PDF Archive

Easily share your PDF documents with your contacts, on the Web and Social Networks.

Share a file Manage my documents Convert Recover PDF Search Help ContactPotwierdzenie wykonania przelewu .pdf


Original filename: Potwierdzenie wykonania przelewu.pdf

This PDF 1.3 document has been generated by / Ibex PDF Creator 3.8.7/2431 [.NET 1.1]/R, and has been sent on pdf-archive.com on 13/06/2017 at 12:48, from IP address 185.25.x.x. The current document download page has been viewed 564 times.
File size: 134 KB (1 page).
Privacy: public file
Download original PDF file

Document preview


POTWIERDZENIE WYKONANIA PRZELEWU - DUPLIKAT

mBank S.A.
Bankowość Detaliczna
90-959 Łódź 2, Skrytka Pocztowa 2108

Informacje o transakcji
Nr Rachunku:
Nazwa Banku:
Nadawca:

Winien (Nadawca)
66 1140 2004 0000 3402 7679 8470
mBank Oddział Bankowości Detalicznej
RADOSŁAW MACEWICZ
UL.OFIAR KATYNIA 6B M.55
37-700 PRZEMYŚL

Nr Rachunku:
Nazwa Banku:
Odbiorca:

Ma (Odbiorca)
50 1050 1764 1000 0090 3060 3998
ING Bank Śląski S.A.
OPEN MAKERS LTD
UNIT 4E, ENTERPRISE COURT, FARFIELD
ROTHERHAM S63 5DB

Tytuł operacji:
Rodzaj operacji:
Nr referencyjny operacji:

EGZOTICO 266464
PRZELEW ZEWNĘTRZNY WYCHODZĄCY
76798470-000000025

Data operacji:
Data księgowania:
Kwota przelewu:

2017-06-12
2017-06-12
8,40 PLN

Data wystawienia dokumentu: 2017-06-13
Wygenerowane elektronicznie potwierdzenie przelewu. Dokument sporządzony na podstawie art. 7 Ustawy Prawo
Bankowe (Dz.U.Nr 140 z 1997 roku, poz.939 z późniejszymi zmianami). Nie wymaga podpisu ani stempla.

mBank S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Senatorskiej 18, wpisany do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego
Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP: 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość wg stanu
na dzień 01.01.2016 r. wynosi 168.955.696 złotych.


Document preview Potwierdzenie wykonania przelewu.pdf - page 1/1

Related documents


potwierdzenie wykonania przelewu
potwierdzenie wykonania przelewu 1 1
potwierdzenie wykonania przelewu
66672177 684
75441540 1
68621939 959


Related keywords