PDF Archive

Easily share your PDF documents with your contacts, on the Web and Social Networks.

Share a file Manage my documents Convert Recover PDF Search Help Contactvsu .pdfOriginal filename: vsu.pdf

This PDF 1.6 document has been generated by , and has been sent on pdf-archive.com on 28/06/2017 at 10:20, from IP address 104.196.x.x. The current document download page has been viewed 363 times.
File size: 195 KB (4 pages).
Privacy: public file
Download original PDF file

Document preview


МІНІСТЕРСТВО ВНУТРІШНІХ СПРАВ УКРАЇНИ
НАКАЗ
16.06.2017 №_________
Про затвердження Інструкції з організації
діяльності Департаменту комунікацій
МВС України у зв'язку із збільшеною протестною
активністю національних меншин і постiйними провокаціями на
національному ґрунті
Згідно з Конституцією України, з метою збереження територіальної цілісності
України і забезпечення громадського порядку, НАКАЗУЮ:
1. Затвердити Інструкцію з організації діяльності Департаменту комунікацій МВС
України в зв'язку із збільшеною протестною активністю національних меншин і
постiйними провокаціями на національному ґрунті (додається).
2. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.
3. Департаменту комунікацій МВС забезпечити подання цього наказу на державну
реєстрацію до Міністерства юстиції України в установленому порядку.
4. Контроль за виконанням наказу покласти на першого заступника Міністра
внутрішніх справ.

Міністр

А.Б. Аваков

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ
Міністерства внутрішніх
справ України
16.06.2017 №____
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
___ червня 2017 р
За № ____ / _____
ІНСТРУКЦІЯ
по організації
діяльності Департаменту комунікацій
МВС України у зв'язку із збільшеною протестною
активністю національних меншин і постiйними провокаціями на
національному ґрунті
I. Основні положення
1. Ця Інструкція визначає порядок інформування населення, а також засобів
масової інформації про факти протиправних дій громадян на національному
ґрунті.
2. Ця Інструкція розроблена на підставі національних інтересів України, з метою
забезпечення територіальної цілісності, протидії сепаратизму і російській
пропаганді.
3. Терміни, що використовуються в цій інструкції, можуть мати наступні
значення:
національні (етнічні) меншини - представники етнічних груп (болгари,
поляки, румуни, угорці), які проживають на території України, є громадянами
України, але не належать до титульної нації і які усвідомлюють себе
національною громадою;
провокації на національному ґрунті - публічні заклики представників
національних (етнічних) меншин до зміни кордонів України, порушення її
територіальної цілісності, надання автономій і розширення владних
повноважень національних (етнічних) меншин на територіях їх компактного
проживання, а також критика національної політики влади, що виражаються у
виступах активістів, поширенні друкованої продукції, створенні і поширенні
матеріалів в мережі Інтернет і інших діях, спрямованих на дискредитацію
української держави;

підконтрольні інформаційні ресурси - контрольовані Департаментом
електронні видання, як такі, що мають офіційний статус (сайт МВС, акаунти в
соціальних мережах), так і неофіційні (сайти волонтерських і громадських
організацій) (див. Додаток 1).
4. У разі виявлення провокацій на національному ґрунті Департаменту
комунікацій МВС України слід негайно і в установленому цією Інструкцією
порядку публікувати інформацію на підконтрольних інформаційних ресурсах,
а також обробляти інформаційні запити засобів масової інформації.
5. У разі виявлення провокацій на національному ґрунті Департаменту
комунікацій МВС України слід розробити і реалізувати комплекс заходів,
спрямованих на роз'яснення населенню причин міжетнічної напруженості, а
також поширити інформацію про замовника провокацій, метою яких є підрив
національної безпеки і обороноздатності України.

II. Порядок інформування населення та основні тези.
1. Інформування населення про міжетнічні конфлікти на території України
проводиться по тезах, затверджених цією Інструкцією.
2. Матеріали, призначені для опублікування на контрольованих інформаційних
ресурсах, затверджуються керівником Департаменту.
3. Підготовка матеріалів для опублікування на контрольованих інформаційних
ресурсах, що стосуються міжетнічних конфліктів в Україні, здійснюється за
такими основними напрямками (див. Додаток 2):
- будь-які конфлікти на національному ґрунті є загрозою державнiй безпецi і
територіальнiй цілісності України і інспіровані російськими спецслужбами;
- російська пропаганда, використовуючи мовне питання і інші чинники
міжетнічних протиріч в Україні, прагне подати будь-яку подію як факт утиску
національних меншин;
- українські громадяни, якi припиняють провокації на національному ґрунті, в
т.ч. силовим шляхом, не несуть кримінальної або адміністративної
відповідальності.

III. Порядок роботи з депутатськими запитами про випадки
міжетнічних конфліктів за участю представників органів
місцевого самоврядування.
1. Робота з депутатськими запитами і депутатськими зверненнями
організовується в порядку, передбаченому Наказом МВС України від
19.02.2017 №119.
2. При роботі з запитами про випадки міжетнічних конфліктів за участю
представників
органів
місцевого
самоврядування
вказується
на
неприпустимість провокацій і відповідальність представників національних
меншин зі складу органів місцевого самоврядування.

IV. Основні загрози національній безпеці, якi пов'язані з
провокацією міжетнічних конфліктів
1. Пріоритетними напрямками роботи Департаменту у галузі попередження
міжетнічних конфліктів є (див. Додаток 3):
- протидія спробам болгарської діаспори підняти на громадське обговорення
питання про утиск болгар в Одеській області;
- протидія провокаціям польської діаспори, спрямованим на компрометацію
борців за незалежність України в XX столітті;
- протидія спробам угорської та румунської діаспор оскаржити територіальну
цілісність України шляхом висунення необґрунтованих вимог про надання їм
автономій.
2. Будь-які прояви етнічних протиріч за участю національних меншин (IV-1)
належить інтерпретувати як факти російської гібридної агресії проти України
шляхом підготовки і розміщення матеріалів на контрольованих
інформаційних ресурсах.


vsu.pdf - page 1/4
vsu.pdf - page 2/4
vsu.pdf - page 3/4
vsu.pdf - page 4/4

Related keywords