Ulaskawienie1 .pdf

File information


Original filename: Ulaskawienie1.pdf
Title: Ulaskawienie
Author: HP

This PDF 1.5 document has been generated by CorelDRAW X5 / Corel PDF Engine Version 15.2.0.686, and has been sent on pdf-archive.com on 04/06/2017 at 13:23, from IP address 46.238.x.x. The current document download page has been viewed 3022 times.
File size: 1.3 MB (1 page).
Privacy: public file


Download original PDF file


Ulaskawienie1.pdf (PDF, 1.3 MB)


Share on social networksLink to this file download pageDocument preview


……………………………………
(miejscowość i data)

……………………………
(imię i nazwisko)

……………………………
(adres)

……………………………
(PESEL)

……………………………
(seria i nr dowodu)

Szanowny Pan
Andrzej Duda
Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej

PROŚBA O UŁASKAWIENIE IN BLANCO

Szanowny Panie Prezydencie, zwracam się z uprzejmą prośbą o skorzystanie z przysługującego
Panu prawa łaski i ułaskawienie mnie niżej podpisanego jeszcze przed popełnieniem przestępstwa
umyślnego. Proszę o wyręczenia Sądu z odpowiedzialności przy podejmowaniu tak trudnej decyzji
podczas przyszłego prawdopodobnego mojego skazania za przestępstwo .

UZASADNIENIE
Swoją prośbę uzasadniam tym że nie jestem wcale gorszym Polakiem jak Pan Kamiński który
został ułaskawiony w tym samym trybie. Zwracam uwagę również na Art..32 Konstytucji Polski
który to mówi że nikt nie może być dyskryminowany w życiu politycznym , społecznym ,
gospodarczym . Dlatego też wnoszę o przyspieszony tryb mojego ułaskawienia które może się
odbyć również w godzinach nocnych na co jako obywatel jestem gotowy.

...............................................
(podpis przyszłego ułaskawionego)

PROŚBA O UŁASKAWIENIE - WZÓR


Document preview Ulaskawienie1.pdf - page 1/1


Related documents


ulaskawienie1
pismo stojaki rowerowe kopia
piek o na ziemi pawe kaleta
opo
sekcja duszy 1 2
pismo do przychodni o wiadczenia o odmowie 1 ostatnie

Link to this page


Permanent link

Use the permanent link to the download page to share your document on Facebook, Twitter, LinkedIn, or directly with a contact by e-Mail, Messenger, Whatsapp, Line..

Short link

Use the short link to share your document on Twitter or by text message (SMS)

HTML Code

Copy the following HTML code to share your document on a Website or Blog

QR Code

QR Code link to PDF file Ulaskawienie1.pdf