Ders07.pdf


Preview of PDF document ders07.pdf

Page 1 2 34566

Text preview


MySQL


MySQL


çoklu iş parçacıklı (multi-threaded)çok kullanıcılı (multi-user)hızlı ve sağlam (robust)

bir veritabanı yönetim sistemidir.