inkeri 1926.pdf


Preview of PDF document inkeri-1926.pdf

Page 12318

Text preview


Laatinut isrgff (at) gmail.com

Alkuperäiset tilastot J. Stupin*

Huomautukset A. Krjukov

kylänevustojen ("сельсовет") nimiä ei käännetty
seurakuntien jako on epämääräinen
nimien suomentaminen: useita lähteitä
"inkeri- " ja "suomi-suomalaisten" jako on alkuperäistilastoista, käytännössä väärin

Lyhennykset:
as. - asema
vlt - valtiontila
pys. - pysäkki
yt - yksinäistila
asut. - asutus

Nimi, venäläinen

Nimi, transliteroitu

Nimi, suomalainen

Yhteensä
taloja

ihmisiä

suomalaisia
inkeriläisiä
suomi-suomalaisia
taloja
ihmisiä
taloja
ihmisiä

Vuole
Волоярвский сельсовет
1
2
3
4
5

д. Волоярви
д. Гавань
д. Носово
д. Няссино
д. Рогозинка

Volojarvi
Gavan'
Nosovo
Nässino
Rogozinka

Vuolejärvi
Kaavani
Nuossuva
Nässi
Rokoskoinkylä

55
31
10
42
32

261
147
33
179
136

47
24
2
31
28

227
117
3
142
124

1
2
2
4

4
9
9
16

Vuolõ

Vuole

Garbalovo
Lavozemäki
Markelovo
Mattilamäki
Peremäki
Nikitolovo
Seppelmäki
Hantulovo

Harpala, vlt
Harpala, sairaala
Lavosenmäki
Markkela
Mattilamäki
Perämäki
Mikittala
Seppelemäki
Hanttula

130

609

100

468

4
14
21
16
19
29
30
20
30

10
26
90
82
82
120
147
83
135

2
3
13
3
14
18
3
10
19

6
10
55
13
59
84
16
42
80

1
4

8
19

Koivikylä
Kyrehaga
Lehtusõ
Sofolovo

Koivukylä
Kyyrähaka
Lehtoinkylä
Sohvola

59
32
84
41

272
158
457
214

52
31
79
7

237
153
440
26

1
1

5
4

Bolotje
Kargino
Matoksa
Meslika
Reppo
Sergejevka

Korkkinen
Matoksi
Meslikka
Reppoinkylä
Lopotti

7
16
44
18
53
57

30
81
143
114
253
274

7
15
21
17
37
27

30
79
65
108
174
127

5

14

3
7

13
35

Katuma
Korkkinen
Putkelovo
Soelovo Bolshoe (B.)
Soelovo Maloje (M.)

Katumaa
Korkkinen
Putkela
Suuri Suojala
Pieni Suojala

79
14
66
54
21

385
69
290
267
109

75
12
61
54
20

376
59
265
267
106

Nikuläsõ Verhnie (V.)
Nikuläsõ Nižnie (N.)
Salokylä
Tozerovo

Alakylä (Miikkulainen)
Yläkylä (Miikkulainen)
Salokylä
Toserova

134
137
11
18

612
548
59
81

124
128
8
15

579
517
50
64

5
5

12
22

3

17

Elizavetinka
Kyläjatka
Ohta
Termolovo

Nakara
Kylänjatko
Ohankylä
Termola

65
60
59
14

292
247
281
57

42
15
38
3

196
64
189
12

3
2
4
2

8
9
24
8

Audio
Kaidolovo
Kaidolovo B.
Kirjasalõ Novõe
Kirjasalõ Starõe
Korkiomäki B.
Korkiomäki M.
Lehtikylä
Puzomäki
Tigomäki

Autio
Riskanmäki
Viikkinä
Uusi Kirjasalo
Vanha Kirjasalo
Suuri Korkiamaa
Pieni Korkiamaa
Lehtokylä
Pusenmäki
Tikonmäki

6
7
49
33
16
58
23
10
24
11

32
23
210
145
81
237
98
45
109
44

4
6
38
24
14
32
17
8
16
9

24
22
169
118
72
137
81
40
78
37

1
2
1
6
1
1
3
1

6
11
1
27
4
2
13
1

Audio
Varzolovo
Gruzino, as.
Kuivozi
Lappelevo
Lesnaja (Salokylä)
Leuskomäki
Malgemäki
Oskomäki
Rogossarõ
Savomäki
Hirimäki
Hovemäki
Jakkolomäki

Autio
Varsala
Grusino, as.
Kuivasi, vlt
Laappeela
Salokylä
Löyskämäki
Mälkeimäki
Oskonmäki
Rokansaari
Savonmäki
Hiirimäki
Hovimäki
Jaakkolanmäki

19
13
4
37
26
12
17
8
16
32
9
28
10
11

80
55
18
69
113
63
96
41
60
161
44
109
52
54

11
4

55
16

8
15
3
11
8
6
14
1
9
2
9

12
60
16
63
41
20
80
4
40
10
43

5
1
6

26
4
12

2
1

13
11

3
15
5
4
6

12
73
24
20
32

Kerro
Kyläätkä
Lembolovo I
Lembolovo II

22
26
74
69
15
45
62
9

95
119
317
402
32
220
296
34

10
18
64
69
3
41
47
4

41
93
295
402
4
200
234
14

8

36

1

1

Muratovo
Nakkolovo
Sifolovo

Kiero
Kylänjatko
Lempaala I
Lempaala II
Lempaala, vlt
Muratta
Naakkala
Sihvola

1
2
3

3
10
9

Anjalovo
Gapsar
Kiskelovo

Anjala
Haapsaari
Kiiskilä

22
9
34

97
31
195

14
6
32

68
26
188

3
1
2

13
1
7

Вуольский сельсовет
6 д. Вуолы
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

Гарболовский сельсовет
совхоз "Гарболово"
больница Гарболовская
пос. Лавоземякки
д. Маркелово
д. Маттиламякки
д. Перемяки
д. Никитолово
пос. Сеппелемяки
пос. Хантулово
Лехтусский сельсовет
д. Койвикюля
д. Кюрехага
д. Лехтусы
д. Софолово
Советский сельсовет
д. Болотье
д. Каргино
с. Матокса
д. Меслика
д. Реппо
д. Сергеевка
Соеловский сельсовет
д. Катума
д. Корккинен
д. Путкелово
д. Соелово Большое
д. Соелово Малое
Miikkulainen

31
32
33
34

Никулясский сельсовет
д. Никулясы Верхние
д. Никулясы Нижние
д. Салокюля
д. Тозерово
Lempaala

35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73

Елизаветинский сельсовет
д. Елизаветинка
д. Кюляятка
д. Охта
д. Термолово
Коркиомягский сельсовет
д. Аудио
д. Кайдолово
д. Кайдолово Большое
д. Кирьясалы Новые
д. Кирьясалы Старые
д. Коркиомяки Большие
д. Коркиомяки Малые
д. Лехтикюля
д. Пузомякки
д. Тигомякки
Куйвозовский сельсовет
пос. Аудио
д. Варзолово
ж.-д. ст. Грузино
совхоз "Куйвози"
д. Лаппелево
д. Лесная (Салокюля)
пос. Леушкомякки
пос. Мяльгемякки
д. Оскомякки
д. Рогоссары
д. Савомякки
д. Хиримякки
д. Ховемякки
д. Якколомякки
Лемболовский сельсовет
д. Керро
д. Кюляятка
д. Лемболово I-ое
д. Лемболово II-ое
совхоз "Лемболово"
д. Муратово
д. Накколово
д. Сифолово
Лесколовский сельсовет
д. Аньялово
д. Гапсарь
д. Кискелево