PDF Archive

Easily share your PDF documents with your contacts, on the Web and Social Networks.

Share a file Manage my documents Convert Recover PDF Search Help ContactRaport.pdf


Preview of PDF document raport.pdf

Page 1 2 3

Text preview


Raport
Zak.

NIP

Data sprawdzania

Rezultat sprawdzania
Podmiot o podanym identyfikatorze podatkowym NIP jest
zarejestrowany jako podatnik VAT czynny

9521872983

2017-07-04 11:15:17

Dodatkowo informujemy, iż w celu potwierdzenia czy podmiot jest
zarejestrowany jako podatnik VAT czynny, podatnik i osoba trzecia
mająca interes prawny, mogą złożyć do właściwego naczelnika
urzędu skarbowego wniosek o wydanie zaświadczenia.
Podmiot o podanym identyfikatorze podatkowym NIP jest
zarejestrowany jako podatnik VAT czynny

5213287732

2017-07-04 11:15:15

8235978385

2017-07-04 11:15:57

Dodatkowo informujemy, iż w celu potwierdzenia czy podmiot jest
zarejestrowany jako podatnik VAT czynny, podatnik i osoba trzecia
mająca interes prawny, mogą złożyć do właściwego naczelnika
urzędu skarbowego wniosek o wydanie zaświadczenia.
Podmiot o podanym identyfikatorze podatkowym NIP nie jest
zarejestrowany jako podatnik VAT

Raport został wygenerowany: 2017-07-05 14:23:11
NipCheck 2017
Strona 1 z 3