Majalah Varia C Edisi IV .pdf

File information


Original filename: Majalah Varia-C Edisi IV.pdf

This PDF 1.4 document has been generated by Adobe InDesign CS6 (Windows) / Adobe PDF Library 10.0.1, and has been sent on pdf-archive.com on 12/07/2017 at 11:07, from IP address 203.80.x.x. The current document download page has been viewed 728 times.
File size: 67.1 MB (85 pages).
Privacy: public file


Download original PDF file


Majalah Varia-C Edisi IV.pdf (PDF, 67.1 MB)


Share on social networksLink to this file download pageDocument preview


MISI KOLEJ

“Melahirkan pelajar berilmu dan menguasai kemahiran insaniah agar berdaya
saing selaras dengan falsafah dan wawasan universiti”

VISI KOLEJ
“Bertekad menjadi kolej akademik yang terkehadapan membangunkankan sifat
dan semangat kekolejan dalam kalangan pelajar dengan menggabungkan ilmu
dan kompetensi generik bagi menghasilkan pelajar yang berdaya saing dalam
masyarakat”

FALSAFAH KOLEJ
“Paduan jati diri kebangsaan, kompeten dari segi pengetahuan, kemahiran
insaniah dan berdaya saing adalah dasar utama pembentukan pelajar yang
holistik dan seimbang”

MOTO KOLEJ
“Berpadu Bertambah Mutu”

MAJALAH VARIA-C

KANDUNGAN

10

EDISI KEEMPAT

PENTADBIRAN
Warga pentadbiran yang
berkaliber, ramah dan mesra

34
KELAB

Keluarga kecil KUO

45
ARTIKEL

Ceritera warga KUO
15/16

MESEJ
Titipan kasih dan amanat
daripada pentadbiran tertinggi
UKM dan ayahanda pengetua

17
SEKRETARIAT
Nadi penggerak aktiviti kolej

41
LAPORAN
KHAS
Catatan aktiviti sesi 15/16

72

Laserwarzone

No. Telefon: 03-41310006
No. Telefon Bimbit: 011-11189598
E-mel: yoges@laserwarzone.com


Related documents


majalah varia c edisi iv
covoasisjurnalp1pdf
dasar koko 2013
majalah varia c edisi i
sekolah menengah kebangsaan khir johari wiki
majalah varia c edisi ii

Link to this page


Permanent link

Use the permanent link to the download page to share your document on Facebook, Twitter, LinkedIn, or directly with a contact by e-Mail, Messenger, Whatsapp, Line..

Short link

Use the short link to share your document on Twitter or by text message (SMS)

HTML Code

Copy the following HTML code to share your document on a Website or Blog

QR Code

QR Code link to PDF file Majalah Varia-C Edisi IV.pdf