Ders01.pdf


Preview of PDF document ders01.pdf

Page 1 23438

Text preview


Dersin Hedefi


VeriTabanı Yönetim Sistemleri (VTYS)
– Yazılımlarıkullanabilmek için temel bilgiler

Veritabanı tasarımı
– İlişkisel

Model, Varlık-İlişki Diyagramları, UML,

XML


Veritabanı programlama
– SQL,Xpath, Xquery, JDBC, ADO.Net, Linq

Gelişmiş veritabanı İşlemleri
– Transactions,

Views, OLAP, NoSQL