Skrypt LSPD .pdf

File information


Original filename: Skrypt LSPD.pdf
Author: Piotr Rek

This PDF 1.5 document has been generated by Microsoft® Office Word 2007, and has been sent on pdf-archive.com on 11/06/2017 at 00:53, from IP address 94.254.x.x. The current document download page has been viewed 533 times.
File size: 1 KB (11 pages).
Privacy: public file


Download original PDF file


Skrypt LSPD.pdf (PDF, 1 KB)


Share on social networksLink to this file download pageDocument preview


Wstęp
Od razu mówię, że mam bujną wyobraźnię i wiem, że nie wszystko jest możliwie do zrobienia. Jestem
tego świadom i będę wdzięczny za nawet 50% tego co tu napisałem. W razie pytao zapraszam na
pw/discord. Propozycje zawierają:Zgłoszenia 911
Radiokomunikacja
MDT

Mandaty
Inne małe gówna

ZGŁOSZENIA 911
Ogólnie od 1410 jest stare i nieco zjebane 911, polegające na tym, że ludzie mają po prostu wpisad co
chcą i pojawia się takie coś na czacie:
911: Biją mnie
911: wypadek na skrzyżowaniu
Podczas dzwonienia na 911 pojawiają się trzy opcje w GUI czy jak tam to się nazywa:
911, z kim chcesz się połączyd?
Police Department [zgłoszenie pojawi się tylko dla LSPD+
Fire Department/EMS *zgłoszenie pojawi się na LSFD i EMS, Szpitala, Schroniska dla zwierząt,
cokolwiek tam będzie+
Police & Fire *zgłoszenie pojawi się u wszystkich+

Jakiej pomocy potrzebujesz?
[Tutaj jest możliwość wpisania tego co się chce]
Gdzie się znajdujesz?
[Tutaj jest możliwość wpisania tego co się chce]
Pomoc jest już w drodze. Zostao tam gdzie jesteś.
Po tym pojawia się zgłoszenie na czacie osób, które mają /duty oraz w MDT:
911 EMERGENCY CALL
Numer: *tutaj numer dzwoniącego+
Treśd: *treśd zgłoszenia+
Lokalizacja: *treśd tego co powiedziano+
Fajnie by było jakby zgłoszenia z 911 kasowały się po 24h od pojawienia się, oraz aby była możliwośd
zrobienia w MDT odznaczenia zgłoszenia jako *PODJĘTE+ (gdy jakaś jednostka je weźmie) oraz
*ROZWIĄZANE+ (gdy jednostka zakooczy tam działad).

RADIOKOMUNIKACJA
Dośd fajnym rozwiązaniem wydaje się w koocu zrobienie łączności radiowej dla każdego. Dodad trzy
przedmioty:
Radiotelefon (do użytku przenośnego)
Radiostacja klasy A (do użytku w samochodach organizacji publicznych)
Radiostacja klasy B (do użytku w samochodach cywilnych)

Częstotliwości radiowe
Każdy radiotelefon/radiostacja możliwa nasłuch na częstotliwościach radiowych. Proponowałbym
nadanie organizacjom publicznym (LSPD i LSFD) przydzielonych na stałe częstotliwości, do których
aby mied dostęp trzeba byd w organizacji.
Propozycja
Los Santos Police Department
Ch. 01 - dyspozytor (tutaj jest istotne)
Ch. 02
Ch. 03
Ch. 04
Ch. 05

Ch. 06
Ch. 07
Ch. 08
Ch. 09
Ch. 10

Los Santos Fire Department


Ch. 11 - dyspozytor (tutaj jest istotne)
Ch. 12
Ch.13
Ch. 14
Ch. 15

Kanały łączone (dostęp jednocześnie dla LSPD i LSFD)


Ch. 16

Nie jestem grafikiem ale takie schematyczne GUI
Gdzie:
Klikając strzałką w górę i w dół można zmieniad kanały w
zakresie od 01 do 10 (LSPD) + 16.
Na klawiaturze numerycznej można wcisnąd dowolny
przycisk tak aby powstał numer kanału np.


Wciskając 0 i 4 przejdziemy na kanał 04.

Jeżeli wpiszemy kanał do którego nie mamy dostępu lub nie

istnieje to w polu obok napisu KNAŁ pojawi się napis ERROR na 3 sekundy i domyślnie przejdzie na
kanał 01 (LSPD) lub 11 (LSFD).
Przycisk DW (Dual Watch) pozwala na jednoczesny nasłuch częstotliwości dyspozytora (01 lub 10) i
tej na której znajdujemy się obecnie (tej wpisanej w pole KANAŁ). Przykład dla LSPD:
Ustawiamy kanał 08 i klikamy DW, na czacie pokazują nam się rozmowy na obu czatach (01 i 08) w
taki sposób (w różnej kolorystyce):
[Ch. 01] Sergeant Patton: Elo mordy, bójka pod kościołem.
[Ch. 08] Police Officer II Morgan: Jedziesz na dziwki?
Jeżeli mając włączony DW napiszemy coś na czacie radiowym np. za pomocą /r to wiadomośd pojawi
się na czacie kanału, który jest ustawiony w polu KANAŁ.
Przycisk PWR - włączenie/wyłączenie radiotelefonu
Jednocześnie mając włączony radiotelefon w lewym górnym rogu (lub gdziekolwiek) pojawia nam się
taki mały paseczek:
Radiotelefon: Ch. *nr kanału+ Dual Watch: [ON/OFF]
Przykład bez ustawionego DW:
Radiotelefon: Ch. 05 Dual Watch: OFF

Radiostacje
Radiostacja jako przedmiot mogłaby byd montowana w każdym aucie i rozmowy, które są na niej
prowadzone są widziane przez wszystkie osoby w aucie. Podzieliłem je na dwie klasy:
Klasa A (Służb Publicznych)

Wszyscy w pojeździe ją widzą, używad jej może każda osoba z organizacji publicznej.
Komenda: /rv
Radiostacja nasłuchuje tylko kanał dyspozytora 01 (LSPD) i 11 (LSFD)
Czat prowadzony na radiostacji wyglądałby tak samo jak przy radiotelefonie. Przy czym,
osoby siedzące w aucie widziałyby to tak: Radiostacja: *TREŚĆ+

Wygląd w GUI

Oczywiście /d do kontaktu między wszystkimi frakcjami zostaje bez zmian.
Klasa B (dla cywili)Wszyscy w pojeździe ją widzą, używad ją może tylko kierowca
Komenda /rv
Kanał 17 dostępny jest dla każdego posiadacza radia za darmo
Pozostałe kanały są niedostępne, przy wpisaniu 01 do 16 pojawia się napis ERROR i ustawia
domyślnie kanał 17.
Kanały 17+ można wykupid w urzędzie miasta czy gdzieś, gdzie ustawia się dla nich hasło 5
cyfrowe.
Wygląd czatu: Radiostacja Ch. [numer kanalu+: *Treśd+ przykład Radiostacja Ch. 17: Mobilki
siema

Wygląd radiostacji w GUI:
W pole dostęp wpisuje się hasło numeryczne 5-cyfrowe, przy wpisaniu błędnego hasła
pojawia się napis ERROR.
Do kanału 17 nie potrzeba hasła.

Mobile Data Terminal
Komputer dostępny jest dla każdego członka organizacji w:
każdym radiowozie
każdym budynku grupy LSPD
Jako przedmiot montowany do pojazdu innego niż radiowóz

Uruchamianie:
/mdt
Zakładki:
kartoteka
pojazdy
SSN System
poszukiwane pojazdy
poszukiwane osoby
ogłoszenia
zgłoszenia

Zakładka KARTOTEKA
Opcje:
Przeglądaj rekordy
Wyszukaj rekord
Dodaj nowy rekord

Opcja PRZEGLĄDAJ REKORDY
Pokazują się wszystkie rekordy w bazie danych od najnowszego do najstarszego. Najlepiej
przedstawiając podstawowe dane:


*Imię+ *Nazwisko+ *SSN+ *Ilośd wpisów, jeśli istnieją+

Przykład


Janusz Ledóchowski 21821912 *12]

Po zaznaczeniu rekordu i kliknięciu przycisku POKAŻ REKORD otwiera nam się cała kartoteka plus
wpisy.
Opcja WYSZUKAJ REKORD:
Możliwośd wyszukania danej osoby w kartotece po wpisaniu jednej z poniższych danych:

Imię
Nazwisko
Social Security Number (domyślnie uid postaci)

Jeżeli rekord nie istnieje to pojawi się napis:
BRAK REKORDU
Jeśli rekord istnieje pojawi się kartoteka danej osoby z opcjami:
dodaj wpis
edytuj rekord
usuo rekord (tylko dla lidera opcja lub osoby z uprawnieniami lidera)

Kliknięcie w "dodaj wpis" powoduje dodanie do kartoteki nowego wpisu, oznacza to, że osoba została
za coś zatrzymana. Pojawiają się wtedy parametry do wpisania:


Data: dd/mm/rrrr
Miejsce:
Przestępstwo:
Opis:
Funkcjonariusz wystawiający (lecą z automatu dane osoby wystawiającej wpis)

Opcja DODAJ NOWY REKORD
Pozwala na stworzenie nam kartoteki. Przy tworzeniu wpisuje się dane:

Imię:
Nazwisko:
Social Security Number:
Data urodzenia:
Miejsce urodzenia:
Adres zamieszkania:
Wzrost:
Numer kontaktowy:
Znaki szczególne:
Powiązanie z org. przestępczymi: *TAK/NIE+
Powód stworzenia kartoteki:
Z automatu leci imię i nazwisko osoby, która ją tworzy.

Zakładka Pojazdy
Opcje:
Wyszukaj po rejestracji
Wyszukaj po numerze VIN (uid pojazdu)
Wyszukaj po właścicielu

Opcja wyszukaj po rejestracji
Po wpisaniu rejestracji (jeśli ma) pojazdu pojawiają nam się dane:
WŁAŚCICIEL
Imię i nazwisko:
Social Security Number (uid postaci):
INFORMACJE O POJEŹDZIE
Model:
Numer VIN:
Poszukiwany: [TAK - jeśli jest rekord na numer VIN/rejestracyjny / NIE]
Opcja wyszukaj po numerze VIN (uid pojazdu)
Działa tak samo jak przy wyszukiwaniu numerem rejestracyjnym - daje te same informacje.
Opcja wyszukaj po właścicielu
Wpisując SSN postaci (uid) pojawiają nam się wszystkie pojazdy jakie posiada dana osoba w tak
sposób:
[Model] [ VIN] [Nr rejestracyjny]
Po zaznaczeniu danego pojazdu można wejśd w jego pełne informacje takie jak przy sprawdzaniu
numerem VIN czy numerem rejestracyjnym.

Zakładka SSN System
Pozwala na wyszukaniu danej osoby po wpisaniu jej uid (numerze SSN). Pojawia nam się wtedy
informacja:


Imię
Nazwisko
Data urodzenia
Poszukiwany [TAK/NIE]
Kartoteka [TAK/NIE]

Zakładka Poszukiwane Pojazdy
Opcje:
Lista poszukiwanych
Wyszukaj
Dodaj wpis

Opcja lista poszukiwanych
Pokazana jest w formie linijkowej, począwszy od najnowszego aktualnego pojazdu:
[Data dodania] [Model] [Kolor] *nr rejestracyjny+ *vin+ *powód+ *imię i nazwisko funkcjonariusza
dodającego+
Po zaznaczeniu rekordu można wybrad:Zatrzymany (wtedy znika całkowicie)
Usuo (opcja dla lidera)

Opcja wyszukaj
Dodaje możliwośd sprawdzenia czy dany pojazd jest poszukiwany po wpisaniu jednego z poniższych:nr VIN
nr rejestracyjny

opcja Dodaj wpis
Pozwala na dodanie nowego pojazdu poszukiwanego za pomocą danych:
Model
Kolor
Nr rejestracyjny
Powód
Zagrożenie: *NISKIE/ŚREDNIE/WYSOKIE/BARDZO WYSOKIE+
Ostatnio widziany:
UwagiZ automatu dane funkcjonariusza dodającego wpis

Zakładka Poszukiwane osoby
Opcje
lista poszukiwanych
wyszukaj poszukiwanego
dodaj wpis

Opcje dodaj wpis i lista poszukiwanych działają podobnie jak przy aucie więc nie opisuję ich
dokładnie. Przy tworzeniu wpisu podaje się:

Imię
Nazwisko
Social Security Number (uid)
Powód:
Ostatnio widziany:
Zagrożenie: *NISKIE/ŚREDNIE/WYSOKIE/BARDZO WYSOKIE+
Uwagi:
Z automatu dane funkcjonariusza dodającego wpis

Zakładka Ogłoszenia
Opcje:Dodaj ogłoszenie (lider, osoba z funkcją lidera)
Lista ogłoszeo

Opcja dodaj ogłoszenie
Pozwala na dodanie ogłoszenia: *TREŚD+
Opcja lista ogłoszeo
Pokazuje wszystkie ogłoszenia:
*Data+ *Treśd+ *Wystawiający ogłoszenie]

Zakładka zgłoszenia
Opisałem to przy numerze alarmowym 911. Jeżeli jest nowe zgłoszenie i jest ono nieodebrane przez
nikogo to pojawia się wykrzyknik przy tej "zakładce" lub zakładka miga, nie wiem mi to wszystko
jedno, byle było widoczne, że coś jest.


Related documents


skrypt lspd
start
karta zg oszenia uczestnictwa
clio f 2 limited 1 2 16v 75 f 2 1
booking
instrukcja podlaczenia systemu ks aow do zsmopl

Link to this page


Permanent link

Use the permanent link to the download page to share your document on Facebook, Twitter, LinkedIn, or directly with a contact by e-Mail, Messenger, Whatsapp, Line..

Short link

Use the short link to share your document on Twitter or by text message (SMS)

HTML Code

Copy the following HTML code to share your document on a Website or Blog

QR Code

QR Code link to PDF file Skrypt LSPD.pdf