Szamelmelet (PDF)
File information


Title: sze.dvi

This PDF 1.4 document has been generated by dvips 5.76 Copyright 1997 Radical Eye Software (www.radicaleye.com) / Acrobat Distiller 8.1.0 (Windows), and has been sent on pdf-archive.com on 17/06/2017 at 14:08, from IP address 188.143.x.x. The current document download page has been viewed 476 times.
File size: 1.27 MB (95 pages).
Privacy: public file
File preview


Gábos Adél–Halmos Mária

SZMELMLET

Műszaki Könyvkiadó, Budapest

E tankönyv használatát az Oktatási Minisztérium
a T511.835-H/1999. számon engedélyezte.

A könyv a Soros Alapítvány támogatásában részesülő
Matematika-módszertani Kutatócsoport közreműködésével készült.

A rajzokat készítette: Halmos Mária

c Gábos Adél, Halmos Mária, Pósa Lajos 1990, 2000

c Műszaki Könyvkiadó, 2000


Az 1990-ben azonos címen megjelent könyv Pósa Lajos Kombinatorika, számelmélet
című kéziratának felhasználásával javított 2. kiadása.

ISBN 963 16 2662 8
Azonosító szám: MK 0901102
Kiadja a Műszaki Könyvkiadó
Felelős kiadó: Bérczi Sándor ügyvezető igazgató
Felelős szerkesztő: Halmos Mária
Műszaki vezető: Abonyi Ferenc
Borítóterv: Biró Mária
Műszaki szerkesztő: Ihász Viktória
A könyv terjedelme: 8,58 (A/5) ív
E-mail: vevoszolg@muszakikiado.hu
Honlap: www.muszakikiado.hu
Készült a Dabas Jegyzet Nyomdában
Felelős vezető: Marosi György ügyvezető igazgató

Nhny sz a knyvsorozatrl
A Matematika-módszertani Kutatócsoport középiskolai matematikatankönyv-sorozata, melynek ez a könyv is része, egy 1973-tól mintegy másfél évtizeden
keresztül folyt tanítási kísérlet eredménye.
Ezúton mondunk köszönetet azoknak a tanároknak, akik részt vettek a kísérletben és minden munkatársunknak, akik értékes tapasztalataikkal, beszámolóikkal, megjegyzéseikkel nagyon sokat csiszoltak, javítottak az anyagokon.
Köszönetet mondunk Surányi Jánosnak, aki két évtizedig vezette a kutatócsoport sok nehézséggel terhes munkáját, figyelemmel kísérte, összefogta és
kézben tartotta a tanítási kísérletet, nagy szakmai tudásával és emberségével
segítette az iskolákban folyó munkát, a tanárok számára komoly támaszt jelentve; vállalta a kísérleti anyagok elkészítésének folyamatos szakmai irányítását,
beleértve az anyagokhoz készített részletes bírálatait, amelyek alapján az évek
folyamán sok jelentős javításra került sor.
Köszönettel tartozunk Gádor Endrénének, aki a kísérletező tanárok munkáját
segítette, és akinek a kísérleti anyagok javításában is sok része volt, és Genzwein
Ferencnek, aki a 80-as években nagy segítséget nyújtott ahhoz, hogy a kísérleti
munkákat folytathassa a kutatócsoport.
Nagy szeretettel gondolunk Gábos Ildikóra, aki már sajnos nincs közöttünk,
és aki nagy tanári tapasztalatával, a kísérletben való lelkes és áldozatkész részvételével, tanári útmutatók készítésével nagyon jelentős részt vállalt könyvsorozatunk kialakításában.
Hálával tartozunk Péter Rózsának, aki élete utolsó éveiben – már nagyon
betegen is – igen sokat segített a könyvek elkészítésében; Rényi Alfrédnak, aki
annak idején a Matematika-módszertani Kutatócsoportot a Matematikai Kutató
Intézetben létrehozta, és aki nagyon hatékonyan támogatta a tanulók önállóságára, kezdeményezéseire, tapasztalataira, felfedezéseire építő matematikatanítást.
Köszönettel tartozunk Kékes Máriának, aki a Műszaki Kiadó részéről sokat tett azért, hogy ez a könyvsorozat minél tökéletesebben juthasson el az iskolákba.
Könyveink szedését D. E. Knuth amerikai matematikus TEX matematikai
kiadványszerkesztő programjával készítjük. Bori Tamásnak, Fried Katalinnak
és Juhász Lehelnek köszönjük, hogy ennek a lenyűgözően matematikuslelkületű
programnak különböző fortélyait megismertették velünk.
Halmos Mária
a könyvsorozat alkotó szerkesztője

5

!

A knyvben hasznlt jelek magyarzata
A

jellel azt jelöljük, hogy a könyvben kihagyott üres helyre írhatsz.

jelzi, hogy a fejezet végén a feladat megoldásához kulcsot adunk.
a nehezebb feladatokat jelöli.

6

Sokfle feladat szmokrl
Osztlyozzuk a pozitv egsz szmokat oszthatsg szerint!
Az els hsz pozitv egsz
szmot osztlyoztuk ezen a
raj zon.

A szürkével színezett részbe
egyetlen szám sem került. Ez
érthető is, mert nincs olyan
szám, amely 9-cel osztható,
de 3-mal nem.

!

1. A 9-cel oszthat
szmok a
3-mal oszthat
k k z l val
k.

Ezt a kapcsolatot jól kiemeli
a következő ábra. Írd be ide
is az első húsz pozitív egész
számot!

!

0-nl nem nagyobb pozitv egsz szmokat!

6

2. Írd be a megfelelő helyekre a

Az üresen maradó részt színezd be!

7

!

3. A raj zok cmkirl hinyzik a felirat. El tudod-e helyezni a címkékre az alábbi
0-nl nem nagyobb pozitv egsz szmot be tudj

6

feliratokat úgy, hogy minden
írni valahova?

12-vel oszthat


4-gyel oszthat


!

4. Mindkét ábrán ezeket írd a két üres címkére!
12-vel oszthat


10-zel oszthat

0-nl nem nagyobb pozitv

6

• Csak az egyik ábrába tudod beírni az sszes
egsz szmot, ebbe írd is be őket.

• A másik ábrába milyen tulajdonságú számokat nem tudsz elhelyezni?

6

5. Ábrázold egy halmazábrán a 0-nl nem nagyobb pozitv egsz szmok k zt
• a 12-vel osztható számokat és a 8-cal osztható számokat;
• az 5-tel osztható számokat és a 15-tel osztható számokat!

8

!

6. Színezd be az ábrának azokat a részeit, ahova egy szm sem ker lhet! Az

ábra többi részeibe írj be számokat!

• Tudnál-e itt is olyan ábrát rajzolni, ahol egy rész sem marad üresen?

!

0-nl nem nagyobb pozitv egsz szmot a halmazáb-

6

7. Helyezd el az sszes

rákon! Színezd be az üresen maradó részeket!

9

!

8. Címkézd meg a halmazábrákat a fölöttük megadott feliratokkal!
5-tel oszthat


10

10-zel oszthat


20-szal oszthat


3-mal oszthat


12-vel oszthat


2-vel oszthat


3-mal oszthat


5-tel oszthat


3-mal oszthat


5-tel oszthat


-tal oszthat


6

2-vel oszthat


11


Download SzamelmeletSzamelmelet.pdf (PDF, 1.27 MB)


Download PDFShare this file on social networks     

Link to this pagePermanent link

Use the permanent link to the download page to share your document on Facebook, Twitter, LinkedIn, or directly with a contact by e-Mail, Messenger, Whatsapp, Line..
Short link

Use the short link to share your document on Twitter or by text message (SMS)
HTML Code

Copy the following HTML code to share your document on a Website or Blog
QR Code to this page


QR Code link to PDF file Szamelmelet.pdf


This file has been shared publicly by a user of PDF Archive.
Document ID: 0000613564.
Report illicit content