SAS survival handbook .pdf


Preview of PDF document sas-survival-handbook.pdf

Page 1 234204

Text preview


The SAS survival handbook - John Wiseman / Prijevod i nadopuna Milan Čekada

PREDGOVOR
Ovaj Priručnik za preživljavanje u prirodi, namijenjen je svima onima koji izlaze u prirodu,
izletnicima, ljudima koji se bave istraživanjima u prirodi, a posebice vojnicima koji u sklopu programa vojne
izobrazbe obrađuju temu preživljavanja u prirodi.
Priručnik je proizišao kao potreba obučavanja pripadnika postrojbi OS RH u preživljavanju u
prirodi te kao literatura kojom će se služiti u provedbi Plana i programa vojne izobrazbe. No bez obzira na
njegovu primjenu u Oružanim snagama RH, te sukladno koncipiranosti i dostupnosti materijala od kojih je
priručnik sačinjen, on ima i široku primjenu u svim civilnim strukturama, kod ljudi koji se susreću sa
izazovima prirode.
Kako je prethodno rečeno, priručnik je sačinjen od materijala koji su sakupljani iz raznih skripti, od
kojih je jedna prevedena sa engleskog jezika. Kroz navedene materijale prožimlju se iskustva mnogih ljudi
koji su boraveći u prirodi i prolazeći kroz preživljavanja na razno-raznim lokacijama i terenima stekli
određena znanja i vještine.
Cilj je ovog priručnika da svojim praktičnim i jednostavnim savjetima pomogne svima onima koji
zakorače u prirodu, odnosno onima koji budu suočeni sa uvjetima preživljavanja i snalaženja na
nepoznatim terenima, obuči pripadnike postrojbi OS RH u preživljavanju u prirodi te potakne stijecanje
potrebnih znanja i vještina snalaženja na nepoznatim terenima i u uvjetima neprikladnim za normalan život
i rad.
Priručnik se svojom tematikom nadovezuje na Priručnik za temeljnu obuku vojnika kojim se već
služe pripadnici postrojbi OS RH pri provođenju obuke, nadopunjuje ga svojim sadržajem, a isto tako i
obogaćuje novim saznanjima. S tim u skladu priručnik je i namjenjen zapovjednicima postrojbi OS RH do
najnižih razina, kao izvođačima obuke.
U ovom priručniku u najvećem dijelu su opisane vještine preživljavanja pripadnika elitne britanske
postrojbe (S.A.S. - Special Air Service). One su proizišle kako iz dugogodišnjeg iskustva u obuci
pripadnika postrojbi i njihovih instruktora, tako i iz konkretnih operacija po cijelome svijetu. Opisane
tehnike su isprobane u obuci i vojnim operacijama te predstavljaju temelj ovog priručnika. Svaki pripadnik
S.A.S. postrojbe morao je biti osposobljen primjeniti naučene tehnike preživljavanja te se snalaziti u
određenoj situaciji i biti sposoban preživjeti.
Jedna od najbitnijih stvari je i poduzimanje svih mjera sigurnosti ljudi i imovine u situacijama
preživljavanja i primjena ovih tehnika mnogima je do sada spasila život. Kako bi se naučile vještine
opisane u ovom priručniku čovjek mora ponekad zanemariti neka ekološka načela i suosječanja prema
životinjama, a mogu se desiti i situacije kada će iz razloga preživljavanja biti potrebno prekršiti neke
zakone koji štite bilje i životinje. Čovjek na to mora biti spreman. Zapamtite, ovo je priručnik za
preživljavanje, a to su situacije kada su ljudsko zdravlje i život na prvom mjestu. Tehnike preživljavanja
moraju se primjenjivati s osobitim oprezom jer ćete u protivnom posljedice snositi isključivo vi i nitko
drugi…

Sva prava ove epublikacije su pridržana. Samo za internu upotrebu.