Ders05 .pdf

File information


Original filename: Ders05.pdf
Title: BMB202. Veritabanı Yönetimi
Author: Erdinc Uzun

This PDF 1.5 document has been generated by Microsoft® PowerPoint® 2013, and has been sent on pdf-archive.com on 06/06/2017 at 08:27, from IP address 193.255.x.x. The current document download page has been viewed 500 times.
File size: 819 KB (48 pages).
Privacy: public file


Download original PDF file


Ders05.pdf (PDF, 819 KB)


Share on social networksLink to this file download pageDocument preview


BMB202. Veritabanı Yönetimi
Ders 5.
İlişkisel Cebir ve SQL

Erdinç Uzun
NKÜ Çorlu Mühendislik Fakültesi
Bilgisayar Mühendisliği Bölümü

Dersin Planı


İlişkisel CebirSQL’e Giriş

İlişkisel Cebir (Relational Algebra)
İlişkisel cebir, bir ilişkisel sorgulama dilidir.
●Bir veya iki ilişkiyi girdi olarak alıp sonuç olarak yeni bir
ilişki üreten bir dizi işlemden oluşur.
●Örneğin, belirli kayıtların seçilmesi, belirli sütunların
sorgulama sonucunda elde edilmesi gibi daha birçok
işlem ilişkisel cebir ifadeleri kullanılarak kolayca ortaya
konabilmektedir.
●İlişkisel cebir bir veritabanı sorgulama dilidir.
●Ancak bu sorgulamalar sadece biçimsel olarak yapılır.
İlişkisel Cebrin sorgulama dili için bir yorumlayıcı ya da
bir derleyici yoktur.
●İlişkisel cebir ifadeleri daha sonraki aşamada bir sorgu
dili ile (örneğin SQL) komutlara dönüştürülmektedir.


İlişkisel Cebir
İlişkisel cebrin temel işlemleri:

• Kayıtlar arasında seçim,
• Sütunların seçimi,
• Kartezyen çarpım,
• Birleştirme işlemi,
• Kesişme işlemi,
• Fark,
• Doğal birleştirme,

• Bölme işlemi

Seçme İşlemi
Belirli bir ilişkiden bazı kayıtların seçilerek ortaya
konulması işlemidir.


işareti ile gösterilmektedir. Seçme işlemi şu
şeklide tanımlanmaktadır.


Seçim işleminde karşılaştırma işleçleri olan =, >, <,
≠, ≤, ≥ ifadeleri de kullanılmaktadır. Ayrıca mantıksal
operatörler olan “ve” için ^, “veya” için v işaretleri de
kullanılmaktadır.


Seçme Örneği 1
İlçesi “Beşiktaş” olan Müşteriler
MÜŞTERİ

Seçme Örneği 2
MÜŞTERİ tablosunu yeniden göz önüne alalım. İlçesi "Beşiktaş"
ve bakiye miktarı 100'den büyük olan müşterileri seçmek istiyoruz.


Projeksiyon / Atma İşlemi
Belirli bir ilişkiden sadece bazı sütunları atmak için
yapılan bir işlemdir.


Bu işlem
sembolü ile gösterilmektedir. Atma
işlemi aşağıdaki şekilde tanımlanmaktadır


Atma Örneği


Müşteri Adı ve Şehrini görüntüleyen işlem.


Related documents


ders05
mesele makalesi
secim doland r c l k
baudrillard n sim lasyon teorisinin temel kavramlar
giris
sinif10 unlocked

Link to this page


Permanent link

Use the permanent link to the download page to share your document on Facebook, Twitter, LinkedIn, or directly with a contact by e-Mail, Messenger, Whatsapp, Line..

Short link

Use the short link to share your document on Twitter or by text message (SMS)

HTML Code

Copy the following HTML code to share your document on a Website or Blog

QR Code

QR Code link to PDF file Ders05.pdf