r1 .pdf

File information


Original filename: r1.pdf
Title: Microsoft Word - AUTODROM - REGULAMIN w3.doc
Author: unique

This PDF 1.7 document has been generated by / Microsoft: Print To PDF, and has been sent on pdf-archive.com on 17/05/2017 at 22:21, from IP address 89.73.x.x. The current document download page has been viewed 391 times.
File size: 245 KB (1 page).
Privacy: public file


Download original PDF file


r1.pdf (PDF, 245 KB)


Share on social networksLink to this file download pageDocument preview


Zał.1

REGULAMIN AUTODROMU AUTOMOBILKLUBU POLSKI
Osoby uczestniczące w szkoleniach, pokazach i innych imprezach, odbywających się na
terenie ośrodka Automobilklubu Polski położonego przy ul. Powstańców Śląskich 127, mają
obowiązek zapoznać się z niniejszym regulaminem oraz bezwzględnie stosować się do
zapisów w nim zawartych.
Organizator przyjmuje na siebie odpowiedzialność za utrzymanie porządku
przestrzeganie niniejszych przepisów i zapewnienie bezpieczeństwa uczestnikom.

oraz

Osoby przebywające na terenie są zobowiązane do utrzymania porządku.
Instruktorzy i organizatorzy ww. imprez mają obowiązek egzekwowania poniższych
przepisów.
Podczas szkoleń, pokazów i innych imprez obowiązują poniższe zasady bezpieczeństwa:
- bezwzględny obowiązek jazdy w zapiętych pasach bezpieczeństwa (samochody),
- bezwzględny obowiązek jazdy w zapiętych kaskach ochronnych (motocykle),
- bezwzględny obowiązek jazdy z włączonymi światłami mijania,
- zakaz wchodzenia uczestników na teren jazd, w szczególności na płyty poślizgowe
oraz tor szutrowy podczas wykonywania ćwiczeń praktycznych,
- wjazd samochodu lub motocykla na teren prób odbywa się na sygnał instruktora lub
organizatora,
- określenie kierunku jazdy samochodów i motocykli i jego bezwzględne stosowanie
podczas wszystkich ćwiczeń,
- zatrzymanie auta lub motoru w strefie oczekiwania w odległości nie mniejszej niż
2 metry od pojazdu poprzedzającego,
- obowiązuje bezwzględny zakaz wyprzedzania się samochodów i motocykli podczas
jazdy okrężnej na autodromie (np. jazda po kręgu, jazda szosowa),
- zachowanie stref bezpieczeństwa i dostosowanie ich do prędkości najazdu
i przyczepności panującej na autodromie,
- ustawianie elementów niezbędnych do przeprowadzania ćwiczeń (pachołki, itp.)
możliwe jest tylko po przejeździe samochodu lub motocykla ćwiczącego, a przed
wjazdem kolejnego pojazdu,
- w przypadku wykonywania jednocześnie kilku ćwiczeń na terenie autodromu zaleca
się zachowanie szczególnej ostrożności.
Na terenie ośrodka Automobilklubu Polski zabronione jest:
1. wnoszenie napojów alkoholowych i środków odurzających,
2. przebywanie w stanie wskazującym na spożycie alkoholu lub użycie środków
odurzających,
3. palenia tytoniu poza specjalnie wyznaczonym w tym celu miejscu,
4. posiadanie broni lub innych niebezpiecznych przedmiotów, materiałów wybuchowych,
wyrobów pirotechnicznych, materiałów pożarowo niebezpiecznych.
5. przekraczanie barierek ochronnych i wchodzenie w oznaczone przez organizatora
miejsca niebezpieczne.
Osoby nie stosujące się do wymogów wynikających z ww. punktów niniejszego regulaminu
zostaną usunięte z terenu imprezy, a w przypadkach przewidzianych prawem zostaną
przekazane policji.
Organizator imprezy obowiązany jest do przywrócenia stanu pierwotnego użytkowanego
terenu po zakończeniu imprezy.


Document preview r1.pdf - page 1/1


Related documents


r1
r4
regulamin gp 2015 1
zawody na 1 4 mili regulamin
regulamin letniego zlotu
regulamin zlotu

Link to this page


Permanent link

Use the permanent link to the download page to share your document on Facebook, Twitter, LinkedIn, or directly with a contact by e-Mail, Messenger, Whatsapp, Line..

Short link

Use the short link to share your document on Twitter or by text message (SMS)

HTML Code

Copy the following HTML code to share your document on a Website or Blog

QR Code

QR Code link to PDF file r1.pdf