Ders10.pdf


Preview of PDF document ders10.pdf

Page 1 23444

Text preview


Dersin Amacı


Veritabanı uygulaması geliştirirken dikkat
edilmesi gereken hususlar örnekler üzerinden
anlatılacaktır.
Uygulamada gelişmiş bir telefon rehberi
uygulaması geliştirilecektir.
MySQL veritabanı kullanılacaktır.