Współpraca międzynarodowa .pdf

File information


Original filename: Współpraca międzynarodowa.pdf
Title: Współpraca międzynarodowa
Author: Wiktor Jasiński

This PDF 1.5 document has been generated by Microsoft® PowerPoint® 2010, and has been sent on pdf-archive.com on 12/06/2017 at 22:28, from IP address 78.10.x.x. The current document download page has been viewed 234 times.
File size: 1.1 MB (28 pages).
Privacy: public file


Download original PDF file


Współpraca międzynarodowa.pdf (PDF, 1.1 MB)


Share on social networksLink to this file download pageDocument preview


Współpraca
międzynarodowa

WSPÓŁPRACA POLSKI Z
ZAGRANICĄ

Współpraca
międzynarodowa

Handel
zagraniczny

Ruch turystyczny

Wymiana dóbr
kultury i osiągnięć
naukowych

Zakres współpracy

Przepływ
informacji

Jedna z najstarszych form współpracy międzynarodowej
Polega na wymianie towarów i usług między krajami
Obejmuje:
• Eksport – sprzedaż za granicę
• Reeksport – sprzedaż towarów pochodzących z importu
• Import – zakup za granicą

Handel zagraniczny

• Zestawienie wartości importu i eksportu
Eksport > Import

Saldo dodatnie

Import > Eksport

Saldo ujemne (deficyt w
handlu zagranicznym)

• Najwięksi eksporterzy: Chiny, USA, Niemcy
• Najwięksi importerzy: USA, Chiny, Niemcy

Bilans handlowy państwa

• Wymiana towarów i usług celem osiągnięcia jak
najmniejszych kosztów produkcji, aby produkty były jak
najtańsze
• Wzrost przychodów przedsiębiorstw wskutek otworzenia
się na rynek międzynarodowy i zwiększenie sprzedaży
• Wzrost budżetu państwa przez zwiększone obroty firm
• Zwiększenie asortymentu towarów i usług w kraju
• Wzrost nacisku na funkcjonalność i niskie ceny
• Rozwój prac naukowo-badawczych dzięki potrzebie
podnoszenia konkurencyjności

Korzyści handlu zagranicznego

Ograniczenie importu i pobudzenie eksportu przez państwo
mające na celu ochronę rynku krajowego. Narzędzia:
• Cła
• Kontyngenty
• Embarga
• Inne bariery utrudniające import

Protekcjonalizm państwowy

• Przed zmianami z początku lat 90’ Polska utrzymywała
stosunki handlowe głównie z innymi krajami bloku
wschodniego
• W 2012 Polska prowadziła wymianę handlową już z
ok.140 państwami

Z kim handluje Polska?

• Duży udział w eksporcie mają towary nisko
przetworzone, co przynosi niewielkie zyski
• Największe zyski uzyskujemy sprzedając wysoko
przetworzone wyroby, jak samochody osobowe, silniki
spalinowe i ich części oraz sprzęt RTV (nowoczesne
telewizory) i AGD. Udział tych wyrobów w eksporcie w
2013 r. wyniósł ok. 38%.
• Hitem eksportowym Polski są jachty, w ich produkcji
ustępujemy jedynie USA

Czym handluje Polska?


Related documents


analiza bas 2012 69 1
wsp praca mi dzynarodowa
a993398c4fc21e00055479b3e9f2eb95
raport autodna wauzzz8v5fa073463
brd
185221819

Link to this page


Permanent link

Use the permanent link to the download page to share your document on Facebook, Twitter, LinkedIn, or directly with a contact by e-Mail, Messenger, Whatsapp, Line..

Short link

Use the short link to share your document on Twitter or by text message (SMS)

HTML Code

Copy the following HTML code to share your document on a Website or Blog

QR Code

QR Code link to PDF file Współpraca międzynarodowa.pdf