PDF Archive

Easily share your PDF documents with your contacts, on the Web and Social Networks.

Share a file Manage my documents Convert Recover PDF Search Help ContactDe bodemloze put van de familie Lubbers (deel 2) FTM .pdf


Original filename: De bodemloze put van de familie Lubbers (deel 2) - FTM.pdf

This PDF 1.4 document has been generated by Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/59.0.3071.115 Safari/537.36 / Skia/PDF m59, and has been sent on pdf-archive.com on 30/06/2017 at 10:22, from IP address 37.208.x.x. The current document download page has been viewed 613 times.
File size: 2 MB (20 pages).
Privacy: public file
Download original PDF file

Document preview


30-6-2017

De bodemloze put van de familie Lubbers (deel 2) - FTM

0

MENU

DONEER

27 JUNI 09:00

De bodemloze put van de familie Lubbers
(deel 2)
31

ROEL GOOSKENS

Een bedelbrief van Fastned aan een familielid van onafhankelijk analist Roel
Gooskens werd de aanleiding voor het vervolg op zijn eerdere analyse van deze
laadpalenbouwer. Gooskens’ conclusie is even hard als duidelijk: Fastned heeft
een erg onzekere toekomst en de risico’s liggen vooral bij groene beleggers. De
obligaties worden ondertussen verkocht met misleidende argumenten.
Fastned is een onderneming die een laadpaal-infrastructuur bouwt in Nederland en
datzelfde ook in andere Europese landen wil doen. De grote nancier achter Fastned is
de familie Lubbers; een foto van Ruud staat dan ook in de brochure voor de meest
recente obligatie-emissie. Zoon Bart Lubbers heeft via zijn onderneming Wilhelmina
Dok , de meerderheid van de aandelen en verstrekte een lening terwijl
investeringmaatschappij Breesaap, (eigendom van de familie Lubbers) 10 miljoen
leende via een zes procent converteerbare lening.
SHOUTS

https://www.ftm.nl/artikelen/de-bodemloze-put-van-de-familie-lubbers-deel-2?share=1

1/20

30-6-2017

De bodemloze put van de familie Lubbers (deel 2) - FTM

De aandelen van Fastned zijn genoteerd aan de Nxchange, een volgens betrokkenen
‘succesvolle’ internet-effectenbeurs, waaraan niettemin slechts één(!) onderneming is
genoteerd. In het eerste artikel dat ik over Fastned schreef, kwam ik tot de conclusie dat
de onderneming de toekomst veel te rooskleurig voorstelt – vorige week besloot ik in
een artikel over elektrische auto’s op deze site dat ook de vooruitzichten voor de
Nederlandse markt voor elektrische auto’s veel minder rooskleurig zijn dan Fastned in
zijn publicaties vermeldt.

Mijn conclusie: de aandelen van Fastned zijn zwaar
overgewaardeerd

En dat mijn conclusie is dat de aandelen van Fastned zwaar zijn overgewaardeerd. Ook
stelde ik vast dat de onderneming om de nanciering van haarzijn oplopende verliezen
en investeringsambities te regelen nog veel investeringsrondes zal moeten gaat
aankondigen. Mijn collega-auteur bij FTM, Yourick Untied, stelde vervolgens enkele
vragen over de toekenning van de vergunningen door Rijkswaterstaat en onderzocht
rechtszaken die Fastned heeft lopen met betrekking tot laadpaalvergunningen aan
andere partijen.

Kopen?
En jawel, niet lang daarna stuurde een van mijn familieleden mij onderstaande mail. Al
lezend dacht ik: ‘Het is tijd om opnieuw naar Fastned te kijken.’
Ha Roel,
Zie mail hieronder.
Best een aardig rendement.
Wat zeg jij, kopen?
Groet,

SHOUTS

https://www.ftm.nl/artikelen/de-bodemloze-put-van-de-familie-lubbers-deel-2?share=1

2/20

30-6-2017

De bodemloze put van de familie Lubbers (deel 2) - FTM

SHOUTS

https://www.ftm.nl/artikelen/de-bodemloze-put-van-de-familie-lubbers-deel-2?share=1

3/20

30-6-2017

De bodemloze put van de familie Lubbers (deel 2) - FTM

Welnu, als een onderneming in mijn familiekring doordringt om iemand onder valse
voorwendselen geld af te troggelen, word ik extra geprikkeld om opnieuw te kijken naar
wat ik eerder ‘de bodemloze put van de familie Lubbers’ noemde.

Vier valse voorwendsels
Misleiding 1. 'Eerste stations door operationeel break-even' 
De bovenstaande brief zegt dat de eerste twee stations door het operationele breakeven punt zijn gegaan. Dit suggereert dat deze stations winst maken. Dat is echter ver
bezijden de waarheid. Uit een aanvullend persbericht blijkt dat Fastned bedoelt dat er
in maart van 2017 twee (2!) stations zijn die de variabele directe kosten per station
dekken door de brutomarge op de verkopen. In het 2016 jaarverslag merkt Fastned op
dat eind december van 2016 er top performing stations zijn die 6,8 bezoekers per dag
hebben. (zes komma acht!).
Laten we nu eens aannemen dat die twee break-even stations acht (8!) bezoekers
per dag hadden in maart 2017 en dat de klanten per bezoek gemiddeld 4,30 euro
(de gemiddelde omzet per tankbeurt over het eerste kwartaal van 2017) aan
elektriciteit afnamen.
Deze twee top performing stations hebben dan een omzet van 1.032 euro per
maand (dertig dagen maal acht bezoekers maal 4.30 euro).
Bij een brutomarge van 59 procent (de brutomarge over 2016) hadden deze
stations dus een bruto maandwinst van 608 euro (0,59 maal 1032 euro).
Deze brutowinst kwam bij deze top performing stations dus overeen met de
variabele directe kosten per station.
Om winst te gaan maken moeten deze stations ook de afschrijvingen en
nancieringskosten dekken. Deze bedragen bij ieder station 1.500 euro per maand
(afschrijving over 2016 van 1,03 miljoen euro gedeeld door 57 stations gedeeld
door 12 maanden ) en 1.125 euro per maand (6 procent over 225.000 investering
per station gedeeld door 12), in totaal dus 2.625 euro per maand.

 Er is echt nog een hele, hele lange weg te gaan naar
winstgevendheid

Dat de twee top performing stations de 608 euro variabele directe kosten
goedmaken zegt dus helemaal niets over de winstgevendheid. 
SHOUTS

Om echt break-even te draaien moeten de twee top performing stations ook de
vaste kosten van 2.625 euro per maand per station goedmaken.

https://www.ftm.nl/artikelen/de-bodemloze-put-van-de-familie-lubbers-deel-2?share=1

4/20

30-6-2017

De bodemloze put van de familie Lubbers (deel 2) - FTM

Bij een brutomarge van 59 procent  is daar nog 4.449 euro (2.625 gedeeld door
0,59) extra omzet per top performing station voor nodig. 
De omzet van zelfs deze top performing stations moet dus nog met 428 procent
omhoog om uit de verliezen te komen. Dat kan gebeuren door een sterke groei
van het aantal elektrische auto’s of een toenemende omzet per tankbeurt.
Er is echt nog een hele, hele lange weg te gaan naar winstgevendheid voor de
gehele onderneming; als die al ooit bereikt wordt… 
Bovenstaande berekening werd door Fastned als redelijk accuraat omschreven. In
tegenstelling tot mijn inschatting bestaat er bij Fastned geen enkele twijfel dat zij een
fenomenale groei gaan doormaken.

"Ook leiden de buitenlandse ambities de aandacht af van het feit
dat Fastned in Nederland ver, ver achter loopt bij zijn eerdere
ambities"

Misleiding 2. ‘We zijn weer aan het bouwen’ 
In 2017 heeft Fastned weer zes stations toegevoegd aan het Nederlands netwerk dat nu
63 stations telt. Eenzelfde aantal werd in 2016 gerealiseerd. In 2015 werd in het
jaarverslag gemeld dat de onderneming 130 stations ambieerde voor 2017. We zitten nu
op de helft. Ja, u leest het goed, op de helft. Voor de mensen achter Fastned is er geen
weg terug,  ondanks de tegenvallende ontwikkelingen. Dat deze ontwikkelingen
tegenvallen blijkt uit een interview met Fastned uit 2013.
Eind 2013 dacht Fastned nog dat het binnen twee jaar 201(!) snellaadstations langs de
Nederlandse snelwegen zou hebben en dat de onderneming begin 2015(!) break-even
zou draaien. De werkelijkheid is dus veel trager. En als de bouw van stations nog verder
stagneert, verdwijnt als vanzelfsprekend het perspectief om ooit nog winstgevend te
worden. Hoogstwaarschijnlijk gaat de onderneming dan uiteindelijk failliet. De
onderneming strandt zo in zijn eigen ambities. Dus, teksten als ‘weer zes stations
toegevoegd’ ogen optimistisch, maar zijn bedroevend in het licht van de eerder
afgegeven targets.

SHOUTS

https://www.ftm.nl/artikelen/de-bodemloze-put-van-de-familie-lubbers-deel-2?share=1

5/20

30-6-2017

De bodemloze put van de familie Lubbers (deel 2) - FTM

Eind 2013 dacht Fastned nog dat de onderneming begin
2015(!) break-even zou draaien 

Misleiding 3. Uitbreiding in het buitenland zonder nanciële onderbouwing
In de bedelbrief en in de drie persberichten wordt  jubelend gemeld dat de Fastned gaat
uitbreiden naar België, Duitsland en Groot-Brittannië. Wat dit gaat kosten en hoe dit
ge nancierd gaat worden is niet duidelijk. Het geeft de onderneming (en de nieuwe
toekomstige obligatiehouders) wel de kans om te dromen over een Europees netwerk en
om de droom van winstgevendheid in de verre, verre toekomst overeind te houden. Ook
leiden de buitenlandse ambities de aandacht af van het feit dat Fastned in Nederland
ver, ver achter loopt bij zijn eerdere ambities. Gelukkig weten we allemaal dat dromen
bedrog zijn.
Misleiding 4. Het noemen van de AFM in de bedelbrief 
Het prospectus is goedgekeurd door de AFM. Dit betekent dat hij voldoet aan de
wettelijke eisen. Voor alle duidelijkheid, de AFM heeft zich helemaal niet verdiept in de
vooruitzichten voor de onderneming. Dat een prospectus is goedgekeurd door de AFM
betekent dus weinig. Omdat Fastned geen bank gebruikt (of heeft kunnen vinden) om
de emissie te begeleiden ontbreekt ook de mogelijkheid om bij problemen in de
toekomst een bank aan te spreken op zijn verantwoordelijkheden. De obligatiebelegger
in Fastned heeft daarom niemand om op terug te vallen. De accountant van Fastned
heeft de jaarrekening 2016 zonder voorbehoud goedgekeurd. Hij zal formeel wel juist
hebben gehandeld. Maar ook dat zegt niets over de duurzame toekomst van Fastned.

En nu de waarheid 
De echte cijfers 1. Jaarverslag 2016 
Uit het jaarverslag 2016   blijkt dat de onderneming over 2016 een kasuitstroom  voor
investeringen heeft van 3.8 miljoen euro. De uitstroom was nog eens 0.5 miljoen euro
hoger uitgevallen, als niet een aantal elektrische autoproducenten 501.000 euro
vooruitbetaald hadden op nog te leveren stroom. Onder andere Nissan biedt zijn
elektrische rijders tenminste twee jaar gratis tanken bij Fastned aan. Na investeringen
van 1,8 miljoen euro voor het bouwen van zeven stations, was de totale
nancieringsbehoefte 5,6 miljoen euro. Voor 2017 zal dit bedrag verder oplopen als de
onderneming nog meer dan de al zes in Nederland gebouwde stations gaat bouwen.
Afhankelijk
SHOUTS

van het tempo van de uitbreidingen in Nederland en het buitenland zal de

nancieringsbehoefte in de komende jaren verder toenemen. 
https://www.ftm.nl/artikelen/de-bodemloze-put-van-de-familie-lubbers-deel-2?share=1

6/20

30-6-2017

De bodemloze put van de familie Lubbers (deel 2) - FTM

De echte cijfers 2. De eerstekwartaalcijfers 2017 laten afzwakking zien
De omzet over het eerste kwartaal van 2017 laat een groei zien van acht procent ten
opzichte van het vierde kwartaal 2016. Dit is een behoorlijke afzwakking ten opzichte
van de 30 procent kwartaal op kwartaal-stijgingen van voorgaande kwartalen. De Chief
Commercial Of cer (COO) van Niels Korthals Altes stelt een verontruste belegger
gerust met de volgende mail:
Beste Casper,

De hoge omzet in het vierde kwartaal heeft te maken met een eenmalige
boeking. Hierdoor lijkt de omzettoename in het eerste kwartaal (8%) lager uit te
vallen terwijl de omzet onderliggend wel degelijk is toegenomen - in lijn met de
afzet (15%) 

Vriendelijke groet,

Niels

"Bijna hilarisch wordt het als je naar de omzet calculator op de
site van Fastned gaat"

Dat de omzet onderliggend misschien met 15 procent is gestegen, is misschien wel
waar, maar dat betekent nog steeds een forse kwartaal op kwartaal afzwakking. In het
vierde kwartaalbericht van 2016 staat ook geen enkele melding dat de omzet was
opgestuwd door een eenmalige boeking. Apart! Professor Maarten Steinbuch houdt op
zijn blog nog steeds vast aan een verkoopcijfer van volledig elektrische auto’s voor 2017
van 9.000 (ten opzichte van 3737 over 2016) maar merkt op dat als je de cijfers van de
eerste vijf maanden extrapoleert de uitkomst 6.000 zou zijn. Hij denkt dat de
SHOUTS

https://www.ftm.nl/artikelen/de-bodemloze-put-van-de-familie-lubbers-deel-2?share=1

7/20

30-6-2017

De bodemloze put van de familie Lubbers (deel 2) - FTM

introductie van een aantal nieuwe modellen de verkopen in de tweede jaarhelft zullen
versnellen.
Bijna hilarisch wordt het als je naar de omzet calculator op de site van Fastned
gaat. Hier kun je een aantal variabelen invullen om het omzetpotentieel van Fastned te
berekenen. Je kunt onder andere invullen hoeveel elektrische auto’s er zijn in
Nederland in 2020. Het laagste cijfer dat je kunt invullen is 2,5 procent, wat
overeenkomt met 200.000 elektrische auto’s. Momenteel rijden er 15.500 elektrische
auto’s in Nederland. Er is niemand die uitgaat van meer dan 200.000 elektrische auto’s
in 2020. De 200.000 is geen ondergrens maar een bovengrens!  
De echte cijfers 3: Fastned haalt 7,7 miljoen euro op
Fastned haalde eind mei van dit jaar 7,7 miljoen euro op met 6 procent vijfjarige
obligaties. Samen met de 2,5 miljoen euro aan 6 procent obligaties die eind 2016
werden uitgegeven staat er nu voor 10,2 miljoen euro aan obligaties uit bij particuliere
beleggers. Deze groene beleggers werden gelokt door mooie duurzame woorden in de
brochure, zoals:
'Rendement uit duurzame infrastructuur'
'Investeer in duurzaamheid'
De beleggers hadden echter meer aandacht moeten besteden aan deze woorden:
'Door aankoop van Fastned Obligaties loopt u een debiteurenrisico. Als gevolg
hiervan kunt u uw inleg geheel/gedeeltelijk verliezen'

Argeloze particuliere beleggers worden als vrolijke
motjes naar de fraai brandende kaars gelokt

De obligatiehouders hebben namelijk helemaal geen enkel onderpand voor hun
leningen. De familie Lubbers c.s. heeft alle gebouwde en hoogstwaarschijnlijk ook alle
nog te bouwen stations als onderpand voor zijn 6 procent leningen van bijna 15 miljoen
euro.
Het is zo wel duidelijk wie hier het meeste risico loopt. Argeloze particuliere beleggers
die het beste voorhebben met het milieu, maar ook graag zes procent op hun spaargeld
willen verdienen – en wie wil dat niet – worden als vrolijke motjes naar de fraai
brandende kaars gelokt. Ook de VEB (Vereninging van Effectenbezitters) sprak haar

SHOUTS

zorgen uit met betrekking tot deze recente obligatie uitgifte.  

https://www.ftm.nl/artikelen/de-bodemloze-put-van-de-familie-lubbers-deel-2?share=1

8/20

30-6-2017

De bodemloze put van de familie Lubbers (deel 2) - FTM

De echte cijfers 4. Elk kwartaal geld tekort 
De rentelasten op de obligatieleningen bedragen ruim 600.000 euro per jaar en worden
per kwartaal uitgekeerd. Fastned moet zijn obligatiehouders elk kwartaal 150.000 euro
aan rente uitkeren. De omzet over het laatste kwartaal bedraagt slechts 89.000 euro en
de operationele kasuitstroom bedroeg vorig jaar ruim 900.000 euro per kwartaal. Wat
betekent dat? Dat betekent in jip-en-janneke taal dat Fastned constant leningen of
aandelen moet uitgeven om zo de kwartaal rentelasten te dekken.

Samenvatting
Fastned begint steeds meer op een ponzi scheme te lijken, zoals in februari dit jaar
werd gesuggereerd door een verontruste FTM-lezer. Die suggestie zette mij aan tot het
schrijven van het eerste deel over Fastned.
Dit tweede artikel werd getriggerd door de bedelbrief van Fastned, die mijn familielid er
 bijna toe had aangezet om in dit mogelijke ponzi scheme te stappen. U begrijpt het
natuurlijk wel, mijn familielid heeft niet ingetekend op de laatste obligatie-uitgifte van
Fastned.
Wordt vast nog vervolgd.

OVER DE AUTEUR

Roel Gooskens
Roel Gooskens is onafhankelijk analist. Voor FTM schreef hij o.a. een reeks spraakmakende
stukken over beursfonds Value8.
LEES MEER

VOLG DEZE CO LUMNIST

MISLEIDING

BELEGGEN

LUBBERS

FASTNED

SNELLAADPAAL

G E R E L AT E E R D E A R T I K E L E N
SHOUTS

11 JUNI 12:00

https://www.ftm.nl/artikelen/de-bodemloze-put-van-de-familie-lubbers-deel-2?share=1

24 APRIL 08:00
9/20


Related documents


de bodemloze put van de familie lubbers deel 2 ftm
de bodemloze put van de familie lubbers ftm deel 1
action opent 7 nieuwe vestigingen in belgie
kieskeurig nl factsheet
paperjamz gitaar voor kinderen het1315
paperjamz elektrische gitaar voor kinderen1204


Related keywords