Dräger maske filteri .pdf

File information


Original filename: Dräger_maske_filteri.pdf
Title: PK_210x280_uk

This PDF 1.4 document has been generated by QuarkXPress(R) 9.1, and has been sent on pdf-archive.com on 29/05/2017 at 12:41, from IP address 31.176.x.x. The current document download page has been viewed 244 times.
File size: 14.9 MB (2 pages).
Privacy: public file


Download original PDF file


Dräger_maske_filteri.pdf (PDF, 14.9 MB)


Share on social networksLink to this file download pageDocument preview


D-1885-2009

D-3075-2011

D-5191-2009

8|

Zaštita organa za disanje.
Sigurnost tokom Vaših dnevnih poslova.

Ako ste kontinuirano izloženi promjenama zagađenog zraka u industriji. Bez obzira da li
je to hemijska ili automobilska industrija, farbanje, rad sa metalom ili drvetom – isti se
zahtjevi primjenjuju za sve njih: Sigurno disanje i pod najtežim uslovima je najvažnije.

Sigurno disanje u opasnih uslovima, bez obzira
da li se radi o plinovima, česticama ili
isparavanjima: sa Dräger X-plore zaštitom polumaskom za zaštitu organa za disanje imate kompletnu selekciju proizvoda i sistemskih rješenja
(maske, filtere i komponenti za različita
područja) – skrojenih za Vašu sigurnost.
PREDNOSTI:

Prilogodljivost kombinacijama sa raznim filterima
Visok stepen udobnosti pri nošenju
n Sigurno i lagano pri korištenju
n Inovativni materijali, uključujući protiv alergijski
DrägerFlex
n
n

Moderan, ergonomski dizajn
Dizajniran od strane velikog broja iskusnih inžinjera širom svijeta kao i povratnim informacijama
od naših kupaca povodom zadovoljstva i prihvatljivosti
n Profesionalna podrška u selekciji pogodne
zaštitne opreme za disanje od strane kompetentnih Dräger uposlenika i specijalnih distributera i
asistiranje pri izbor opasnih tvari iz Dräger baze
podataka na stranici navedenoj ispod.
 See Dräger VOICE beginning on page 148
n
n

n

n

Podrška za korisnike, DrägerServisa i Dräger
online trening platfor mi
(www.draeger.com/WorldAPR)

Održavanje i čišćenje zaštitne opreme za disanje
od strane DrägerServisa.

| 09

Pregled Dräger zaštitne opreme za disanje
Od čega se želite zaštititi?
Čestice

Jednokratna
upotreba

Dräger X-plore® 1310 FFP1
Dräger X-plore® 1710 FFP1
 Strana 10
 Strana 12

Dräger X-plore® 1320 FFP2
Dräger X-plore® 1720 FFP2
 Strana 10
 Strana 12

Višekratna
upotreba

Dräger
X-plore® 2100
 Strana14

Čestice, Plinovi, Pare

Raspirator za
prečišćavanje

Dräger
X-plore® 7300
 Strana 40

Maske za čitavo
lice

Polu-maske

Jedan filter

Twin Filteri

Twin Filter

Jedan filter

Dräger
X-plore® 4300

Dräger
X-plore® 3300

Dräger
X-plore® 5500

Dräger
X-plore® 6000

Dräger
X-plore® 4700

Dräger
X-plore® 3500

 Strana 16

 Strana 18

 Strana 20

 Strana 24

 Strana 26

 Strana 22

Respirator za
prečišćavanje
Dräger X-plore® 1330 FFP3
Dräger X-plore® 1730 FFP3
 Strana 10
 Strana 12

Dräger
X-plore® 7500
 Strana 42

 Komponente za prečišćavanje vazduha strana 44
 Odabir odgovarajućih filtera strana 28

LIGHT RESPIRATORY PROTECTION

RASPIRATORNA ZAŠTITA | PREGLED


Document preview Dräger_maske_filteri.pdf - page 1/2

Document preview Dräger_maske_filteri.pdf - page 2/2

Related documents


dr ger maske filteri
dr ger zastitne naocare
plur 2
plur 7 8
pravilacr
plur 1

Link to this page


Permanent link

Use the permanent link to the download page to share your document on Facebook, Twitter, LinkedIn, or directly with a contact by e-Mail, Messenger, Whatsapp, Line..

Short link

Use the short link to share your document on Twitter or by text message (SMS)

HTML Code

Copy the following HTML code to share your document on a Website or Blog

QR Code

QR Code link to PDF file Dräger_maske_filteri.pdf