Ders03 .pdf

File information


Original filename: Ders03.pdf

This PDF 1.4 document has been generated by Impress / LibreOffice 4.1, and has been sent on pdf-archive.com on 06/06/2017 at 08:27, from IP address 193.255.x.x. The current document download page has been viewed 403 times.
File size: 327 KB (38 pages).
Privacy: public file


Download original PDF file


Ders03.pdf (PDF, 327 KB)


Share on social networksLink to this file download pageDocument preview


BMB202. Veritabanı Yönetimi
Ders 3.
Varlık-İlişki Çizelgelerinin İlişkisel
Veri Tabanına Dönüştürülmesi (Tablolar, UML)

Erdinç Uzun
NKÜ Çorlu Mühendislik Fakültesi
Bilgisayar Mühendisliği Bölümü

Dersin Planı


E-R Çizelgesi >> İlişki Şeması (Tablolar)UML Sınıf Diyagramları

E-R Çizelgesi >> İlişki Şeması veya UML
Diyagram


Varlık-ilişki modeli kullanılarak veri modelleme
yapıldıktan sonra, eğer veri tabanını
gerçekleştirmek için ilişkisel bir VTYS
kullanılacaksa, oluşturulan varlık-ilişki çizelgesinin
tablolara (ilişki şemalarına) veya UML (Unified
Modeling Language) sınıf diyagrama
dönüştürülmesi gerekir.
İlişki şemaları, VTYS yazılımları üzerinde
yapılabilmektedir.
UML ise nesneye yönelik programlama ile gelişmiş
bir gösterim şeklidir ve programlama dili tarafında
genelde tercih edilir. Birçok diyagram türü vardır.

E-R >> İlişki Şeması
Varlık-ilişki modelindeki
her varlık kümesi için
ilişkisel modelde bir
tablo oluşturulur.
İlişkinin nitelikleri
olarak da varlık
kümesinin nitelikleri
kullanılır.


Öğrenci (Öğrenci No,
Adı Soyadı, Ortalaması,
Doğum Tarihi)

Öğrenci No

Adı Soyadı

Öğrenci

Ortalaması

Doğum Tarihi

Öğrenci
Öğrenci No (PK)
Adı Soyadı
Ortalaması
Doğum Tarihi

Primary Key (PK) Birincil Anahtar
Birincil anahtar hakkında
bilgi verilmişti.
E-R diyagramda altı çizili
gösterim varken tablo
gösteriminde PK kelimesi
kullanılabilir. Bu kullanım
VTYS yazılımına göre
değişiklikler gösterebilir.


LibreOffice, MS Office
Access, MS SQL Server,
MYSQL Workbench:
Anahtar resmi(Tasarımda, Türkçe karakter
kullanmamanız tavsiye
edilir.)

Ders
Öğrenci No (PK)
Adı Soyadı
Ortalaması
Doğum Tarihi

Birden-bire (1-1) ilişki tablo şeklinde gösterimi


Bir öğrencinin bir velisi olur.


Aile bölümü için ek tablo mu?Veli hangi öğrencinin?Tek tabloda yapılabilir mi?

Öğrenci No

Adı Soyadı

Öğrenci

1

Adı Soyadı

Aile

1

Veli

1-1


Veri tablosu üzerinden düşünme
Öğrenci
Öğrenci No Adı Soyadı

Veli
Adı Soyadı

11

Metin

Ayşe

10

Ali

Fatma

7

Feyyaz

Zübeyde

Sizce bu çözüm Doğru mu?

1-1
1

2

3Sizce üç şekil arasında fark var mıdır?
Hangisini seçersiniz?

2-3 arasında fark nedir?


Ne zaman ayıracağız?

1-1

Öğrenci

Veli

Öğrenci No Adı Soyadı

Adı Soyadı

11

Metin

Ayşe

10

Ali

Fatma

7

Feyyaz

Zübeyde

Öğrenci
Öğrenci No Adı Soyadı
11

Metin

10
7

Veli
1

1

Öğrenci No

Adı Soyadı

10

Ayşe

Ali

7

Fatma

Feyyaz

11

Zübeyde


Related documents


ders03
e views genel
finansal tablolar analizi nite 1 2 3 4
secim doland r c l k
evs se m sonu
24253467328mustafa zt rk

Link to this page


Permanent link

Use the permanent link to the download page to share your document on Facebook, Twitter, LinkedIn, or directly with a contact by e-Mail, Messenger, Whatsapp, Line..

Short link

Use the short link to share your document on Twitter or by text message (SMS)

HTML Code

Copy the following HTML code to share your document on a Website or Blog

QR Code

QR Code link to PDF file Ders03.pdf