyrähaka
Lehtoinkylä
Sohvola

59
32
84
41

272
158
457
214

52
31
79
7

237
153
440
26

1
1

5
4

Bolotje
Kargino
Matoksa
Meslika
Reppo
Sergejevka

Korkkinen
Matoksi
Meslikka
Reppoinkylä
Lopotti

7
16
44
18
53
57

30
81
143
114
253
274

7
15
21
17
37
27

30
79
65
108
174
127

5

14

3
7

13
35

Katuma
Korkkinen
Putkelovo
Soelovo Bolshoe (B.)
Soelovo Maloje (M.)

Katumaa
Korkkinen
Putkela
Suuri Suojala
Pieni Suojala

79
14
66
54
21

385
69
290
267
109

75
12
61
54
20

376
59
265
267
106

Nikuläsõ Verhnie (V.)
Nikuläsõ Nižnie (N.)
Salokylä
Tozerovo

Alakylä (Miikkulainen)
Yläkylä (Miikkulainen)
Salokylä
Toserova

134
137
11
18

612
548
59
81

124
128
8
15

579
517
50
64

5
5

12
22

3

17

Elizavetinka
Kyläjatka
Ohta
Termolovo

Nakara
Kylänjatko
Ohankylä
Termola

65
60
59
14

292
247
281
57

42
15
38
3

196
64
189
12

3
2
4
2

8
9
24
8

Audio
Kaidolovo
Kaidolovo B.
Kirjasalõ Novõe
Kirjasalõ Starõe
Korkiomäki B.
Korkiomäki M.
Lehtikylä
Puzomäki
Tigomäki

Autio
Riskanmäki
Viikkinä
Uusi Kirjasalo
Vanha Kirjasalo
Suuri Korkiamaa
Pieni Korkiamaa
Lehtokylä
Pusenmäki
Tikonmäki

6
7
49
33
16
58
23
10
24
11

32
23
210
145
81
237
98
45
109
44

4
6
38
24
14
32
17
8
16
9

24
22
169
118
72
137
81
40
78
37

1
2
1
6
1
1
3
1

6
11
1
27
4
2
13
1

Audio
Varzolovo
Gruzino, as.
Kuivozi
Lappelevo
Lesnaja (Salokylä)
Leuskomäki
Malgemäki
Oskomäki
Rogossarõ
Savomäki
Hirimäki
Hovemäki
Jakkolomäki

Autio
Varsala
Grusino, as.
Kuivasi, vlt
Laappeela
Salokylä
Löyskämäki
Mälkeimäki
Oskonmäki
Rokansaari
Savonmäki
Hiirimäki
Hovimäki
Jaakkolanmäki

19
13
4
37
26
12
17
8
16
32
9
28
10
11

80
55
18
69
113
63
96
41
60
161
44
109
52
54

11
4

55
16

8
15
3
11
8
6
14
1
9
2
9

12
60
16
63
41
20
80
4
40
10
43

5
1
6

26
4
12

2
1

13
11

3
15
5
4
6

12
73
24
20
32

Kerro
Kyläätkä
Lembolovo I
Lembolovo II

22
26
74
69
15
45
62
9

95
119
317
402
32
220
296
34

10
18
64
69
3
41
47
4

41
93
295
402
4
200
234
14

8

36

1

1

Muratovo
Nakkolovo
Sifolovo

Kiero
Kylänjatko
Lempaala I
Lempaala II
Lempaala, vlt
Muratta
Naakkala
Sihvola

1
2
3

3
10
9

Anjalovo
Gapsar
Kiskelovo

Anjala
Haapsaari
Kiiskilä

22
9
34

97
31
195

14
6
32

68
26
188

3
1
2

13
1
7

Вуольский сельсовет
6 д. Вуолы
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

Гарболовский сельсовет
совхоз "Гарболово"
больница Гарболовская
пос. Лавоземякки
д. Маркелово
д. Маттиламякки
д. Перемяки
д. Никитолово
пос. Сеппелемяки
пос. Хантулово
Лехтусский сельсовет
д. Койвикюля
д. Кюрехага
д. Лехтусы
д. Софолово
Советский сельсовет
д. Болотье
д. Каргино
с. Матокса
д. Меслика
д. Реппо
д. Сергеевка
Соеловский сельсовет
д. Катума
д. Корккинен
д. Путкелово
д. Соелово Большое
д. Соелово Малое
Miikkulainen

31
32
33
34

Никулясский сельсовет
д. Никулясы Верхние
д. Никулясы Нижние
д. Салокюля
д. Тозерово
Lempaala

35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73

Елизаветинский сельсовет
д. Елизаветинка
д. Кюляятка
д. Охта
д. Термолово
Коркиомягский сельсовет
д. Аудио
д. Кайдолово
д. Кайдолово Большое
д. Кирьясалы Новые
д. Кирьясалы Старые
д. Коркиомяки Большие
д. Коркиомяки Малые
д. Лехтикюля
д. Пузомякки
д. Тигомякки
Куйвозовский сельсовет
пос. Аудио
д. Варзолово
ж.-д. ст. Грузино
совхоз "Куйвози"
д. Лаппелево
д. Лесная (Салокюля)
пос. Леушкомякки
пос. Мяльгемякки
д. Оскомякки
д. Рогоссары
д. Савомякки
д. Хиримякки
д. Ховемякки
д. Якколомякки
Лемболовский сельсовет
д. Керро
д. Кюляятка
д. Лемболово I-ое
д. Лемболово II-ое
совхоз "Лемболово"
д. Муратово
д. Накколово
д. Сифолово
Лесколовский сельсовет
д. Аньялово
д. Гапсарь
д. Кискелево

74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115

д. Лесколово
д. Ойналово
д. Оссельки
д. Тиррази
д. Халози
Массельский сельсовет
д. Кайдалово Малое
д. Луккаримякки
д. Массельки
д. Новая
д. Оримякки
д. Пасторат
д. Рюппелево
д. Стеклянный завод
д. Тинолово
д. Шванилово
Троицемякский сельсовет
д. Бояримякки
д. Ваньколово
д. Васкелово
ж.-д. будка на 3-й версте от ст. Васкелово
д. Вейколово
д. Волколово
д. Коросары Большие
д. Коросары Малые (Бояремякки)
д. Мискулово
д. Нинимякки
д. Новая
д. Ристолово
д. Симолово
с. Троицкое
д. Ховимякки
д. Юшколово
Хиппельмякский сельсовет
д. Лавоземякки
д. Лаппалайземякки
д. Левошка (Левушка)
д. Маролово
д. Мустилово
д. Ривольмякки
д. Суделово
д. Хейнолово
д. Хиппельмякки
д. Юдикалово
д. Юллимяки-Мюллюмякки

Leskolovo
Oinalovo
Osselki
Tirrazi
Halozi

Lieskula
Oinaala
Osselki
Tiirrasmäki
Halosi

50
64
32
8
14

235
348
145
43
64

26
31
7
7
13

129
179
41
39
60

Kaidalovo M.
Lukkarimäki
Masselki
Novaja
Orimäki
Pastorat
Ryppelevo
Steklännõi zavod
Tinolovo
Švanilovo

Kaitola
Lukkarinmäki
Maaselkä
Lasenmäki
Orimäki
Pappila
Ryyppälä
Lasitehdas
Tiinala
Svaanila

50
25
47
27
3
7
12
21
12
16

245
109
209
121
13
28
68
97
58
71

49
22
36
21
3
3
10
11
6
15

240
91
173
96
13
16
62
53
22
64

Bojarimäki
Vankolovo
Vaskelovo

11
7
20
1
15
16
45
18
13
31
12
16
23
29
11
13

49
44
94
3
78
67
222
78
72
157
43
65
99
109
65
74

6
4
1

37
31
7

Veikolovo
Volkolovo
Korosarõ B.
Korosarõ M.
Miskulovo
Ninimäki
Novaja
Ristolovo
Simolovo
Troitskoe
Hovimäki
Juškolovo

Pajarinmäki
Vankola
Vaskela
Vaskela, pys.
Veikkola
Volkkala
Koronsaari
Pieni Koronsaari
Miskula****
Niinimäki
Pekkala
Ristola
Simola
Mäkiinkylä
Hovimäki****
Juskela

12
6
34
5
9
1
10
8
17
4
7
1

67
29
168
17
53
5
39
32
78
14
45
6

Lavozemäki
Lappalaizenmäki
Levoška
Marolovo
Mustilovo
Rivolmäki
Sudelovo
Heinolovo
Hippelmäki
Judikalovo
Jullimäki-Myllymäki

Lavosenmäki
Lappalaisenmäki
Levoska
Marola
Mustila
Rivalinmäki
Sutela
Heinola
Hippelinmäki
Jutikkala
Myllymäki (Ylämäki)

22
15
32
4
103
26
12
16
21
25
19

131
64
156
29
471
144
42
65
102
110
88

22
14
32
4
101
23
10
16
21
24
18

131
59
156
29
463
131
38
65
102
106
86

Krasnõi
Kantul'
Netsepert'

Kanttila
Metsäpirtti

2
34
96

5
120
338

1
29
85

4
115
320

Sigolovo (Valtuši)

Seulola

69

293

68

292

Mga
Melkovo
Montsina
Starostino
Holodnõi rutsei

Muja

90
3
7
62
1

394
12
36
315
4

86
3
7
61
1

385
12
36
311
4

Mga

Namkku
parakit

180
84

553
291

5
2

15
6

Belovo (Pillovo)
Nadino (Tiškijarvi)
Sigolovo II
Staroselje
Šapki (Pokrovskoje)

Piilova
Pitkäjärvi
Siikala
Vanha Moisio
Hattula

35
23
37
76
137

143
107
156
335
544

30
22
34

130
106
153

3

15

Gorki
Zhoržino
Igolino
Pendikovo
Estonskij

Korkka
Savota
Ihalaisi
Järvenkylä
Nurmi

36
22
15
46
55

167
98
68
129
225

35
19
8
19
3

164
95
45
77
8

Bor
Kolbino
Ligolampi
Pundolovo
Seltsõ
Suoranda
Tokkari
Hirvosti

Poru
Kolpina
Likolampi
Puntala
Seltsa
Suoranta
Tokkari
Hirvonen

37
31
16
17
60
17
35
42

174
171
91
71
344
51
173
215

36
31
16
10
58
4
26
38

170
171
91
42
332
9
139
211

Vsevološskij
Prijutino
Räbovaskaja

Seuloskoi
Parnkartano vlt
sairaala

406
54
11

1324
146
21

12

41

2

3

16

66

122
80

430
241

2
2

4
8
289
102

2
9
1
1

6
42
3
4

4

14

1
1
5

2
4
24

1
1
1

4
4
3

10
1

38
5

7
1

25
3

2
1

8
6

1

1

2
1

9
5

2

9

7

29

9
9

28
34

3
1
1

7
4
1

4

15

Järvisaari
Нечепертский сельсовет
116 х. Красный
117 д. Кантуль
118 д. Нечеперть
Лезьенский сельсовет
119 д. Сиголово I (Валтуши)
Мгинский сельсовет
120 д. Мга
121 х. Мелково
122 х. Мончина
123 д. Старостино
124 х. Холодный ручей
Пухоловский сельсовет
125 пос. Мга
126 бараки на перегоне Мга - Синявино
Шапкинский сельсовет
127 д. Белово (Пиллово)
128 д. Надино (Тишки-ярви)
129 д. Сиголово II
130 д. Староселье
131 с. Шапки (Покровское)
Эстонский сельсовет
132 д. Горки
133 д. Жоржино
134 д. Иголино
135 д. Пендиково
136 пос. Эстонский

Montsina
Staarostina

Keltto
Борский сельсовет
137
138
139
140
141
142
143
144

д. Бор
д. Колбино
д. Лиголампи
д. Пундолово
д. Сельцы
д. Суоранда
д. Токкари
д. Хирвости

Всеволожский сельсовет
145 пос. Всеволожский
146 совхоз "Приютино"
147 больница Рябовская
Жерновский сельсовет
148 пос. Каменка
Ириновский сельсовет
149 торфоразработка Борисова Грива
150 торфоразработка Гладкое
Каннистский сельсовет
151 д. Вирки
152 д. Запольки
153 д. Каннисты
154 д. Кирецкое Поле
155 д. Коркино
156 д. Русская Кирка
157 д. Тавры
158 д. Хязельки
Куйворовский сельсовет
159 д. Кальтино Верхнее
160 д. Кальтино Нижнее
161 д. Кальтинская Пустошь / Красная горка
162 д. Куйворы
163 д. Озерки
164 д. Озерки II-ые

Kamenka
Borisova Griva
Gladkoje

Porissova (turvetehdas)
Gladkoje (turvetehdas)

Virki
Zapolki
Kannistõ
Kiretskoje pole
Korkino
Russkaja Kirka
Tavrõ
Häzelki

Virkkilä

65
34
40
27
16
12
20
20

324
177
160
135
66
61
98
98

52
20

Kanninen
Kirkonpelto
Korkkina
Venäjänkirkko
Tauru
Häsälä

19
1
10
18
20

100
4
54
95
98

Kaltino V.
Kaltino N.
Kaltinskaja Pustoš / Krasnaja Gorka
Kuivorõ
Ozerki
Ozerki II

Ylä-Kalttina
Ala-Kalttina
Ollikaisenmäki
Saakrova
Järvihovi
Järvihovi II

42
14
31
32
19
4

201
71
119
150
74
18

9

38

12
31
4
1

55
149
15
4

9

27

34

150

12
2
1

51
7
1

13
3
1

66
16
1

165 д. Орово
166 д. Старая Пустошь
Манушкинский сельсовет
167 д. Ексолово
168 д. Манушкино Большое
169 д. Манушкино Малое
Мягловский сельсовет
170 д. Мяглово
171 д. Питкя-Мяги
172 д. Пустошь Новая
173 д. Розмителево
174 д. Рыжики
175 д. Хяники
Ново-Ковалёвский сельсовет
176 колония Смольная
Ново-Сергиевский сельсовет
177 д. Посёлок Новый
Озерковский сельсовет
178 д. Озерки
179 д. Хапаоя
180 д. Чёрная Голова
Пороховской сельсовет
181 д. Пороховые
182 слобода Ржевка
Стародеревенский сельсовет
183 д. Аро
184 д. Колтуши
185 д. Старая
186 д. Янино
Щегловский сельсовет
187 гос. торфоразработка Блудное
188 хутора Мельничий Ручей
189 д. Миналово
190 д. Пасека
191 д. Плинтовка
192 д. Чёрная Речка
193 с. Щеглово
Яблоновский сельсовет
194 д. Жерновка
195 д. Малиновка
196 д. Яблоновка Малая
Анненский сельсовет
197 с. Анненское
Весёлопоселковский сельсовет
198 сел. Весёлый Посёлок
199 д. Сосновка
Выборгско-Дубровский сельсовет
200 д. Дубровка
201 раб. пос. Дубровка
202 совхоз "Мокрый луг"
203 д. Пески
Келколовский сельсовет
204 д. Келколово
Корчминский сельсовет
205 д. Корчмино
206 кирпичный завод "Красный кирпичик"
207 ж.-д. ст. Понтонная
Мурзинский сельсовет
208 д. Мурзинка
Никольский сельсовет
209 д. Воскресенское
210 Ульяновский завод взрывчатых веществ
Ново-Александровский сельсовет
211 колония Ново-Александровка
Ново-Саратовский сельсовет
212 колония Исправдом III
213 колония Ново-Саратовка
Овцынский сельсовет
214 учкомхоз польпедтехникума Домбаля
215 колония Овцыно
216 торфоразработки Самарка
217 кирпичный завод Свердлова №1
218 кирпичный завод Стрелина
Островский сельсовет
219 д. Кузьминка
220 д. Маслово
221 д. Оранжерейная
222 д. Островки
223 быв. имение Островки (А.И. Оленчикова)
Отрадненский сельсовет
224 казарма на 36-й версте Мурманской ж. д.
Порогский сельсовет
225 лесничество Невское
226 д. Пороги Большие
227 д. Пороги Малые
228 силикатно-кирпичный завод быв. Шульц
Рыбацкий сельсовет
229 с. Рыбацкое
230 сел. Усть-Славянка
Синявинский сельсовет
231 с. Синявино
Усть-Ижорский сельсовет
232 с. Усть-Ижора

Orovo
Staraja Pustoš

Orava
Pustoska

55
12

274
62

54
8

271
38

Eksolovo
Manuškino B.
Manuškino M.

Juoksula
Suuri Manuskala
Pieni Manuskala

34
70
55

163
346
308

34
68
46

163
339
272

Mäglovo
Pitkä-Mägi
Pustoš N.
Rozmitelevo
Rõžiki
Häniki

Mähnälä
Pitkämäki
Pappilanautio
Rosmittala
Riisikkala
Hännikäisenmäki

77
16
55
93
13
18

406
65
283
438
62
87

67
4
54
90
1
15

373
14
273
424
5
76

Smolnaja

Saksan Smolnoi

37

171

Poselok Novõi

Tulokkaankylä

6

19

1

2

Ozerki
Hapaoja
Tsornaja Golova

Kankurinmäki
Haapaoja
Mustapää

67
47
15

271
197
81

35
8
14

152
35
72

Porohovõe
Rževka

Ruutimylly
Orskoi

388
138

1328
449

10
1

31
1

Aro
Koltušõ
Staraja
Janino

Aronkylä
Keltto
Vanhakylä
Jaanila

23
52
97
53

120
173
475
226

20
6
86
53

105
23
437
226

31
7
33
8
24
15
120

73
27
146
38
100
65
515

1
4
28

1
16
140

2
13

4
97

Bludnoe
Melnitsnõi rutsei
Minalovo
Paseka
Plintovka
Tsõrnaja Retska
Scheglovo

Myllyojan yt:t
Miinala
Lentovka
Mustajoki
Sieklova

1

3

6
9

20
38

12
2

57
10

1

6

32

136

4
6
16
1
1

5
32
76
8
1

16
1
1

78
1
1

Zhеrnovka
Malinovka
Jablonovka M.

Pietari
Uusikylä

50
40
94

223
185
314

Annenskoje

Moikka

148

526

1

4

99
89

300
279

1
2

1
3

289
683
12
127

799
2038
46
371

6
46
6
1

19
158
22
2

1
114
3

1
364
12

53

240

30

151

1

6

161
43
183

574
125
522

9
1
2

33
2
6

370

1165

3

8

75
241

231
595

1
1

5
1

264

945

1

1

Nevarannan Kalanisto

47
450

173
1714

2
3

5
3

Puolalaisopiston tila
Valittula
Samarka turvetehdas
Sverdlovan tiilitehdas
Strelinan tiilitehdas

5
128
39
32
13

10
674
115
91
45

1
17
4
1
1

1
112
17
3
1

Maaslova
Ansareinmäki
Sarvela
ent. Sarvelan kartano

18
51
35
59
3

97
222
139
258
5

1
42

5
202

41
1

195
1

3
23
4

10
91
12

1

2

3

8

2

6

2
24

6
137

26

130

7
13
1
3

27
72
1
14

8
10
5

33
44
21

Veselõi Poselok
Sosnovka
Dubrovka
Dubrovka
Mokrõi Lug
Peski

Tuprova
Tuprova, as.
valtiontila
Hiekka

Kelkolovo

Kelkkula

Kortsmino

Kortsmina
Tiilitehdas
Pontonnaja as.

Pontonnaja
Murzinka
Voskresenskoje

Lomkka
Räjähdysainetehdas

Novo-Aleksandrovka
Ispravdom III
Novo-Saratovka

Ovtsino
Samarka

Kuzminka
Maslovo
Oranzereinaja
Ostrovki
Ostrovki

rautatiekasarmi, 36 virsta

3

8

6
71
36
14

14
270
173
48

2
57
25
1

5
243
141
1

Tuntia
Venjoensuu

1242
423

4667
1266

1
1

7
1

Sinävino

Vanhaselkä

229

953

1

2

Ust-Ižora

Inkerinsuu

685

2526

Lepsari
Proba

Leppisaari**
Sepänsuo

72
48

320
223

62
3

298
8

Babino
Voltsie Gorõ
Gubki
Kornevo
Melnitsnõi Rutsei
Romanovka
Uglovo

Papusi**
Sudenmäki
Huva
Korneva
Myllyoja
Romanaisi
Kähy

47
31
37
64
17
45
66

198
145
178
289
88
199
287

43
1
36
50

191
2
173
233

31
57

135
255

Kässelevo V.
Kässelevo N.
Otrada

Ylä Kässylä
Ala Kässylä
Huosa

24
37
7

106
146
34

14
6

70
30

Nevskoje
Porogi B.
Porogi M.

Nevskoje metsänvartio
Koski
Karjalankylä
Tiilitehdas ent. Schulz

Rõbatskoje
Ust-Slavjanka

Rääpyvä
Пробинский сельсовет
233 д. Лепсари
234 д. Проба
Романовский сельсовет
д. Бабино
д. Волчьи Горы
д. Губки
д. Корнево
д. Мельничий Ручей
д. Романовка
д. Углово
Румбаловский сельсовет
242 д. Кясселево Верхнее
243 д. Кясселево Нижнее
244 д. Отрада
235
236
237
238
239
240
241

245
246
247
248

д. Пугарево Большое
д. Пугарево Малое
д. Румбалово
учхоз Рябово

Haapakangas
Агалатовский сельсовет
249 д. Агалатово
250 лесопильный завод Агалатовский
251 д. Сарженка
Александровский сельсовет
252 с. Александровка
253 совхоз "Александровка"
254 пос. Красноостров
255 д. Редуголь
Вартемягский сельсовет
256 д. Нижние Станки
Графско-Дибунский сельсовет
257 пос. Графская-Песочная
258 д. Дибуны
259 пос. Дибуны
260 ж.-д. ст. Дибуны
Калголовский сельсовет
261 д. Авволово
262 д. Калголово
263 д. Рапполово
Кальяловский сельсовет
264 д. Кальялово
Каменский сельсовет
265 д. Горки
Коломяжский сельсовет
266 пос. Коломяги
267 пос. Мартыново-Алексеевское
Красноостровский сельсовет
268 д. Старый Белоостров
269 д. Заболотье
270 д. Камушки
Левашовский сельсовет
280 пос. Левашово
281 совхоз "Осиновая Роща"
Лупполовский сельсовет
282 д. Дранишники
283 д. Лупполово
284 д. Сертолово
Мертутский сельсовет
285 д. Аллосары
286 д. Мотторово
287 д. Медный завод
288 д. Мертуть
Мистоловский сельсовет
289 д. Мистолово
290 д. Сярьги
Ново-Алакюльский сельсовет
291 д. Аккази
292 колхоз "Конту"
293 д. Майнилово
294 д. Ново-Алакюль
295 д. Старо-Алакюль
Осельковский сельсовет
296 д. Осельки
297 д. Рохма
2-й Парголовский сельсовет
298 д. Ивановка
299 д. Михайловка
1-й Парголовский сельсовет
300 кол. Ново-Парголовская
391 пос. Парголово I
1-й и 2-й Парголовский сельсоветы
392 пос. Парголово II и III
Порошкинский сельсовет
393 д. Карабсельки
394 д. Мендсара
395 совхоз "Мендсары"
396 д. Порошкино
Скотнинский сельсовет
397 д. Киссулово
398 д. Колясово
399 д. Скотное
400 д. Худяев Овраг
Старожиловский сельсовет
401 д. Заманиловка
402 д. Каболовка
403 д. Старожиловка
Шувалово-Озерковсктй сельсовет
404 пос. Шувалово-Озерки
Юкковский сельсовет
405 д. Юкки

Pugarevo B.
Pugarevo M.
Rumbalovo
Räbovo

Suuri Pukero
Pieni Pukero
Rumpali
Rääpyvä

23
10
44
32

100
47
198
92

19
9
35
8

82
44
176
13

4
1
3
11

18
3
11
32

Agalatovo

Ohalatva
Ohalatvan saha
Saarselkä

196
8
47

903
30
197

160

759

15
1

72
1

38

175

Krasnoostrov (ent. Beloostrov)
Redugol'

Myllynkylä
Myllynkylä vlt
Uusi Valkeasaari
Retukylä

160
18
151
55

599
39
461
216

67
3
14
41

259
6
21
172

6
10
23
1

20
26
69
7

Nižnie Stanki

Vartiamäki

60

234

2

8

Grafskaja-Pesotsnaja
Dibunõ
Dibunõ
Dibunõ

Hiekka
Tipuna
Tipuna, asutus
Tipuna, as.

252
85
150
4

776
322
482
17

1

1

1

7

9
53
16
1

30
227
49
4

Avvolovo
Kalgolovo
Rappolovo

Auvola
Kaukola
Rappola

16
139
29

81
595
108

15
118
22

80
522
78

7
2

26
8

Kaljalovo

Kaljaala

74

265

69

255

2

3

Gorki

Kivikangas

12

65

4

27

Kolomägi
Martõnovo-Alekseevskoje

Kolomäki
Martinova

623
68

2185
233

1
1

2
1

1

1

Beloostrov S.
Zabolotje
Kamuški

Valkeasaari
Suontaka
Suurkivi

111
28
40

458
132
168

92
24
31

393
115
130

9
1
5

28
4
21

Levašovo
Osinovaja Roscha

Levassova
Haapakangas

344
74

1006
202

28

95

10
16

26
42

Dranišniki
Luppolovo
Sertolovo

Haapaoja
Luuppala
Sierattala

47
118
40

175
514
157

20
69
32

87
304
144

12
31
4

45
126
8

Allosarõ
Mottorovo
Mednõi Zavod
Mertut

Alosaari
Mottori
Vaskisavotta
Merituittu

59
65
58
96

239
278
212
430

54
59
45
85

215
262
158
382

3
1
3

12
5
11

Mistolovo
Särgi

Mistola
Särky

147
59

747
284

140
52

721
263

1
1

4
2

Akkazi
Kontu
Mainilovo
Novo-Alakyl'
Staro-Alakyl'

Akkasi
Kontu, kolhoosi
Mainila
Uusi Alakylä
Alakylä

35
10
40
44
39

162
21
143
171
176

31
3
38
43
38

148
8
137
168
174

3
7

9
13

Oselki
Rohma

Ala-Osselki
Rohma

92
47

365
244

41
46

193
230

18

67

43
135

142
430

4
8

11
29

8

14

1
1

6
3

Sarženka
Aleksandrovka

Ivanovka
Mihailovka
Novo-Pargolovskaja
Pargolovo I

Uuden Parkalan siirtola
Parkala I

173
399

654
1490

Pargolovo II III

Parkala II ja III

826

2697

13

33

1

3

Karabselki
Mendsara
Mendsara
Poroškino

Korpiselkä
Mäntysaari
Mäntysaari, vlt
Poroskylä

78
80
3
110

354
369
20
509

65
72
1
102

283
333
9
474

1
4

1
16

1

5

Kissulovo
Koläsovo
Skotnoje
Hudjaev Ovrag

Kissula
Kolessova
Kotnoi
Ovras

34
11
56
11

147
34
252
52

13
8
46
10

45
25
209
48

12

71

1

5

Zamanilovka
Kabolovka
Starožilovka

Samanilovka
Kaplokka
Vanhakylä

20
64
123

90
261
492

4
1
19

19
2
83

Šuvalovo-Ozerki

Suvalovo

1522

4840

Jukki

Jukinkylä

Alekseevka
Dalnäjä Poläna

Maitohuhta
Hyvilä
Maitohuhta, pys.
Hyvilä, pys.

Ekaterinovka

Jekaterinovka

Killoza
Markova
Nazija
Novaja
Pustoška
Handrova

7

25

131

513

13
64
1
2

61
209
5
6

8
63
1
1

43
208
5
3

6

13

1

7

Tillasi
Markkova
Naasia
Uusikylä
Pieniautio
Hantrova

41
93
41
78
18
110

177
375
120
366
86
470

33
82
5
74
18
106

157
329
16
346
86
462

Putilovo

Puttila

469

1753

1

1

Zamošje
Sassorõ
Sassorõ
Staraja Melnitsa

Saamusti
Suosaari
Suosaari yt
Vanhamylly

57
47
2
24

273
207
10
109

3
18
2
20

13
62
10
103

8

23

96

397

3
2
2
2

11
10
4
10

Markkova
406
407
408
409
410
411
412
413
414
415
416
417
418
419
420
421

Валовщинский сельсовет
д. Алексеевка
д. Дальняя Поляна
будка Мурманской ж. д. близ д. Алексеевка
будка Мурманской ж. д. близ д. Дальняя Поляна
Ладвинский сельсовет
х. Екатериновка
Марковский сельсовет
д. Киллоза
с. Марково
пос. Назия
д. Новая
д. Пустошка
д. Хандрова
Путиловский сельсовет
с. Путилово
Сассорский сельсовет
д. Замошье
д. Сассоры
хутора Сассоры
д. Старая Мельница

Тортоловский сельсовет
422 д. Гайталово
423 д. Мишкино
424 д. Тортолово

Gaitalovo
Miškino
Tortolovo

Haittola
Miiskinen
Tortola

57
41
34

209
172
158

53
1
12

193
7
71

Rutsji

Rastaala

190

848

1

1

Kapitolovo
Kivaja
Pautiaizi
Savotskino
Enkolovo

Kopittala
Kivioja
Pautiaisi
Savkola
Enkkola

43
4
9
13
15

224
17
46
63
88

37
4
8
9
14

201
17
39
39
85

Audionmägi
Käkesenmägi
Kokkozenkolka
Lassinmägi
Lensunmäki
Martõlanmäki
Mellikanmägi
Myegazenmäki
Kuinmägi
Nurmisenmägi
Räikkezenmäki
Rakkolaisenmägi
Randianmägi
Räikesenmägi
Rusinmägi
Suvenmägi
Tarrimäki
Hampunkolka
Hämäläisenmägi

Autionmäki
Käkösenmäki
Kokkosenkolkka
Lassinmäki
Lensunmäki
Marttilanmäki
Mellikänmäki
Myökäsenmäki
Kujanmäki
Nurmisenmäki
Räikkösenmäki
Rakkolaisenmäki
Rantianmäki
Raikkosenmäki
Rusinmäki
Suvenmäki
Tarrimäki
Hampunkolkka
Hämäläisenmäki

9
25
52
11
13
13
12
9
43
18
24
18
15
21
20
11
16
21
22

42
96
185
41
47
39
50
28
169
71
105
78
66
89
77
63
59
91
63

8
23
48
11
13
12
10
9
39
16
24
17
15
19
18
11
16
21
16

38
93
172
41
47
38
43
28
150
65
105
77
66
76
66
63
59
91
43

Autio
Varakkala
Kuzmolovo
Kujala
Merosenmäki (Randalovo)
Pelkosi
Randalovo
Suvenmäki
Hannola
Heilasi
Hännikkälä

Autio
Vaarakkala
Kuismala
Kujala
Merosenmäki
Pelkoine
Rantala
Suvenmäki
Hannola
Heilasi
Hännikkälä

7
7
70
15
43
39
34
44
21
5
26

34
40
289
77
168
173
143
186
84
31
117

7
7
49
13
36
35
33
38
17
5
23

34
40
200
69
138
159
140
169
66
31
105

Bugrõ
Devätkino N.
Devätkino S.
Martõkaisi
Murino

Pukra
Miina
Vanha Miina
Marttikaisi
Muurila

13
55
23
10
245

41
223
85
52
968

1
45
20
10
1

2
193
74
52
7

Vilkilä
Vilkovka
Kellomäki
Kiurumäki B.
Kiurumäki M.
Konkolovo
Korozemäki
Lamberi
Moizio
Mustozi
Pokizenmäki
Puglamäki
Rouhiäzi
Taskumäki
Hampula
Hutozi

Vilkkilä
Vilikoukku
Kellomäki
Iso Kiurumäki
Pieni Kiurumäki
Konkkala
Korosenmäki
Lamperi
Moisio
Mustosenmäki
Pokisenmäki
Puhilaanmäki
Rouhiaisi
Taskumäki
Hamppula
Huttosenmäki

13
13
5
35
14
17
18
15
12
12
5
28
5
41
11
14

51
51
19
125
46
64
70
55
46
53
16
86
23
173
47
45

10
12
4
31
11
13
15
12
11
11
4
26
5
38
7
9

38
50
11
112
43
48
58
44
42
46
13
79
23
162
36
32

Aunelovo
Kirkonkylä
Russkij
Tärgiäzi
Hovinmäki

Aunela
Kirkonkylä
Venäläiskylä
Tarkiaisi
Hovinmäki
25 virtsan pys.
Toksovan as.

35
86
17
19
67
1
4

114
215
44
55
195
3
7

22
48
5
14
39
1
1

88
137
18
43
122
3
3

Kempinmäki
Keselä
Kärkmäki
Nokelaismäki
Purnu
Puhilanmäki
Rajala
Revonaho

Kempinmäki
Keselä
Kärkimäki
Nokelaisenmäki
Purnu
Puhilanmäki
Rajala
Revonaho

14
24
21
29
18
38
15
11

55
102
102
133
96
170
74
53

14
24
14
25
18
31
14
8

55
102
75
124
96
143
73
39

Datsnoje

Tasnoi

231

809

1

7

Ligovo
Novaja

Liiha
Rasvala

219
80

712
318

4
14

16
68

Novo-Panovo

Uusi Paanova

26

84

11

39

Bezzabotnoje
Uritsk

Liiha, vlt
Liiha

25
2614

62
8419

1
53

4
221

Toksova
Гражданско-Ручьёвский сельсовет
425 д. Ручьи
426
427
428
429
430
431
432
433
434
435
436
437
438
439
440
441
442
443
444
445
446
447
448
449
450
451
452
453
454
455
456
457
458
459
460
461
462
463
464
465
466
467
468
469
470
471
472
473
474
475
476
477
478
479
480
481
482
483
484
485
486
487
488
489
490
491
492
493
494
495
496
497
498
499
500
501
502

Капитоловский сельсовет
д. Капитолово
х. Кивая
пос. Паутиайзи
пос. Савочкино
пос. Энколово
Койвукюльский сельсовет
пос. Аудионмяги (Койвукюля)
пос. Кякесенмяги (Койвукюля)
пос. Коккозенколка (Хиттолово)
пос. Лассинмяги (Койвукюля)
пос. Ленсунмякки (Хиттолово)
пос. Мартыланмякки (Хиттолово)
пос. Мелликянмяги (Койвукюля)
пос. Мюегязенмякки (Хиттолово)
пос. Куиянмяги (Койвукюля)
пос. Нурмисенмяги (Койвукюля)
пос. Ряйккезенмякки (Хиттолово)
пос. Ракколайсенмяги (Койвукюля)
пос. Рандиянмякки (Хиттолово)
пос. Ряйкесенмяги
пос. Русинмяги (Койвукюля)
пос. Сувенмякки (Хиттолово)
пос. Тарримякки (Хиттолово)
д. Хампунколка (Хиттолово)
пос. Хямяляйсенмяги (Койвукюля)
Кузьмоловский сельсовет
д. Аутио
д. Вараккала
д. Кузьмолово
д. Куяла
пос. Меросенмякки (Рандалово)
пос. Пелкоси
пос. Рандалово
пос. Сувенмякки (Рандолово)
пос. Ханнола
пос. Хейласи (Кузьмолово)
пос. Хянниккяля (Рандолово)
Муринский сельсовет
пос. Бугры
д. Девяткино Новое
д. Девяткино Старое
д. Мартыкайзи
с. Мурино
Таскумякский сельсовет
пос. Вилькиля
пос. Вилькоуку (Вильковка)
пос. Келломякки
пос. Киурумякки Большие
пос. Киурумякки Малые
пос. Конколово
пос. Короземякки
пос. Ламбери
пос. Мойзио
пос. Мустоземякки (Мустози)
пос. Покизенмякки
пос. Пухилаймякки (Пугламякки)
пос. Роухиязи
пос. Таскумякки
пос. Хампула (Хампулово)
пос. Хутозенмякки (Хутози)
Токсовский сельсовет
пос. Аунелово (с. Токсово)
пос. Кирконкюля (с. Токсово)
пос. Русский (с. Токсово)
пос. Таргиязи (с. Токсово)
пос. Ховинмякки (с. Токсово)
будка на 25-й версте Финляндск. уч. Окт. ж. д.
казарма №3 при ст. Токсово Октябрьской ж. д.
Химаккаловский сельсовет
пос. Кемпинмякки (Химаккала)
пос. Кеселя (Химаккала)
пос. Кяркмякки (Химаккала)
пос. Нокелайсмякки (Химаккала)
пос. Пурну (Химаккала)
пос. Пухиланмякки (Химаккала)
пос. Раяла (Химаккала)
пос. Ревонахо (Химаккала)
Красненский сельсовет
пос. III Интернационал (Дачное)
Лиговский сельсовет
д. Лигово
д. Новая
Старо-Пановский сельсовет
д. Ново-Паново
Урицкий сельсовет
совхоз "Беззаботное" (Лигово; Кладо-Треугольник)
г. Урицк

1

2

1

3

1

4

1

4

1

2

1

8

2
3

6
12

1

4

2

7

2

7

1

5

2

8

Lahti
Владимиро-Горский сельсовет
пос. Владимировка
д. Горская
д. Дубки
д. Каупилово
д. Поляны
Лахтинский сельсовет
508 пос. Лахта
509 пос. Ольгино
503
504
505
506
507

Vladimirovka
Gorskaja
Dubki
Kaupilovo
Polänõ

Revonnenä
Koronenä
Koukunnenä
Kauppila
Vaaraperä

260
108
14
63
5

846
433
60
268
17

2
25
8
16
1

2
103
35
66
2

2

6

1
1

2
2

Lahta
Olgino

Lahti
Olkina

354
337

1229
1066

118
5

485
17

19
3

50
8

Lipka

Kanavan Liipukka**

109

439

2

9

Beljaevo
Pilnaja Melnitsa
Sinävino

Beljaeva
Sahamylly
Vanhaselkä (turvetehdas)

23
14
105

58
73
263

1
14
1

1
73
1

Pasetseno
Rezvõh-Kirpitsnoje
Šeremetjevka

Posessina**
Mustila
Seremetta, as.

14
52
21

71
162
43

6
1
1

32
1
1

Artjuškino
Vernitsõ
Kanaršino
Korpija
Olhovo
Stoigino

Ärttylä***
Vernitsa
Kanasko***
Korppikylä
Olkkuva

28
21
18
20
48
16

128
91
84
90
129
82

21
19
14
12
3
4

91
83
70
56
13
28

Begunitsõ
Begunitsõ S.
Brõzgovo
Tsuhonskie Golubitsõ
Gomontovo
Markovo
Novo-Ivanovskoje
Oznakovo

Pekunitsa
Suomen Pekunitsa***
Priiskova
Kolubovitsa***
Homutta***
Markkova***
Ivanskoi
Osnakka

63
30
37
22
32
19
15
6

225
116
173
93
142
77
42
38

2
27
8
17
15
18
2
6

7
104
39
75
64
73
2
38

Kandikylä
Kaskovo
Kivalitsõ
Seltso
Rutelitsõ
Šölkovo

Kantola
Koskova
Kivantsa
Seltsa
Ruttenitsa
Solkkova

22
46
26
60
21
37

97
167
104
272
87
185

22
6
23
7
17
5

97
20
93
32
73
22

Krasnoje Greblovo
Greblovo N.
Greblovo S.
Novo-Kempolovo
Kempolovo St.
Krasnaja Mõsa
Kuilovo
Laškovitsõ B.
Laškovitsõ M.
Teškovo B.
Teškovo M.
Tomarovo

Repla yt:t
Uusi Repla
Repla
Uusi Kemppaala
Kemppaala
Kuivila
Suomen Laskutsa
Hakuli
Teskova
Suomen Teskova
Tuomarinautio

11
18
22
11
15
16
19
27
8
36
11
15

40
92
92
56
63
52
68
128
37
132
46
65

10
16
17
6
6
1
5
23
8
2
7
10

36
86
68
31
27
5
16
112
37
13
29
39

Alekseevka
Zapolje
Ermolino N.
Ermolino S.
Puljevo
Smolkovo
Smolkovo
Troitskoe
Nurkolovo
Novo-Holopovitsõ

Alekseevka
Saappala
Uusi Jormonia
Jormonia
Pulliala***
Molkkova
Molkkova yt:t
Hatsinan metsähoitotila
Holopitsa yt:t
Uusi Holopitsa

25
9
13
16
15
24
25
2
2
23

75
51
57
54
68
112
110
5
8
85

2
2
11
10
9
6
1
1
2
14

7
8
51
39
41
29
3
3
8
58

Zhabino B.
Zhabino M.
Krokševo

Suuri Sääpinä
Sääpinä
Roksova

70
26
10

299
122
58

1
10
5

1
49
19

Vezikkovo
Kurgelevo
Minkovo
Pekkolovo
Pogranitsnõe
Poljakovo
Rambolovo
Salo
Hylgyzi

Vesikkola
Korkkylä
Minkkova
Pekkola
Korkkylän yt:t
Puolakkala
Rampala
Salo yt:t
Hylkysi

14
19
14
16
17
4
10
10
12

53
89
57
65
92
19
41
46
58

12
18
12
14
14
3
9
8
7

50
83
49
60
83
10
37
38
26

Budino
Volosovo
Volosovo
Zahonie
Kandekylä
Lagonovo

Putina
Volossova
Volossova, ast.
Saahkonja
Kantokylä
Laakanova

15
44
196
18
19
29

68
204
596
94
92
136

14
3
5
11
1
18

66
15
6
63
8
80

Volgovo
Volgovo
Volgovo N.
Gorki I
Gorki II
Gorki
Kotino
Muratovo
Ožogino
Sosenka
Hylgyzi

Volkova
Volkova yt:t
Uusi Volkova
Korkka I
Korkka II
Korkka yt:t
Kottina
Muratta

Hylkysi
Hylkysi yt:t

48
8
34
42
44
20
24
35
41
2
21
4

203
34
171
190
175
98
104
152
158
12
88
21

17
5
11
41
43
2
3
28
12
1
17
3

86
17
57
183
169
9
19
126
58
8
76
16

Gubanitsõ
Gubanitsõ

Kupanitsa
Kupanitsa yt:t
Kupanitsan sairaala
Röllä

99
33
13
15

407
123
16
58

36
1
1
14

153
2
1
56

Pähkinälinna
Липский сельсовет
510 д. Липка
Марьинский сельсовет
511 д. Беляево
512 д. Пильная Мельница
513 торфоразработки Синявино
Чернореченский сельсовет
514 д. Пасечено
515 пос. Резвых-Кирпичное
516 ж.-д. ст. Шереметьевка
Kupanitsa
Артюшинский сельсовет
517
518
519
520
521
522
523
524
525
526
527
528
529
530
531
532
533
534
535
536
537
538
539
540
541
542
543
544
545
546
547
548
549
550
551
552
553
554
555
556
557
558
559
560
561
562
563
564
565
566
567
568
569
570
571
572
573
574
575
576
577
578
579
580
581
582
583
584
585
586
587
588
589
590
591
592

д. Артюшкино
д. Верницы
д. Канаршино
д. Корпия
д. Ольхово
д. Стойгино
Бегуницкий сельсовет
с. Бегуницы
д. Старые Бегуницы
д. Брызгово
д. Чухонские Голубовицы
д. Гомонтово
д. Марково
конзавод "Ново-Ивановское"
пос. Ознаково
Каськовский сельсовет
д. Кандикюля
д. Каськово
д. Кивалицы
д. Сельцо
д. Рутелицы
д. Шёлково
Тешковский сельсовет
х. Красное Греблово
д. Новое Греблово
д. Старое Греблово
д. Ново-Кемполово
д. Старое Кемполово
пос. Красная Мыза
д. Куйлово
д. Большие Лашковицы
д. Малые Лашковицы
д. Большое Тешково
д. Малое Тешково
д. Томарово
Смольковский сельсовет
пос. Алексеевка
д. Заполье
д. Новое Ермолино
д. Ермолино (Старое)
д. Пульево
д. Смольково
грунты Смольково
Троцкое лесничество
грунты Нурколово (Холоповицы)
д. Ново-Холоповицы
Жабинский сельсовет
д. Большое Жабино
д. Малое Жабино
д. Крокшево
Везикковский сельсовет
д. Везикково
д. Кургелево
д. Минково
д. Пекколово
хутора Пограничные
д. Поляково
д. Рамболово
хутора Сало
д. Хюльгюзи
Волосовский сельсовет
д. Будино
д. Волосово
пос. Волосово
д. Захонье
грунты Кандекюля
д. Лагоново
Горский сельсовет
с. Волгово
хутора Волгово
грунты Ново-Волгово
д. Горки I
д. Горки II
грунты Горки
д. Котино
д. Муратово
д. Ожогино
д. Сосенка
д. Хюльгюзи
хутора Хюльгюзи
Губаницкий сельсовет
с. Губаницы
грунты Губаницы
больница с. Губаницы
д. Малые Губаницы

Gubanitsõ M.

593 д. Торосово
594 совхоз "Торосово"
595 хутора Торосово
Кикеринский сельсовет
596 д. Арбонье
597 пос. Кикерино
598 д. Большое Кикерино
599 д. Малое Кикерино
600 д. Роговицы
Клопицкий сельсовет
601 с. Клопицы
602 хутора Клопицы
603 хутора Русские Клопицы
604 д. Медниково
605 быв. имение Медниково
606 д. Ронковицы
Черёповицкий сельсовет
607 д. Сумино
608 д. Черёповицы
609 хутора Черёповицы
610 пос. Новые Черёповицы
Запольский сельсовет
611 пос. Извара (3-я с.-х. колония)
612 д. Лиможи
613 хутора Лиможи

Torosovo

Torossova
Torossova vtl
Torossova yt:t

48
38
17

232
102
96

37
1
9

180
1
46

Arbonje
Kikerino
Kikerino B.
Kikerino M.
Rogovitsõ

Orponja
Kikkeri
Suuri Kikkeri
Pieni Kikkeri
Rokovitsa

65
265
53
30
31

293
653
275
148
150

33
7
32
23
6

155
22
178
117
31

Klopitsõ

Lopitsa
Lopitsa yt:t
Venäjän Lopitsa yt:t
Oravankylä
ent. Oravankylän kartano
Ronkovitsa

93
28
21
38
5
46

431
123
117
143
27
177

9
2
4
29
1
5

49
13
25
111
6
16

Tserepovitsõ N.

Sumina
Seropitsa
Seropitsa yt:t
Uusi Seropitsa

29
48
5
11

113
210
23
53

1
32
1
1

1
143
3
7

Isvara
Limožõ
Limožõ

Isvara, siirtola
Lemusa
Lemusa, yt:t

111
64
4

222
276
25

1
9
1

1
36
4

Bornitsõ B.
Bornitsõ M.
Vetkalovo
Volgovo
Dubitsõ B.
Dubitsõ M.
Pitkelevo
Rebolovo
Ronilovo
Hongolovo

Pornitsa***
Vilhosi***

58
20
4
6
14
10
21
17
12
7

216
79
20
24
65
44
92
84
53
38

35
11
4
3
13
4
13
12
2
7

129
48
20
15
62
20
53
63
13
38

Avkolevo

Ahokylä
Björnin yt
Vironkylä
Vereppi***
Pieni Vereppi***
Tillitsa vtl
Tillitsa yt:t
Jelisavetina
Eetu

28
1
27
20
12
31
19
122
1
1
55
11

106
5
123
88
58
75
78
329
5
8
257
55

23
1
18
19
10
1
2
8
1
1
38
10

88
5
84
84
50
4
9
23
5
8
173
53

Luumitsa***
Tuonitsa***
Pieni Saaritsa
Karhuluosa yt:t
Piesala

78
31
17
72
40

345
129
64
324
187

53
12
1
2
35

262
49
3
12
162

Alekseevin yt
Kalttina
Kalttina yt:t
Kalttina vtl
Kurkovitsa
Lipakora

2
83
14
28
28
44
51
11
2
35
30
12
21
6
9

7
368
73
87
114
185
226
47
11
149
111
45
93
35
27

1
8
8
1
3
1
1
7
2
1
7
7
21
5
6

2
27
42
2
7
10
3
32
11
5
28
20
93
31
23

Sääskelä
Pieni Sääskelä
Toivari***
Toivari yt:t
Tarovitsa

11
26
30
43
30
17
25
13
15
9
7
30

45
121
167
188
126
66
85
70
75
33
31
141

2
15
8
1
13
14
2
10
14
6
1
19

8
83
49
5
53
58
9
62
69
25
2
83

Kolotitsa***
Kolotitsa yt:t
Osnaakka***
Osnaakan koulu
Rapala***
Rapala yt
Hinnautio
Hinnautio yt:t

23
6
35
4
12
1
32
18

126
38
153
9
59
8
170
72

18
4
30
3
2
1
14
4

94
27
139
8
11
8
80
19

Raditsõ
Rukulitsõ

”Vlasovo” vtl
Korotsa
Korotsan yt:t
Karstala
Karstalan yt:t
Raitsa
Rukkulitsa

29
54
12
17
12
31
31

74
230
54
67
69
143
156

1
18
4
15
11
18
1

4
74
15
59
61
91
6

Ahokas
Vohonovo
Võtti
Kempelevo
Kostino

Ahokas
Vohkana
Vuitti***
Kemppilä
Kastina

5
43
17
26
16

22
193
76
124
68

5
6
11
25
16

22
40
52
122
68

Russkije Klopitsõ
Mednikovo
Ronkovitsõ
Sumino
Tserepovitsõ

Spankkova
614
615
616
617
618
619
620
621
622
623
624
625
626
627
628
629
630
631
632
633
634
635
636
637
638
639
640
641
642
643
644
645
646
647
648
649
650
651
652
653
654
655
656
657
658
659
660
661
662
663
664
665
666
667
668
669
670
671
672
673
674
675

676
677
678
679
680
681
682
683
684
685
686
687

Борницкий сельсовет
д. Большие Борницы
д. Малые Борницы
д. Веткалово
д. Волгово
д. Большие Дубицы
д. Малые Дубицы (хуторского типа)
д. Питкелево
д. Реболово
д. Ронилово (хуторского типа)
д. Хонголово
Елизаветинский сельсовет
д. Авколево
х. Бьёрна
д. Вераланцы
д. Большие Верепья
д. Малые Верепья
учхоз Дылицы
грунты Дылицы II-ая
пос. Николаевка
х. Полумыза
х. Семёнова
д. Шпаньково
д. Ново-Шпаньково
Заречский сельсовет
д. Глумицы
д. Донцо
д. Малое Заречье
хутора Карголози
д. Село
Калитинский сельсовет
х. Алексеевых
д. Калитно
хутора Калитино
сельхоз "Госсельрассадник Калитино"
д. Курковицы
д. Липовая гора
д. Озёра
д. Новые Раглицы
х. Новые Раглицы
д. Старые Раглицы
д. Русские (Старые) Холоповицы
хутора Русские Холоповицы
д. Старые Холоповицы (Собакино)
хутора Старые Холоповицы (Собакино)
д. Югановы
Миккинский сельсовет
хутора Александровка
д. Березнево
хутора Березнево
пос. Валерьяновка (хуторского типа)
д. Луйсковицы
д. Миккино
д. Новоселки
д. Большое Сяскелево
д. Малое Сяскелево
д. Тойворово
х. Тойворово
д. Таровицы
Ознаковский сельсовет
д. Колодези
хутора Колодези
д. Ознаково
Ознаковская ШКМ им. Герцена
д. Раболово
х. Раболово
д. Фьюнатово
хутора Фьюнатовские
Местановский сельсовет
совхоз "Власово"
д. Коростовицы
грунты Коростовицы
д. Карстолово
грунты Карстолово
д. Радицы
д. Рукулицы
Ондровский сельсовет
д. Ахокас
д. Вохоново
д. Вытти
д. Кемпелево
д. Костино

Veralantsõ
Verepja B.
Verepja M.
Dõlõtsõ
Dõlõtsõ
Nikolaevka
Polumõsa
Semenova
Špankovo
Novo-Špankovo
Glumitsõ
Dontso
Zaretsje M.
Kargolozi
Selo

Kalitno
Kalitno
Kurkovitsõ
Lipovaja Gora
Ozera
Raglitsõ N.
Raglitsõ N.
Raglitsõ S.
Russkie Holopovitsõ
Starõe Holopovitsõ (Sobakino)

Volkova
Tupitsa
Pitkälä***
Repola
Ronila yt:t
Honkala

Spankkova
Uusi Spankkova

Riihikaivo
Riihikaivo yt
Vanha Raaklitsa
Vanha Holopitsa
Vennän Holopitsa yt:t
Holopitsa
Holopitsa yt:t

Juganovõ
Aleksandrovka
Bereznevo
Valerjanovka
Luiskovitsõ
Mikkino
Novoselki
Sjaskelevo B.
Sjaskelevo M.
Toivorovo
Tarovitsõ
Kolodezi
Oznakovo
Rabolovo
Fjunatovo

Vlasovo
Korostovitsõ
Karstolovo

Koivula***
Koivula yt:t
Valerjanovka
Luiskentsa
Miikkina

2

5

2

5

688
689
690
691
692
693
694
695
696
697
698
699
700
701
702
703
704
705

хутора Лисьи Горы
д. Лузики
д. Большое Ондрово
хутора Больше-Ондровские
д. Малое Ондрово
д. Питкелево
д. Саванкюля
Туганицкий сельсовет
д. Акколово
д. Мотчино
д. Большое Муттолово
д. Малое Муттолово
д. Среднее Муттолово
д. Пунколово
д. Большие Туганицы
д. Малые Туганицы
Озерешинский сельсовет
д. Озерешно
Порожский сельсовет
хутора Вальякки
лесная сторожка Чащинского лесничества (Савкино)

Lisji Gorõ
Luziki
Ondrovo B.
Ondrovo M.
Pitkelevo
Savankylä

Lusikkala
Ontrova***
Ontrovan yt:t
Kolmikanta
Pitkälä
Savonkylä

33
10
47
20
27
30
34

126
51
228
93
130
143
144

8
9
36
12
25
28
32

26
43
187
61
120
136
139

Akkolovo
Motsino
Muttolovo B.
Muttolovo M.
Muttolovo S.
Punkolovo
Tuganitsõ B.
Tuganitsõ M.

Akkala***
Motsina***
Tikansalo***
Pieni Muttala
Keski Muttala***
Punkala***
Autio-Tukenitsa
Suo-Tukenitsa

15
15
33
8
12
18
56
45

71
83
166
31
55
80
263
176

1
7
27
8
9
9
53
43

7
49
137
31
47
46
250
174

Ozerešno

Oseresna

94

398

1

4

Valjakki
Savkino

Valjakka yt:t
Sassin metsänvartio

5
1

33
6

5
1

33
6

Gostilitsõ
Zrekino
Novaja
Perelesje

Kosteritsa
Kosteritsa vtl
Riekkinä
Uusi Kosteritsa
Perliissilä

128
24
32
125
43

543
83
156
533
176

1
3
28
1
6

4
6
136
4
33

Dätlitsõ
Iljino
Sokuli

Paastonkylä
Iljankylä
Suokylä

213
55
78

951
255
342

2
34
40

7
158
191

Vilpovitsõ
Elagino
Isaevo
Levalovo-Tsudinovo
Malkunovo

Vilppusi
Äilälä
Isala
"Punalippu" vtl
Väinkylä
Malkusi

29
27
15
11
26
14

124
115
64
35
131
56

8
3
1
1
7
4

23
19
4
3
44
11

Gorki
Kamenka

Korkka
Kivikko

13
23

61
98

8
6

37
24

Korovino
Porožki

Raaju
Poroski

14
66

57
275

9
1

34
1

Zherebätki
Klytski
Kožeritsõ
Muhovitsõ

Serepetta
Koseritsa
Muhkovitsa
Muhkovitsa yt:t

20
10
58
67
20

92
34
263
282
102

14
1
10
3
2

73
3
50
6
9

Bor N.
Bor S.
Dobränitsõ N.
Dobränitsõ S.
Kläsino
Modolitsõ

Uusi Poru
Vanha Poru
Uusi Topernitsa
Vanha Topernitsa
Läsinä
Motolitsa

21
24
19
30
63
55

106
116
93
138
234
211

8
5
9
5
1
6

43
32
41
23
4
31

Värpel
Terentjevo

Vääräperä
Terenttilä

20
24

78
121

18
23

69
118

Savolschino II
Savolschino III

Savolssina II
Savolssina III

25
40

105
176

3
3

21
21

Staraja Burja
Lopuhinka
Razlovo
Slepino

Vanha Puura
Lopuhkina
Raslova
Leppinä

29
51
16
66

150
186
80
273

3
2
4
11

11
9
16
52

Kovaši
Minolovo
Novo-Kalische

Vepsä
Miinala
Kangaspää

86
4
60

290
18
233

3
1
1

5
5
1

Dolgovo

Tolkki**
Vääskylän tehdas
Vääskylä
Ojankylä

28
84
116
66

135
286
375
289

1
1
1
1

3
3
5
1

"Vapun artelli" vtl
Vornaisi

9
54
13

29
263
69

2
22
5

9
105
27

Šeikino

Anelia
Maklakkova
Maklakkova yt:t
Seikkina

13
39
27
5

50
142
140
23

4
2
1
3

20
10
8
14

Arbolovo

Varpola

38

161

1

6

Kastivskoje

Pankkala

42

173

15

62

Gostilovo
Gotobuži
Fabritsnaja Sloboda

Kostlova
Hatapusa
Hatapusan tehdas

59
48
54

244
206
173

7
3
7

31
6
25

Zaozerje

Saasarin yt:t

30

129

10

44

Lamoha
Podmošje

Lommaha
Mahu

33
71

126
280

2
4

10
17

Koporje
Lasunõ
Novoselki
Jurjeva

Kaprio
Lasuna
Novosolkka
Jyrjövä

105
41
12
45

339
154
50
179

8
5
2
5

31
18
3
28

1

4

2

7

1
1

4
6

23

96

Serepetta
706
707
708
709
710
711
712
713
714
715
716
717
718
719
720
721
722
723
724
725
726
727
728
729
730
731
732
733
734
735
736
737
738
739
740
741
742

Гостилицкий сельсовет
с. Гостилицы
совхоз "Гостилицы"
д. Зрекино
д. Новая
д. Перелесье
Дятлицкий сельсовет
д. Дятлицы
д. Ильино
д. Сокули
Забородский сельсовет
д. Вильповицы
д. Елагино
д. Исаево
колхоз "Красное Знамя"
д. Левалово-Чудиново
д. Малкуново
Мишеловский сельсовет
д. Горки
д. Каменка
Пороженский сельсовет
д. Коровино
д. Порожки
Заостровский сельсовет
д. Жеребятки
д. Ключки
д. Кожерицы
д. Муховицы
х. Муховицы
Модолицкий сельсовет
д. Новый Бор
д. Старый Бор
д. Новые Добряницы
д. Старые Добряницы
д. Клясино
д. Модолицы
Нижний сельсовет
д. Вярепель
д. Терентьево
Савольщинский сельсовет
д. Савольщино II
д. Савольщино III
Центральный сельсовет
д. Старая Буря
д. Лопухинка
д. Разлово
д. Слепино

Hevaa
Ковашёвский сельсовет
742 с. Коваши
743 д. Минолово
744 д. Ново-Калище
Старо-Калищенский сельсовет
745 д. Долгово
746 завод "Калище"
747 д. Старые Калищи
748 д. Ручьи

Kalische S.
Rutsji

Kaprio
Верхний сельсовет
749 совхоз "Артель 1-го Мая"
750 д. Воронино
751 д. Долгая Нива
Ананьинский сельсовет
752 д. Ананьино
753 д. Маклаково
754 грунты Маклаково
755 д. Шейкино
Арболовский сельсовет
756 д. Арболово
Глобицкий сельсовет
757 д. Кастивское
Гостиловский сельсовет
758 д. Гостилово
759 д. Готобужи
760 д. Фабричная слобода
Заозерский сельсовет
761 грунты Заозерье
Ивановский сельсовет
762 д. Ламоха
763 д. Подмошье
Копорский сельсовет
764 с. Копорье
765 д. Ласуны
766 д. Новоселки
767 д. Юрьева

Voronino
Dolgaja Niva
Ananjino
Maklakovo

768 д. Широкова
Керновский сельсовет
769 х. лесника Андреева
770 д. Керново Новое
771 д. Керново Старое
Tuutari
Сельсоветы Свободы, Равенства, Братства
772 г. Красное Село
Виттоловский сельсовет
773 д. Большое Виттолово
774 д. Малое Виттолово
775 д. Риехкалово (Большие Кабози)
776 д. Малые Кабози
777 д. Каппизи
778 д. Кирбузи
779 д. Куйтелово
780 д. Кургелово
781 д. Мыкколово
782 хутора Мыкколово
783 д. Пардази
784 школа I ст. при д. Пардази
785 д. Пелляля
786 д. Толпала
787 д. Туйпала
788 д. Сузи-Старые
789 д. Ихолайзи-Новые (Сузи-Новые)
790 д. Хебролово
Сельсовет Гражданства
791 д. Венерязи
792 д. Каурассары
793 д. Финское Койерово
794 д. Ластиха
795 д. Николаевка
796 д. Пальмула
797 д. Пикки-Большие
798 д. Пикки-Малые
Дудергофский сельсовет
799 д. Варикселево
800 д. Виллази
801 пос. Дудергоф
802 д. Кавелахты
803 хутора при д. Кавелахты
804 д. Карвала
805 д. Мурьяла
806 д. Паюла
807 д. Перякюля
808 д. Пиккола
Лаголовский сельсовет
809 д. Кирпуны
810 д. Лаголово
811 д. Раскино
812 д. Роголово
813 д. Саксала
Нурколовский сельсовет
814 д. Киргоф
815 д. Кюллизи
816 д. Лампула
817 д. Лейнинмяки
818 хутора Лейнимяки
819 д. Лемединмяки
820 д. Лотту
821 д. Мюряля
822 д. Паркола
823 д. Пейголайзи
824 д. Пеккозенмяки
825 д. Пелгола
826 д. Пулкизинмяки
827 д. Ретсяля
828 д. Рютель
829 хутора Сузи
830 д. Талзинмяки
831 д. Янисмяки
832 хутора Янисмяки
Талликовский сельсовет
833 д. Большое Карлино
834 д. Малое Карлино
835 д. Койвистойзи (Мянтюхарью)
836 д. Кюльмя (Паррила)
837 д. Новая
838 д. Нуркоборы
839 д. Образцовая Усадьба
840 д. Солози
841 д. Талликкола
842 хутора при д. Талликкола
843 д. Туйпо
844 д. Ханнула
845 д. Хирвози
846 д. Хумалисто
847 д. Хямяляйзи (Хараккала)

Širokova

Sirkkova

55

204

1

4

Kernovo N.
Kernovo S.

Metsänvartijan yt
Uusi Kirnu
Vanha Kirnu

1
42
17

7
191
75

1
2
1

7
12
2

Krasnoje Selo

Kraassela

1860

6671

9

30

Vittolovo B.
Vittolovo M.
Riehkalovo (Kabozi B.)
Kabozi M.
Kappizi
Kirbuzi
Kuitelovo
Kurgelovo
Mõkkolovo

Viittala
Ylipelto
Riehkala
Nuijala
Kappisi
Kirveelä
Kuittila
Kurkela
Muikkala
Muikkala yt:t
Partasi
Partasi, koulu
Pöllälä
Tolppala
Tuippola
Ihala
Uusi Ihalalaisi
Hieprola

94
31
83
21
14
20
30
40
26
2
6
1
16
9
5
11
7
16

385
142
337
69
58
81
143
185
104
13
24
2
65
28
26
55
44
84

94
30
83
21
14
20
30
38
25
2
6
1
16
9
5
11
7
16

385
141
337
69
58
81
143
175
103
13
24
2
65
28
26
55
44
84

Veneräzi
Kaurassarõ
Finskoje Kojerovo
Lastiha
Nikolaevka
Palmula
Pikki B.
Pikki M.

Metsävainikka
Kaurasaari
Suomen Koirova
Hörkkölä

9
24
55
27
85
20
28
15

52
105
231
128
472
91
119
80

9
23
52
22
1
20
28
15

52
104
221
108
10
91
119
80

Varikselovo
Villazi
Dudergof
Kavelahtõ
Karvala
Murjala
Pajula
Peräkylä
Pikkola

Variksela
Villasi
Tuutari
Kavelahti
Kavelahti yt:t
Karvala
Murjala
Pajula
Peräkylä
Pikkola

22
43
133
46
3
35
22
51
26
36

94
216
427
211
17
141
112
214
123
149

22
36
24
40
2
33
21
51
10
34

94
184
79
190
12
134
106
214
52
143

Kirpunõ
Lagolovo
Raskino
Rogolovo
Saksala

Kirppula
Laakala
Raskela
Raakala
Saksala

20
47
30
19
15

98
205
140
83
86

16
43
29
12
13

78
195
138
54
74

Kirgof
Kyllizi
Lampula
Leininmäki

Kirkonkylä
Kyllisi
Lamppula
Leininmäki
Leininmäki yt:t
Lemetinmäki
Lottula
Kotsala
Parkonmäki
Peikkalaisi
Pökkösenmäki
Repola
Pulkkisenmäki
Rötsälä
Rontiala
Susi yt:t
Talsinmäki
Jänismäki
Jänismäki yt:t

2
9
9
9
7
7
16
10
13
8
21
21
16
21
8
3
10
15
5

14
47
42
45
37
40
81
45
40
32
97
108
58
101
46
15
50
58
20

1
9
9
9
7
7
16
10
13
7
21
21
16
21
8
3
10
15
5

10
47
42
45
37
40
81
45
40
31
97
108
58
101
46
15
50
58
20

Tuipo
Hannula
Hirvozi
Humalisto
Hämäläizi (Harakkala)

Karhila
Järveläisi
Mäntyharju
Kylmälä
Uusikylä
Nurkkaporu
Mallitila
Suolaisi
Kekkilä
Kekkilä yt:t
Närhilä
Hannola
Hirvosi
Humalisto
Hämäläisi

31
15
11
24
22
13
3
22
13
3
27
16
28
28
31

128
73
53
106
99
62
15
107
56
12
122
68
115
128
132

29
15
11
24
22
12
3
21
13
3
27
16
28
28
30

126
73
53
106
99
60
15
101
56
12
122
68
115
128
131

Lisino B.
Popovka
Tonino
Uljanovka

Hovinmäki
Papinmäki
Tonina
Uljena

72
22
3
35

339
103
9
191

71
20
2
34

332
90
8
187

Vasiljevskoe M.
Kukkovo

Vasselinkylä
Kukkola

11
9

62
50

1
9

8
50

Veretje

Veretia

14

67

12

64

Kamenka

Kivikko
Kivikko, metsv.
Kivikko, yt
Kastenkka, yt
Peräsaari
Peräsaari yt
Kuutrola

24
2
15
1
27
6
42

100
6
64
4
116
27
207

18
1
14
1
26
4
41

71
3
63
4
115
24
206

Pardazi
Pellälä
Tolpala
Tuipala
Suzi S.
Iholaizi N.
Hebrolovo

Lemedinmäki
Lottu
Myrälä
Parkola
Peigolaizi
Pekkozenmäki
Pelgola
Pulkizenmäki
Retsälä
Rytel'
Suzi
Talzinmäki
Janismäki

Karlino B.
Karlino M.
Koivistoizi (Mäntyharju)
Kylmä (Parrila)
Novaja
Nurkoborõ
Obraztsovaja Usadba
Solozi
Tallikkola

Revonpesä
Alajoki
Mäkäläisi

Liissilä
848
849
850
851
852
853
854
855
856
857
858
859
860
861

Больше-Лисинский сельсовет
д. Большое Лисино
д. Поповка
х. Тонино
д. Ульяновка
Васильевский сельсовет
д. Малое Васильевское
д. Кукково
Ёглинский сельсовет
д. Веретье
Каменский сельсовет
д. Каменка
лесничество Каменка
х. Каменка
х. Кастёнка
д. Конечки
х. Конечки
д. Кудрово

Kastjonka
Konetski
KudrovoDownload original PDF file

inkeri_1926.pdf (PDF, 431.6 KB)

DownloadShare on social networksLink to this pagePermanent link

Use the permanent link to the download page to share your document on Facebook, Twitter, LinkedIn, or directly with a contact by e-Mail, Messenger, Whatsapp, Line..
Short link

Use the short link to share your document on Twitter or by text message (SMS)
HTML Code

Copy the following HTML code to share your document on a Website or Blog
QR Code to this page


QR Code link to PDF file inkeri_1926.pdf


This file has been shared publicly by a user of PDF Archive.
Document ID: 0000597360.
Report illicit content