SAS survival handbook .pdf


Preview of PDF document sas-survival-handbook.pdf

Page 123204

Text preview


The SAS survival handbook - John Wiseman / Prijevod i nadopuna Milan Čekada

UPOZORENJE
Tehnike preživljavanja opisane u ovom priručniku predviđene su za uporabu u krajnjim
slučajevima kada je ugrožena sigurnost osoba. Sukladno tomu izdavač ne može preuzeti nikakvu
odgovornost u bilo kakvim sporovima i slučajevima koji se mogu voditi protiv osoba ili institucija
kao posljedica uporabe ili zlouporabe bilo koje od opisanih tehnika, te gubitka i oštećenja opreme,
odnosno pretrpljenih možebitnih ozljeda. Prilikom prakticiranja i usavršavanja ovih tehnika
preživljavanja, prava vlasnika zemljišta kao i svi zakoni koji štite određene životinjske ili biljne
vrste, te propisi vezani uz uporabu vatrenog i bilo kakvog drugog oružja moraju se smatrati
najmjerodavnijima.

Sva prava ove epublikacije su pridržana. Samo za internu upotrebu.