PDF Archive

Easily share your PDF documents with your contacts, on the Web and Social Networks.

Share a file Manage my documents Convert Recover PDF Search Help Contactr1 .pdf


Original filename: r1.pdf
Title: Microsoft Word - AUTODROM - REGULAMIN w3.doc
Author: unique

This PDF 1.7 document has been generated by / Microsoft: Print To PDF, and has been sent on pdf-archive.com on 17/05/2017 at 00:21, from IP address 89.73.x.x. The current document download page has been viewed 372 times.
File size: 245 KB (1 page).
Privacy: public file
Download original PDF file

Document preview


Zał.1

REGULAMIN AUTODROMU AUTOMOBILKLUBU POLSKI
Osoby uczestniczące w szkoleniach, pokazach i innych imprezach, odbywających się na
terenie ośrodka Automobilklubu Polski położonego przy ul. Powstańców Śląskich 127, mają
obowiązek zapoznać się z niniejszym regulaminem oraz bezwzględnie stosować się do
zapisów w nim zawartych.
Organizator przyjmuje na siebie odpowiedzialność za utrzymanie porządku
przestrzeganie niniejszych przepisów i zapewnienie bezpieczeństwa uczestnikom.

oraz

Osoby przebywające na terenie są zobowiązane do utrzymania porządku.
Instruktorzy i organizatorzy ww. imprez mają obowiązek egzekwowania poniższych
przepisów.
Podczas szkoleń, pokazów i innych imprez obowiązują poniższe zasady bezpieczeństwa:
- bezwzględny obowiązek jazdy w zapiętych pasach bezpieczeństwa (samochody),
- bezwzględny obowiązek jazdy w zapiętych kaskach ochronnych (motocykle),
- bezwzględny obowiązek jazdy z włączonymi światłami mijania,
- zakaz wchodzenia uczestników na teren jazd, w szczególności na płyty poślizgowe
oraz tor szutrowy podczas wykonywania ćwiczeń praktycznych,
- wjazd samochodu lub motocykla na teren prób odbywa się na sygnał instruktora lub
organizatora,
- określenie kierunku jazdy samochodów i motocykli i jego bezwzględne stosowanie
podczas wszystkich ćwiczeń,
- zatrzymanie auta lub motoru w strefie oczekiwania w odległości nie mniejszej niż
2 metry od pojazdu poprzedzającego,
- obowiązuje bezwzględny zakaz wyprzedzania się samochodów i motocykli podczas
jazdy okrężnej na autodromie (np. jazda po kręgu, jazda szosowa),
- zachowanie stref bezpieczeństwa i dostosowanie ich do prędkości najazdu
i przyczepności panującej na autodromie,
- ustawianie elementów niezbędnych do przeprowadzania ćwiczeń (pachołki, itp.)
możliwe jest tylko po przejeździe samochodu lub motocykla ćwiczącego, a przed
wjazdem kolejnego pojazdu,
- w przypadku wykonywania jednocześnie kilku ćwiczeń na terenie autodromu zaleca
się zachowanie szczególnej ostrożności.
Na terenie ośrodka Automobilklubu Polski zabronione jest:
1. wnoszenie napojów alkoholowych i środków odurzających,
2. przebywanie w stanie wskazującym na spożycie alkoholu lub użycie środków
odurzających,
3. palenia tytoniu poza specjalnie wyznaczonym w tym celu miejscu,
4. posiadanie broni lub innych niebezpiecznych przedmiotów, materiałów wybuchowych,
wyrobów pirotechnicznych, materiałów pożarowo niebezpiecznych.
5. przekraczanie barierek ochronnych i wchodzenie w oznaczone przez organizatora
miejsca niebezpieczne.
Osoby nie stosujące się do wymogów wynikających z ww. punktów niniejszego regulaminu
zostaną usunięte z terenu imprezy, a w przypadkach przewidzianych prawem zostaną
przekazane policji.
Organizator imprezy obowiązany jest do przywrócenia stanu pierwotnego użytkowanego
terenu po zakończeniu imprezy.


Document preview r1.pdf - page 1/1

Related documents


r1
r4
regulamin gp 2015 1
zawody na 1 4 mili regulamin
regulamin letniego zlotu
regulamin zlotu


Related keywords
Copy tag