portfolio Karol Jeliński .pdf

File information


Original filename: portfolio_Karol_Jeliński_.pdf

This PDF 1.4 document has been generated by Adobe InDesign CC 2015 (Windows) / Adobe PDF Library 15.0, and has been sent on pdf-archive.com on 25/06/2017 at 01:30, from IP address 31.179.x.x. The current document download page has been viewed 767 times.
File size: 23 MB (16 pages).
Privacy: public file


Download original PDF file


portfolio_Karol_Jeliński_.pdf (PDF, 23 MB)


Share on social networksLink to this file download pageDocument preview


Karol
Jeliński
PORTFOLIO

01 >
Projekty graficzne publikacji

Henryk Sienkiewicz

Założeniem projektu było stworzenie
makiety książki „Krzyżacy” dla
wielbicieli twórczośći Henryka
Sienkiewicza oraz miłośników
książek historycznych. W skład pracy
wchodziło: łamanie i składanie tekstu,
zaprojektowanie okładki oraz strony
tytułowej.

Henryk Sienkiewicz

Krzyzacy
Tom I

Krzyzacy
Tom I

2

3

Skład raportu pt. „Prawo
antydyskryminacyjne w praktyce polskich
sądów powszechnych”. Istotnym elementem
projektu było przejrzyste przedstawienie
danych liczbowych.

4

Broszura na temat
modernizmu
i postmodernizmu
w projektowaniu
graficznym.
W skład projektu wchodziło
zaprojektowanie okładki
oraz złożenie tekstu
w charakterystyczny dla
danego stylu sposób.

5

C

02 >
Identyfikacje wizualne

x

x

x

55mm

Projekt identyfikacji wizualnej restauracji
SPOT. Założeniem projektu było opracowanie
logotypu oraz opakawań nawiązując do
wystroju restauracji.

spot

2x

spot

C:72
C:72 M:68
M:68 Y:55
Y:55 K:69
K:69

C:22
C:22 M:32
M:32 Y:50
Y:50 K:9
K:9

x

R:45
R:45 G:40
G:40 B:45
B:45

81mm

spot
xx

xx

55mm
55mm

xx

2x
2x

xx

spot

spot

xx

81mm
81mm

6

7

R:195
R:195 G:165
G:165 B:127
B:127

x

8

Strefa I
Miasto Kraków

4,80 zł N
Komunikacja
Miejska w Krakowie

Strefa I + II
Miasto Kraków

3,50zł N
Komunikacja
Miejska w Krakowie

Strefa I + II
Miasto Kraków

4,00zł N
Komunikacja
Miejska w Krakowie

9

Tu kasować

20 min

3,00 zł N
Komunikacja
Miejska w Krakowie

40 min

3,80 zł N
Komunikacja
Miejska w Krakowie

Strefa I + II
Miasto Kraków

60 min

Strefa I
Miasto Kraków

Tu kasować

2,80 zł U
Komunikacja
Miejska w Krakowie

Tu kasować

Strefa I
Miasto Kraków

Tu kasować

60 min

40 min

20 min

2547854

Tu kasować

Jan Kowalski

Projekt Krakowskiej Karty
Miejskiej wraz z logotypem,
oraz biletami MPK.
Założeniem projektu było
opracowanie logotypu
spójnego z aktualnym
znakiem Komunikacji
Miejskiej w Krakowie.

Tu kasować

Krakowska
Karta Miejska

Projekt identyfikacji wizualnej Fundacji
Wisławy Szymborskiej oraz Nagrody im.
Wisławy Szymborskiej.

Nagroda
im. Wisławy
Szymborskiej

Fundacja
Wisławy
Szymborskiej

10

11

Projekt dyplomu, medalu, voucher’a oraz
ulotki dla firmy Tramontana organizującej
kursy z windserfingu oraz narciarstwa.

12

13

04 >
Ilustracje

Projekt wlepek promujących ochronne
praw zwięrząt.

14

15

Przykładowe ilustracje do
Bajek Ezopa.

16

17


Related documents


portfolio karol jeli ski
siec
1 scalone1
dokumentacja powykonawcza agata czu a
grzegorz skuza cv
beton1

Link to this page


Permanent link

Use the permanent link to the download page to share your document on Facebook, Twitter, LinkedIn, or directly with a contact by e-Mail, Messenger, Whatsapp, Line..

Short link

Use the short link to share your document on Twitter or by text message (SMS)

HTML Code

Copy the following HTML code to share your document on a Website or Blog

QR Code

QR Code link to PDF file portfolio_Karol_Jeliński_.pdf