KPSS2018 22TASLAK .pdf

File information


Original filename: KPSS2018-22TASLAK.pdf

This PDF 1.4 document has been generated by ÿþpdftk 1.44 - www.pdftk.com(Infix Pro) / itext-paulo-155 (itextpdf.sf.net-lowagie.com), and has been sent on pdf-archive.com on 07/06/2017 at 23:37, from IP address 81.213.x.x. The current document download page has been viewed 349 times.
File size: 72.4 MB (761 pages).
Privacy: public file


Download original PDF file


KPSS2018-22TASLAK.pdf (PDF, 72.4 MB)


Share on social networksLink to this file download pageDocument preview


T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi

KAMU PERSONEL SEÇME SINAVI
2018 - 2022
GENEL YETENEK - GENEL KÜLTÜR
PEGEM YAYINLARI ARACILIĞI İLE HAZIRLANAN
TASLAK SORULAR (No: NR18228811)

Bu testlerin her hakkı saklıdır. Hangi amaçla olursa olsun, testlerin tamamının veya bir kısmının Merkezimizin yazılı izni olmadan kopya edilmesi,
fotoğrafının çekilmesi, herhangi bir yolla çoğaltılması, yayımlanması ya da kullanılması yasaktır. Bu yasağa uymayanlar gerekli cezai sorumluluğu ve
testlerin hazırlanmasındaki mali külfeti peşinen kabullenmiş sayılır.


Related documents


kpss2018 22taslak
2016 kpss genel yetenek genel kultur matematik oz mler
ygs 2016
sa k seo lu hekimsorumluluk kuzan pol e
prim iadeli ozel sartlar
evs d lek e

Link to this page


Permanent link

Use the permanent link to the download page to share your document on Facebook, Twitter, LinkedIn, or directly with a contact by e-Mail, Messenger, Whatsapp, Line..

Short link

Use the short link to share your document on Twitter or by text message (SMS)

HTML Code

Copy the following HTML code to share your document on a Website or Blog

QR Code

QR Code link to PDF file KPSS2018-22TASLAK.pdf