PDF Archive

Easily share your PDF documents with your contacts, on the Web and Social Networks.

Share a file Manage my documents Convert Recover PDF Search Help ContactSłownictwo ang maj .pdf


Original filename: Słownictwo ang maj.pdf
Author: Marcin

This PDF 1.5 document has been generated by Microsoft® Word 2013, and has been sent on pdf-archive.com on 25/05/2017 at 03:04, from IP address 95.160.x.x. The current document download page has been viewed 178 times.
File size: 98 KB (2 pages).
Privacy: public file
Download original PDF file

Document preview


stocks = equities - akcje

clerical jobs – prace biurowe

mutual fund = unit trust – fundusz powierniczy

payroll – lista płac

track = exactly follow

staffing = manpower planning

stock exchange = bourse

job sharing – podział etatu na kilka osób

momentum – rozpęd, impet

temp – pracownik tymczasowy

bond market

executive search = headhunting

bondholder

job fair – tragi pracy

principal – kwota kredytu

walk-in – osoba zapytująca o pracę

maturity – termin płatności, wymagalność

CV = resume

coupon

trial = probationary – próbny, przygotowawczy

investment grade

fringe benefits/ perks

high-yield bonds/ junk bonds – obligacje
śmieciowe (wysoki zysk/ wysokie ryzyko)

retirement = pension

spare cash – wolna gotówka
money market – rynek pieniężny
foreign exchange = forex/currency
hedge – zabezpieczenie finansowe
crude oil – ropa naftowa
livestock – żywy inwentarz, bydło
endowments – zdolności
profitability – rentowność, dochodowość
market capitalization
extent – zakres, zasięg
market penetration – penetracja rynku

grievances - pretensje
absenteeism – nieobecnośc (bez ważnego
powodu)
joint consultation – wspólne konsultacje
(pracownik <-> zarząd)
increment – podwyżka
appraisal = evaluation – ocena (pracowinka)
apprenticeship - praktyka
shadowing
aptitude – uzdolnienie, zdolność
instalment - rata
overdraft – przekroczenie stanu konta, debet

willingness – chęć, gotowość

in arrears = default on – mieć zaległości z
płatnością

breadth – rozległość (np. wiedzy,
zainteresowań)

repossess – odzyskiwać własność

bullishness – zwyżkowanie (na giełdzie),
optymizm

business angel
strike a balance – znajdować złoty środek

bearishness – spadek (na giełdzie)

secured - zabezpieczony

leadership

exposing – narażanie się

resistance – sprzeciw, przeciwstawianie się

diluting - rozcieńczanie (zmniejsznie dochodu z
akcji poprzez emisję dodatkowych akcji)

compensation - wynagrodzenie


Słownictwo ang maj.pdf - page 1/2
Słownictwo ang maj.pdf - page 2/2

Related documents


s ownictwo ang maj
007 legends wiiu gryonline pl
curriculum vitae daniel lapczyk 1
acc 545 week 3 individual assignment jamona corp
the difference between carpentry and joinery
ucieknij cukrzycy regulamin akcji sportowej


Related keywords