SAS survival handbook .pdf


Preview of PDF document sas-survival-handbook.pdf

Page 1 2 3 456204

Text preview


The SAS survival handbook - John Wiseman / Prijevod i nadopuna Milan Čekada

Tropska skloništa
Polarna, zimska skloništa
Skloništa za duži boravak
Pećine
Koliba
Gradnja trstikom
Sklonište od busenja
BORAVAK U PRIRODI
Prije odlaska u prirodu
Oprema za izlet
Osobna oprema
Odijevanje
Odmaranje na hodnji
Voda na hodnji
Pročišćavanje vode
Procjeđivanje vode
Kako izbjeći žuljeve
Održavanje obuće
Odlazak u spilju
Orijentacija na zemljištu
Topografski zemljovidi
Brzina vjetra
Oblaci
Kakvo će biti vrijeme
Loženje vatre
Goriva
Užad i konopci
Čvorovi
Prva pomoć
Ruksak
Organiziranje kampa
Postavljanje kampa
Disciplina u kampu
Sapun
Životinjski produkti
Gdje postaviti šator
Tipovi šatora
Vreća za spavanje
Nož i sjekira
Bivak u kolibi
Zakloni
Klima i reljef
Planine
Snijeg i ledenjaci
Lavine
Morske obale
Plivanje
Prelazak rijeka
Putovanje sa splavi
Prelazak rijeka
Pomagala za plutanje
Splavi
Spašavanje
Signaliziranje
Signaliziranje helikopteru
Prizemljenje helikoptera
Planinarske oznake i putni znaci
U slučaju izgubljenosti

39
39
42
43
43
44
45
46
46
47
47
47
48
48
49
49
50
50
51
51
52
53
54
54
55
58
59
59
65
79
79
79
80
80
80
81
82
83
83
85
85
86
86
88
88
88
89
90
90
90
92
92
93
93
95
95
96
97

Sva prava ove epublikacije su pridržana. Samo za internu upotrebu.