SÅ‚ownictwo ang maj .pdf

File information


Original filename: SÅ‚ownictwo ang maj.pdf
Author: Marcin

This PDF 1.5 document has been generated by Microsoft® Word 2013, and has been sent on pdf-archive.com on 25/05/2017 at 03:04, from IP address 95.160.x.x. The current document download page has been viewed 185 times.
File size: 98 KB (2 pages).
Privacy: public file


Download original PDF file


SÅ‚ownictwo ang maj.pdf (PDF, 98 KB)


Share on social networksLink to this file download pageDocument preview


stocks = equities - akcje

clerical jobs – prace biurowe

mutual fund = unit trust – fundusz powierniczy

payroll – lista płac

track = exactly follow

staffing = manpower planning

stock exchange = bourse

job sharing – podział etatu na kilka osób

momentum – rozpęd, impet

temp – pracownik tymczasowy

bond market

executive search = headhunting

bondholder

job fair – tragi pracy

principal – kwota kredytu

walk-in – osoba zapytująca o pracę

maturity – termin płatności, wymagalność

CV = resume

coupon

trial = probationary – próbny, przygotowawczy

investment grade

fringe benefits/ perks

high-yield bonds/ junk bonds – obligacje
śmieciowe (wysoki zysk/ wysokie ryzyko)

retirement = pension

spare cash – wolna gotówka
money market – rynek pieniężny
foreign exchange = forex/currency
hedge – zabezpieczenie finansowe
crude oil – ropa naftowa
livestock – żywy inwentarz, bydło
endowments – zdolności
profitability – rentowność, dochodowość
market capitalization
extent – zakres, zasięg
market penetration – penetracja rynku

grievances - pretensje
absenteeism – nieobecnośc (bez ważnego
powodu)
joint consultation – wspólne konsultacje
(pracownik <-> zarząd)
increment – podwyżka
appraisal = evaluation – ocena (pracowinka)
apprenticeship - praktyka
shadowing
aptitude – uzdolnienie, zdolność
instalment - rata
overdraft – przekroczenie stanu konta, debet

willingness – chęć, gotowość

in arrears = default on – mieć zaległości z
płatnością

breadth – rozległość (np. wiedzy,
zainteresowań)

repossess – odzyskiwać własność

bullishness – zwyżkowanie (na giełdzie),
optymizm

business angel
strike a balance – znajdować złoty środek

bearishness – spadek (na giełdzie)

secured - zabezpieczony

leadership

exposing – narażanie się

resistance – sprzeciw, przeciwstawianie się

diluting - rozcieńczanie (zmniejsznie dochodu z
akcji poprzez emisję dodatkowych akcji)

compensation - wynagrodzenie


Document preview SÅ‚ownictwo ang maj.pdf - page 1/2

Document preview SÅ‚ownictwo ang maj.pdf - page 2/2

Related documents


s ownictwo ang maj
curriculum vitae daniel lapczyk 1
1000 companies to inspire britain 2015
30268755 meeting note moscow stock exchange forum 06122017
debt reduction without default
sec newsletter 3rd edition

Link to this page


Permanent link

Use the permanent link to the download page to share your document on Facebook, Twitter, LinkedIn, or directly with a contact by e-Mail, Messenger, Whatsapp, Line..

Short link

Use the short link to share your document on Twitter or by text message (SMS)

HTML Code

Copy the following HTML code to share your document on a Website or Blog

QR Code

QR Code link to PDF file SÅ‚ownictwo ang maj.pdf